hmoždíř Greta
Rakouský moždíř Greta na pozici v Bukovině


Projevy nadšení po vyhlášení války

Národní listy, 4. 8. 1914

Projevy v Hradci Králové

Z Prahy, 3. srpna. (K. k.) Město Hradec Králové bylo dne 30. července večer jevištěm nadšených vlasteneckých projevů. Při vojenském koncertu provolal jeden zdejší advokát slávu armádě, což bylo četným obecenstvem bouřlivě opakováno a dalo podnět k jásavé ovaci Jeho Veličenstvu císaři. Nadšené zpívalo obecenstvo několikráte hymnu rakouských národů a „Kde domov můj“. Stále se opětovalo bouřlivé volání „sláva“ a „hoch“ Jeho Veličenstvu a naší armádě. Také v noci opakovaly se nadšené ovace císaři a vojsku královéhradeckého obyvatelstva. Manifestanti táhli před radnici a okresní hejtmanství, kde opětně byla zazpívána hymna rakouských národů za bouřlivého volání „slávy“ a „hoch“ Jeho Veličenstvu.

hod granátem
Idealizované zobrazení granátového útoku německé pěchoty


Projevy v Brně

Z Brna, 2. srpna. (K. k.) Za odchodu vojenského transportu došlo dnes v Brně k imposantnímu projevu pro armádu. Vojsko bylo na pochodu městem pozdravováno bouřlivým jásotem nepřehledného zástupu, který obsadil ulice, okna a dokonce i střechy. Jásot nalezl u mužstva nadšenou ozvěnu. Na Velkém náměstí byla krátká zastávka a za zvuků „Modlitba před bitvou“ dán povel k modlitbě. Na nádraží dostavili se vojenští funkcionáři, místodržitel svob. pán Blevleben, biskup dr. hr. Huyn, zemský hejtman, hr. Serenyi a starosta dr. rytíř Wieser. Na jadrný proslov divisionářův odpověděl místodržitel krátkou ohnivou řečí, která vyzněla v provolání slávy Jeho Veličenstvu císaři, které bylo přijato s bouřlivým nadšením. Na to biskup hr. Huyn udělil vojsku požehnání.


František Černý: Moje záznamy ze světové války 1914-1918

1. světová válka

Knihu Moje záznamy ze světové války 1914-1918 výhodně zakoupíte přímo v e-shopu vydavatele, na webu NZB.cz

Ukázky z knihy najdete v článku První světová válka: Strhující vzpomínky českého vojáka vycházejí poprvé v knižní podobě.Související články k tématu První světová válka


Nahoru