Související článek: K zapomenuté historii slova kopnikiáda a kauzy hejtmana z Kopníku.

Kdo byl Josef Benoni z Lanškrouna?

Zmiňují se o něm nejrůznější, převážně však německé encyklopedie a slovníky. V Česku byl doposud prakticky neznámý. Většinou bývá zaměňován se svým jmenovcem, vzdáleným příbuzným z Chrudimi. Lanškrounský Josef Benoni je přitom autorem několika divadelních dramat a pak také dvou knih s vlastivědnou tematikou.

Tou známější a populárnější se stala Benoniho sbírka autobiografických povídek, vydaná roku 1923 pod názvem Alt-Landskroner Geschichten. Po více než devadesáti letech od svého prvního německého vydání vychází nyní poprvé také v češtině – pod názvem Příběhy ze starého Lanškrounska – a těší se potěšitelnému zájmu.

Příběhy ze starého Lanškrounska
Titulní obálka knihy Příběhy ze starého Lanškrounska

Kniha Příběhy ze starého Lanškrounska je k dostání v běžné síti tuzemských knihkupectví a za zvláště výhodnou cenu v e-shopu nakladatele.

Přijměte i vy laskavé pozvání autora k přečtení jeho povídek, které vás provedou starým německým Landskronem (Lanškrounem) a to od konce 18. století až do začátku 20. století.

Předmluva Josefa Benoniho ke knize Alt-Landskroner Geschichten – Příběhy ze starého Lanškrounska

Ty, staré městečko v naší domovině, s tvými nuznými dřevěnými domy, se špičatými lomenicovými střechami, s dřevěnými pavlačemi a starými podloubími. V období trhů stávali na tvém náměstí obchodníci s nádobami umístěnými ve stupňovitých pyramidách, aby zde prodávali své potraviny, ovoce a rozmanité polní plodiny.

Ty, městečko v našem rodném kraji, městečko se svými daleko vyčnívajícími střešními okapy a s objemnými žleby, které lijí dešťovou vodu dlouhým vysokým obloukem na ulice a náměstí.

Vždyť ty, domovino, se svými dobrými, jednoduchými, neohebnými až prkennými lidmi nehledíš na to, v jakých domech bydlí! Jak dobře tě znám a jak tě miluji i přes všechny tvé nedostatky a všechny ty malé, dětské příběhy, které ti daly půvab a přitažlivost zapadlého, věrného a bezpečného městečka. Tvé klidné a prostoduché měšťanstvo vedlo život podle tradic svých starých předků. Ti byli zvyklí na přísnou souměrnost života a sotva by rozuměli ztřeštěnosti dnešního světa!

Našim předkům se dařil volný chov domácího zvířectva, žili v nezkaženém ovzduší, v přízni, v blažené náladě a v prostotě. Někdy prožívali i větší duchovní naplnění. Můj rodný kraji, tvé dny jsou pryč a nade vším se vznáší rozechvělá, skromná melancholie. I nad tebou. Čas zatím neodvál ten poslední zbytek pohody, jež v lidech udržuje skromnost i sounáležitost s krajem.

Téměř zcela všichni lanškrounští měšťané byli, vedle svých dalších zaměstnání, rolníci. Tato okolnost vytvářela rovnost a rovnoprávnost. Správu města zajišťovali úředníci magistrátu, kteří k tomu byli vybaveni značnými právy. Na nynější poměry by však jejich autorita byla přeci jen krátká. Tehdy však měla správa města mezi lidmi respekt. Všichni místní obyvatelé se více či méně ochotně podřizovali městskému zastupitelstvu a na vážené pány starosty se pro jejich dlouholetou úřední činnost pohlíželo jako na téměř nenahraditelné. Tak bylo pohlíženo i na jejich důstojnost. Kdo by se divil, že bezuzdnost byla téměř neznámá, že liberální poslušnost přispívala k udržování veřejných pořádků, že obecní hospodaření s penězi dobře vycházelo a položilo základní kámen k počínajícímu spokojenému blahobytu města s celým jeho měšťanstvem.

Svět za hranicemi našeho malého městečka byl obyvatelstvu vzdálený. Byl jako nerozlomená pečeť a lidé, kteří někdy navštívili Vídeň, hlavní město rakouského mocnářství, stoupli u ostatních do velké vážnosti. Jestliže dokázali alespoň trochu vyprávět o divech a pamětihodnostech hlavního města, stali se po svém návratu žádanými společníky. Kromě toho tím do jednotvárnosti místního měšťanstva vždy pronikl i nový duch a člověk byl hned schopen lépe se seznámit se světem za hranicemi našeho kraje. Stará vyobrazení všedních dnů v našem městě mohou skrze své příběhy vyzařovat spokojenou atmosférou i na dnešní čtenáře. Tak si Lanškroun svého dětství vybavuji i já.

Knížka, která před vámi leží, by nevznikla bez přispění a zájmu mého ctěného přítele, pana profesora Dr. Emila Lehmanna. Jeho výzvu a radu, aby oslava půl stoletého trvání našeho gymnázia byla vhodnou příležitostí k soubornému knižnímu vydání mých příběhů, jsem ochotně uposlechl. Těšilo by mě, kdyby tato skromná knížka nalezla u čtenářů příznivé přijetí a své místo na regálech knihoven. V takovém případě bych pak rád vydal třeba ještě jednu sbírku příběhů a vyprávění.

Ale teď už předávám všem čtenářům a čtenářkám přátelský pozdrav!

Josef Benoni, Lanškroun, leden 1923

Zaujalo vás laskavé pozvání autora k návštěvě starého Lanškrouna? Seznamte se s místními příběhy a zajímavými regionálními postavičkami. Neváhejte tedy a přečtěte si Benoniho lanškrounské povídky v souborném vydání a v moderním českém překladu. Kniha Příběhy ze starého Lanškrounska je k dostání v běžné síti tuzemských knihkupectví a za zvláště výhodnou cenu v e-shopu nakladatele.

Související článek: K zapomenuté historii slova kopnikiáda a kauzy hejtmana z Kopníku.Nahoru