Jak učit dějiny? Jinak!

Po téměř čtyřiceti letech od prvního francouzského vydání, je nyní i českým čtenářům k dispozici kniha Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. Její autor, francouzský historik Marc Ferro, se jejím prostřednictvím pokusil zpochybnit tradiční koncepce světových dějin. V české předmluvě uvádí: "Nezačnu faraony a neskončím Chomejním či nepokoji v Polsku, neboť obdobný postup by se hlásil k teleologické vizi dějin, ať už je jejich hybatelem křesťanství, marxismus nebo prostě jen vychází z myšlenky pokroku."

Číst celý článek ... ››

15.12.2019, abcHistory.cz: HOMEEdukace, přednáškyK čemu je historie


Praktická historie
Foto: Wikipedia.org

Britský historik David Cannadine byl hostem pořadu ČT Hyde Park Civilizace. Z jeho postřehů stojí za připomenutí znaky dobrého učitele dějepisu nebo úvaha o tom, jak historii vyučovat.

Číst celý článek ... ››

1.12.2019, abcHistory.cz: HOMEArchivní rešeršeK čemu je historie


Složitá cesta k praktickému dějepisu

Historie je výzkum. Řecké ἱστορία (his.to.rí.aː) doslova znamená „vyšetřování, zkoumání“. Z logiky věci pochopitelně zkoumání toho, co se událo v předešlém čase. Odvozeno od řeckého ῐ̔στορέω (historéō) – „ptám se“, příbuzné k řeckému ἵστωρ (hístōr) „ten, kdo zná“. Historie je tedy zkoumání minulosti (dávné i nedávné). Systematický historický výzkum analyzuje, vykládá a syntetizuje poznatky historiků podle různých specializací. Vystihuje to i české slovo dějiny – tj. popis a záznam toho, co se s lidmi a mezi lidmi dělo za děje. Odtud také dějepis.

Číst celý článek ... ››

5.8.2009, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyK čemu je historieNahoru