10.12.2014, abcHistory.cz: HOMEPopularizace vědyKaždodennost

novoročenka Novoročenky neboli novoroční Péefka „pro štěstí“ (francouzsky Pour féliciter) jsou už po mnoho desetiletí součástí české a slovenské tradice. Papírová novoročenka, neboli novoroční přání (anglicky New Year Card), je historicky odvozena od vánočního přání (Christmas Card). Proto se na mnoha, zvláště však starších přáních, můžeme setkat se souborným přáním „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“.

Ještě v období První republiky byly ke grafickému ztvárnění papírové novoročenky využívány populární symboly v podobě andělíčků, Ježíška, tří králů apod. V období komunistických vlád začaly na péefkách postupem let převládat fotografie tradičně zdobeného vánočního stromku nebo také scenérie zasněžené zimní krajiny.

Současné moderní české Péefko (papírové nebo elektronické) jen málokdy odkazuje na Vánoce a už vůbec neodkazuje na jejich náboženskou symboliku. Často naopak akcentuje pouze nový rok, k čemuž využívá širokou škálu nejrůznějších nenáboženských témat. Ne náhodou je takový typ novoročního »přání« hojně rozšířen právě ve výrazně nenáboženském Česku (jinde ve světě naopak výrazně převládají vánoční přání).

Novoroční přání
Typické Vánoční přání z období První republiky

Novoročenky jsou samozřejmě i nepominutelnou součástí komerční komunikace. Ať už jde o podnikatelské vztahy nebo reklamní komunikaci prodejců se spotřebiteli. Hlavním účelem mnoha reklamních a firemních novoročenek »pro štěstí« je ovšem jednoznačně (přímá či nepřímá) propagace určité firmy, značky, produktů.

Kde se vzala novoročenka (původ novoročního Péefka)

Počátky masového rozšíření papírové novoročenky lze v Česku vystopovat až do první poloviny 19. století. V průběhu všeobecné tuzemské sekularizace novoročenky postupně nahradili předešlé zvyklosti žehnání a oslavy v rámci rodiny. Příznivci zavedených domácích tradic novoročenky zpočátku kritizovali pro jejich povrchnost. Příznačně je označovali jako „omluvenky“ posílané na místo novoročních darů.

Velký rozmach novoročenek ve městech byl dáván do souvislosti s tamní anonymitou a konzumním způsobem života. Časopis Rodinná kronika už v roce 1863 viděl za rozmachem novoročenek vliv moderní civilizace orientované na spotřebu.

O několik desetiletí později byla už myšlenka zasílání novoročenek přátelům naopak označována za krásný zvyk (Lidové noviny z roku 1937).

Už v polovině 19. století však novoročenky postupně začaly pronikat i na český a moravský venkov. Během několika málo generací se staly samozřejmým prvkem, který se v Česku každoročně objevuje na konci starého roku.

Zkratka „P. F.“ je odvozena od francouzského Pour féliciter (česky „pro štěstí“). Ujala se spolu s novoročenkami hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína (1783–1868), který byl v první polovině 19. století zřejmě největším propagátorem papírových novoročenek u nás. Původně šlo ovšem o zkratku, která nebyla spojována výhradně s Novým rokem, ale používala se na papírových přáních a vizitkách užívaných k nejrůznějším příležitostem.

  • Při projevu soustrasti se zase používala zkratka „p. c.“ (pour condoler), k rozloučení „p. p. c.“ (pour prendre congé) a k předání kontaktu třetí osobě „p. p.“ (pour présenter). Pokusy nahradit je německými nebo českými zkratkami („p. š.“ – Přeji štěstí) se u nás neprosadily.

Novoroční přání z roku 1606
„Novoročenka“ z doby Rudolfa II. má s moderním Péefkem společné především kalendářní období

Někdy je za nejstarší známou tuzemskou novoročenku vydávána mince, vyražená v pražské mincovně za vlády císaře Rudolfa II., s německým textem „ZVM NEVEN IAHR 1606“ (česky „K NOVÉMU ROKU 1606“).

Tato kovová novoročenka má však s moderními papírovými novoročenkami společného velice málo a to právě proto, že je obdarovaný byl něčím cenným skutečně obdarován. Přesně to se totiž u většiny papírových a elektronických novoročenek říci nedá. Ty jsou dnes často pouhou reklamou, v lepším případě „omluvenkou“ za absenci dárku či návštěvy. Čím dál častěji jsou také projevem svébytného uměleckého vyjádření.

›› Pokračování článku›› Zpět

Nahoru