Válka proti Srbsku
Válka rakousko-srbská zahájena


Válka Srbsku vypovězena!

Národní listy, 29. 7. 1914

Z Vídně, 28. července. (K. k.) Zvláštní vydání Wiener Zeitungu uveřejňuje v úřední části toto prohlášení války:

Na základě Nejvyššího rozhodnutí Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva ze dne 28. července 1914 bylo dnes královské srbské vládě zasláno ve francouzském jazyku sepsané vypovězeni války:

[…]

V českém překladu zní:

Poněvadž královská srbská vláda neodpověděla uspokojivě na notu, kterou jí odevzdal rakousko-uherský vyslanec v Bělehradě dne 23. července r. 1914, jest c. a k. vláda nucena, aby pečovala sama o ochranu svých práv a zájmů a aby za tímto účelem apelovala na moc zbraní. Rakousko-Uhersko má tudíž za to, že jest od tohoto okamžiku ve válečném stavu se Srbskem.

Rakousko-uherský ministr zahraničních záležitostí

hr. Berchtold.

Evropská válka 1914
Z lokálního sporu na Balkáně se brzy stala záležitost evropská…František Černý: Moje záznamy ze světové války 1914-1918

1. světová válka

Knihu Moje záznamy ze světové války 1914-1918 výhodně zakoupíte přímo v e-shopu vydavatele, na webu NZB.cz

Ukázky z knihy najdete v článku První světová válka: Strhující vzpomínky českého vojáka vycházejí poprvé v knižní podobě.Související články k tématu První světová válka


Nahoru