Historie na internetu
  

abcHistory.czČeskoslovenský komunismus › Události ze zlomových let 1968–1969

Události z let 1968–1969


Pražské jaro, okupace ČSR vojsky Varšavské smlouvy, Normalizace

Politické události v komunistickém Československu roku 1968 a pokračující v roce 1969. Období politického tání, Alexander Dubček, okupace republiky, smrt Jana Palacha, politická normalizace...
www.ct24.cz

Záběry polské tajné policie. Zhruba čtyři měsíce před tím, než se na Václavském náměstí upálil na protest proti sovětské okupaci student Jan Palach, stal se první živou pochodní 8. září 1968 polský humanista Ryszard Siwiec. Upálil se při celorepublikových dožínkách na varšavském Stadionu Desetiletí, kde bylo na sto tisíc lidí včetně nejvyššího vedení polské komunistické strany. Zdroj: Aktuálně.cz / Archiv Ústavu paměti naroda (IPN) v Polsku.


www.rozhlas.cz

Sekce stránek ČRo. Rozhlasové aktuality vztahující se k výročí okupace, základní historická fakta, vzpomínky pamětníků, zvuky, fotografie, dokumenty, příběhy posluchačů, okupace rozhlasu.


www.mvcr.cz

Sekce stránek Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Dva pokusy o vojenský puč (prosinec 1967 a leden 1968); Aféra generála Šejny (prosinec 1967–duben 1968); Příprava invaze tj. operace Dunaj (leden–duben 1968); Návštěvy sovětských maršálů a generálů (duben–květen 1968); První pokus o vstup (květen 1968); Pokusy o vstup (cvičení Šumava duben–srpen 1968 a červenec 1968); Jednání v Čierné a v Bratislavě (červenec–srpen 1968); Obsazení ČSSR vojsky armád Varšavské smlouvy (20.–21. 8. 1968).


www.time.com

Sekce stránek digitálního archivu časopisu TIME. Přečtěte si jedinečný dobový text o útoku USSR na socialistické Českoslovesko.


www.ustrcr.cz

Sekce stránek Ústavu pro studium totalitních režimů. Medialonky obětí okupace, fotogalerie, audiozáznamy, nomenklatura, činnost ministerstva vnitra během okupace, StB během okupace, denní svodky a další materiály.


www.kolportaz.cz

Sekce specializovaného internetového serveru zaměřeného na dokumentaci různých forem kolportáže. Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů.


www.lidovky.cz

Sekce internetových stránek Lidových novin. Soubor unikátních filmových dokumentů publikovaných ke čtyřicátému výročí srpnové okupace. Doposud nezveřejněné filmové záznamy.


www.idnes.cz

Sekce stránek portálu iDnes.cz – Jedinečné a doposud neznámé fotografie zásahu intervenčních vojsk v Praze, sesbírané od čtenářů deníku MF DNES.


www.aktualne.cz

Sekce stránek portálu Aktuálně.cz – Jedinečné a doposud neznámé fotografie zásahu intervenčních vojsk v Brně. Zlínský fotograf Miloš Gregor teprve v roce 2008 zpracoval filmy, které nafotil 21. srpna 1968 v Brně.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Události roku 1968.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: „Akční program KSČ“ a „Dva tisíce slov“.


www.learningcurve.gov.uk

Sekce stránek The National Archives of the United Kingdom. Americká reakce na sovětské akce v Československu, říjen 1968.


www.halamicek.de

Soukromé stránky fotografa Roberta Halamíčka s unikátními fotografiemi srpnové okupace (1968) severočeského Liberce vojsky Varšavské smlouvy.


archiv.radio.cz

Sekce stránek Českého Rozhlasu věnovaná osobě Jana Palacha, který se dne 16. ledna 1969 na pražském Václavském náměstí upálil na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Fotografie, výpovědi svědků, dobové vysílání Českého rozhlasu z roku 1969, události po Palachově smrti; Jan Zajíc a Evžen Plocek - dva kteří následovali Palachův vzor; události tzv. „Palachova týdne" z ledna roku 1989. Přes navigaci je možné vstoupit na stránky Českého Rozhlasu.


www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Vybrané dokumenty vztahující se k historii Československa v letech 1948–1989. Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení; Zpráva o úhradě škod způsobených mimořádnou situací na území ČSSR v roce 1968; Opis „Zápisu ze setkání vedoucích stranických a vládních představitelů Bulharska, Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska a Sovětského svazu, která se konala dne 18. srpna 1968 v Moskvě“ a jiné.


www.aktualne.cz

Sekce stránek internetového deníku Aktuálně.cz – Dobové fotografie spojených s upálením a pohřbem Jana Palacha.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Okupace Československa a začátek normalizace.