Historie na internetu
  

abcHistory.czInstituce › Agentury, agendy

Agentury, agendy


Důležité správní a badatelské instutice
  www.wmf.org

Oficiální prezentace nevládní organizace WMF, jejímž cílem je záchrana ohroženého architektonického a kulturního dědictví na celém světě. Každé dva roky vydávaný seznam je výzvou k neprodlenému zásahu zodpovědných institucí a ke shromáždění prostředků. Seznam nejohroženějších světových památek, včetně těch českých. Anglicky.

  www.vyzkum.cz

Základní údaje o Radě vlády ČR pro Vědu a Výzkum. Informace o její činnosti (členové, statut, jednací řád, poradní orgány, zprávy o činnosti, usnesení a informace ze zasedání). Národní politika výzkumu a vývoje České republiky (Deklarace o vědě a využití vědeckých poznatků, Socioekonomické cíle výzkumu a vývoje, Koncepce národních databází výzkumu a vývoje ČR, Statistika výzkumu a vývoje v ČR, Státní správa výzkumu a vývoje v zahraničí). Stránky věnované „Národnímu programu orientovaného výzkumu a vývoje“. Dokumenty výzkumu a vývoje a vybraná legislativa (Základní právní předpisy a dokumenty o výzkumu a vývoji České republiky, Dokumenty o výzkumu a vývoji Evropských společenství, Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj, Resortní koncepce výzkumu a vývoje). Národní databáze výzkumu a vývoje (Přehled vyhlášených programů a grantových projektů, Vyhledávání v národních databázích VaV, Databáze Centrální evidence projektů, Databáze Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu, Databáze Registru informací o výsledcích VaV, Databáze Centrální evidence veřejných soutěží a veřejných zakázek).

  www.euromobility.cz

Český portál orientovaný na mobilitu výzkumníků. Portál je synchronizován se vznikajícím evropským portálem, jehož prostřednictvím by měly organizace a jednotliví výzkumníci nabízet volná místa a nacházet uplatnění ve vysoce specializované výzkumné problematice. Jeho další vývoj závisí zejména na rozběhu českého Centra pro mobilitu, které připravuje Akademie věd České republiky (AV ČR). Web obsahuje: základní oborové informace, novinky, informace o ČR. Strukturované vyhledávání ve výzkumných příležitostech a vypisovaných grantech. Anglicky.

  www.cordis.lu

Community Research and Development Information Service (CORDIS) je informační server poskytující velmi široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. Web obsahuje: úplné informace o 4.-6. rámcovém programu, aktuální přehled odkazů na nejdůležitější dokumenty a informační zdroje, bohaté databázové systémy, novinky, informace o řešených projektech, výsledky dosažené v ukončených projektech, nabídku publikací, dokumenty EU související s výzkumem a vývojem, informace o inovacích tj. o zavádění nových technologií, transfer technologií, související financování, informace o problematice duševního vlastnictví, důležité dokumenty o inovační politice v EU, informace o regionálních inovačních politikách, o Evropské chartě o trendech v inovacích, vysvětlivky zkratek, odkazy na příbuzné weby. CORDIS zpřístupňuje databázi ERGO, která nyní obsahuje cca 100 000 odkazů na výzkum v EU. Interaktivními službami lze vyhledávat partnery pro spolupráci, nabízet své výsledky, přihlásit se jako posuzovatel projektů atd. Anglicky, německy, španělsky, francousky, italsky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.nuov.cz

Stránky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. Expertní, výzkumná, pedagogicko - poradenská, koordinační instituce. Řešení otázek odborného vzdělávání. Kontaktní informace. Střední odborné vzdělávání - obory. Projektové a oborové skupiny. Možnosti spolupráce.

  www.avo.cz

Zastupování zájmů členů ve vztahu k orgánům státní správy. Orientace na aplikovaný výzkum a vývoj. Aktuální informace (vývoj v oboru, projekty, výsledky). Vzdělávací a prezentační činnost (konference, semináře, diskusní setkání). Zprostředkování kontaktů. Expertní a poradenská činnost. Přehledy o členské základně a činnosti asociace (grafy, tabulky). Vyhledavač v databázi členů.

  www.gacr.cz

Oficiální stránky agentury. Aktuality (vyhlášené veřejné soutěže, zápisy ze zasedání), základní informace o GA ČR, organizační struktura, grantové projekty, ESF (European Science Foundation), FAQ, databáze projektů, formuláře a dokumenty GA ČR.