Historie na internetu
  

abcHistory.czČeskoslovenský komunismus › Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)


Vznik a účel Ústavu pro studium totalitních režimů a slovenského Ústavu paměti národa

Ústav pro studium totalitních režimů je česká instituce věnující se vědeckému zkoumání a objasňování éry obou totalitních režimů v Československu, komunismu a nacismu.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Zákon o vzniku Ústavu paměti národa. Host: Pavel Žáček, ředitel archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.


  www.ustrcr.cz

Oficiální stránky ústavu zřízeného dle zákona 181/2007 Sb. Úkolem ústavu je nestranně zkoumat hodnotiti období komunistické totalitní moci, činnost Státní bezpečnosti a dalších orgánů, dále související publikační a vzdělávací činnnost. Základní informace o ÚSTR, orgány ústavu, aktuality, chronologie vzniku ústavu, dokumenty, evidenční záznamy, publikační činnost. Česky, anglicky.

  www.gov.cz

Plné znění zákona ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Česky.

  

Polemické komentáře k jednomu z aktuálních témat zkoumání komunistické historie. Názory na zřízení Ústavu paměti národa (ÚPN):

  www.upn.gov.sk

Slovenský Ústav paměti národa je veřejnoprávní instituce, která vznikla na základě zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z. Účelem ústavu je shromažďovat, evidovat, zpřístupňovat a publikovat materiály vážící se k období Slovenského štátu (1939–1945) a komunistické diktatury (1948–1989, respektive 1945–1989), respektive dokumenty vytvořené státními orgány těchto diktatur. Základní informace o ústavu, aktuality, dokumenty, projekty, archivní fondy. Období 1939–1945: osudy slovenských Židů, dobové dokumenty, rozsáhlý fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv. Období 1945–1948: funkcionáři komunistické strany (KSČ, KSS), seznam příslušníků a vojáků v StB, rozkazy ministrů vnitra 1948–1989, objektové svazky I. správy ZNB ČSSR, registrační protokoly operativních svazků StB, dobové dokumenty, rozsáhlý fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv. Publikační činnost: časopis Pamäť národa, monografie, dokumenty, sborníky. Slovensky, anglicky.

  www.abtl.hu

Historický archiv bezpečnostních služeb. Oficiální stránky maďarského ústavu pečujícího o dokumentaci, výzkum a publikační činnost zaměřenou za období komunismu. Obdoba slovenského Ústavu pamëti národa. Účel ústavu, novinky, tiskové zprávy, dokumenty, publikační činnost, rozsáhlý fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv. Anglicky, maďarsky.

  www.bstu.bund.de

Spolkový zmocněnec pro dokumenty státní bezpečnosti bývalé NDR. Oficiální stránky německého ústavu pečujícího o dokumentaci, výzkum a publikační činnost zaměřenou za období komunismu, perzekuci ze strany tajné policie STASI a související problematiku. Obdoba slovenského Ústavu pamëti národa. Účel ústavu, novinky, tiskové zprávy, dokumenty, publikační činnost, vzdělávání, výzkum, rozsáhlý fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv. Německy.

  www.ipn.gov.pl

Oficiální stránky ústavu pečujícího o dokumentaci, výzkum a publikační činnost zaměřenou za období komunismu. Obdoba slovenského Ústavu pamëti národa. Účel ústavu, novinky, tiskové zprávy, dokumenty, publikační činnost, rozsáhlý fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv. Polsky, anglicky.