Historie na internetu
  

abcHistory.czInstituce › Univerzity a vysoké školy

Univerzity a vysoké školy


Jak se bádá na českých vysokoškolských ústavech

Vysokoškolský systém by měl vytvářet podmínky pro efektivní a účelné badatelské aktivity. Vytvářet zázemí, poskytovat kvalifikovacný dohled, respektive vedení, motivovat studenty a podílet se na účelné publikační činnosti. Jaká je současná situace?
  www.ff.jcu.cz

Oficiální stránky Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita, vědecko-pedagogické pracoviště. Základní informace o ústavu, kontakt, struktura, možnosti studia, dokumenty, publikační činnost, věda a výzkum. Česky, anglicky.

  www.udauk.cuni.cz

Institute of the History of Charles University and Archives of Charles University. Oficiální stránky. Centrum bádání o dějinách vysokého školství, vědy, studentského hnutí a vzdělanosti v českých zemích. Základní vědeckou aktivitu představuje výzkum dějin Univerzity Karlovy, studentského hnutí a dějin vzdělanosti v českých zemích, pedagogická a vědecko-popularizační činnost v oblasti univerzitních dějin a historie vzdělanosti. Publikační činnost (časopis Historia Universitatis Carolinae Pragensis; sborník Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích, věnovaný materiálovým studiím a knižní publikace; souhrnné dílo Dějiny Univerzity Karlovy I-IV). Česky, anglicky.

  www.upce.cz

Department of Historical Sciences of the Faculty of philosophy of the University of Pardubice. Oficiální stránky katedry pro: Kulturní dějiny; Historicko-literární studia; Spisová a archivní služba. Přehled výuky, granty, publikační činnost, učební pomůcky; bakalářské a diplomové práce. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  palimpsest.stanford.edu

Sekce oficiálních stránek Stanfordské univerzity. Informace o vydaných publikacích a pojednáních ohledně papírenské výroby, její technologie a spotřebního materiálu s ním spojených. Archiv vydaných článků z různých sekcí, užitečné odkazy a internetové stránky, vyhledávání, katalog a přehled vydaných publikací spolu s nakladatelem a cenou. Anglicky.

  www.bu.edu

Sekce oficiálních stránek Bostonské univerzity, zaměřená pro zájemce, kteří se ucházejí o studijní program AMNESP. Byl zřízen v roce 1970 a od svého počátku byl studijní program ryze zaměřen na studium americké společnosti ve všech svých aspektech. Informace a historie o studijním oboru AMNESP, informace o studijních podoborech v souvislosti s AMNESP, informace o fakultě. Informace o požadavcích a konaných kurzech v rámci AMNESP. Anglicky.

  www.anu.edu.au

Oficiální stránky Univerzity v Canbeře, hlavním městě Austrálie. Ležící mezi jezerem a horami. Je jednou ze světově nejpřednějších výzkumných univerzit a přitahuje akademiky a studenty z celého světa. Informace o univerzitě, sekce věnované budoucím a stávajícím studentům, nejnovější informace, knihovna, stránky pro zaměstnance a pedagogy, možnosti zaměstnání, přehled o studijních oborech. Anglicky.

  www.campbellcenter.org

Oficiální stránky výukového Campbellova centra studií pro ochranu historie, sídlícího v Mount Carroll v USA, které nabízí navazující vzdělávání v oblasti péče a ochrany historie, muzijních studií a chráněných sbírek. Na úvodní stránce informace o centru, novinky v tomto roce, program kurzů v daném studijním roce. Seznam lektorů a instruktorů, registrační formulář, možnosti dopravy do školícího centra, informace o Mount Caroll, další zdroje, kontaktní informace. Anglicky.

  www.cup.cam.ac.uk

Oficiální stránky prestižního univerzitního vydavatelství, zřízeného Univerzitou v Cambridge, tisknoucí a vydávající odborné studijní materiály a které je nejstarším na světě. Cílem je zvyšovat znalosti a kvalifikaci v oborech, vzdělávat a vyučovat. Na hlavní stránce odkazy do jednotlivých regionů - Velká Británie, Evropa, Střední východ, Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland. Poté se objeví základní nabídka nakladatelství - tříděno dle oborů, publikace jak pro studenty, tak pro učitele, často zaměřeno na výuku angličtiny. Možnost vyhledávání - buď fulltextově nebo dle žánru, cílových skupin. Kontakty do jednotlivých států světa, kde je nakladatelství zastoupeno (včetně ČR). Anglicky.

  www.historie.upol.cz

Oficiální stránky katedry Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Struktura a personální obsazení katedry, publikace, kalendář akcí, novinky, realizované nebo probíhající projekty, možnosti studia, informace o přijímacích zkouškách. Databáze pramenů ke středověké historii a další prameny Fondu Katedry. Česky, anglicky.

  www.kar.zcu.cz

Oficiální stránky Katedry. Základní informace, aktuality, odkazy na stránky studentů, informace o studiu, obrazová databáze artefaktů, obrazové publikace hrobů, keramika, publikace, výběr odborných textů v elektronické podobě, výzkumné projekty. Česky, anglicky.

  www.knihovna.zcu.cz

Oficiální stránky knihovny. Základní informace o knihovně, služby čtenářům, otevírací doba, online katalogy, elektronické informační zdroje ( informační zdroje EU aj.), výpůjční služby ( Pedagogické knihovny, Právnické knihovny, Technicko-ekonomické knihovny v Plzni a Technicko-ekonomické knihovny v Chebu). Česky, anglicky.

  www.osu.cz

Základní informace o knihovně na stránkách univerzity. Služby čtenářům, otevírací doba, on-line katalog, elektronické informační zdroje (elektronické časopisy, digitalizovaný archiv časopisů ústavu pro českou literaturu AV ČR). Česky, anglicky.

  knihovna.upol.cz

Oficiální stránky knihovny univerzity Palackého v Olomouci, která je součástí informačního univerzitního centra. Základní informace, služby čtenářům, otevírací doba, katalogy a informační zdroje, doplňkové služby (o městě i o univerzitě), publikační činnost (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis a jiné). Česky a anglicky.

  www.lib.jcu.cz

Sekce stránek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věnované knihovnám této instituce. Aktuality, otevírací doba, elektronické katalogy, doplňkové služby (nové knihy, diplomové práce) a další informační zdroje. Česky.

  www.etf.cuni.cz

Sekce stránek Evangelické teologické fakulty Univerzity v Praze. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, katalogy (knihy, časopisy, články aj.), publikační činnost. Odkazy na další knihovny s teologickým zaměřením. Česky, anglicky.

  www.lib.udel.edu

Oficiální stránky americké univerzitní knihovny. Základní informace o knihovně, přehled služeb, výzkumné projekty. Informace o knihovních fondech, vyhledávání v elektronické databázi knihovny i v elektronických textech. Anglicky.

  egyptologie.ff.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace o Ústavu, přehled pracovníků, výuka, granty, novinky, terénní výzkum (Abúsír, Hajez, Sluneční chrámy), informace o knihovně, přehled publikační činnosti Ústavu, chronologická tabulka, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  ukar.ff.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Univerzity Karlovy v Praze.Pozdně antická a raně křesťanská archeologie, působení antických civilizací a následující historické epochy až po současnost. Základní informace o Ústavu, zaměstnanci katedry, rozvrhy, konzultace, projekty, granty, přehled publikací, odkazy na galerie a muzea s archeologickou tematikou. Česky, anglicky.

  egypt.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace o Centru, přehled přednáškových cyklů, realizované nebo probíhající projekty, seznam pracovníků, novinky, výzkumná činnost, přehled publikací, odkazy na další egyptologické stránky. Česky, anglicky.