Historie na internetu
  

abcHistory.czČeskoslovenský komunismus › Socialistická každodennost

Dějiny socialistické každodennosti


Jak se žilo ve Východním bloku v letech 1945–1989

Lidově demokratická a socialistická společnost, každodenní život v tzv. Sovětském bloku během let 1945–1989, respektive 1948–1989.
Inspektor Dreyfus

V prosinci 2016 uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní britsko-americké komedie Růžový panter znovu zasahuje. Bláznivé scény tohoto filmu si vybaví zřejmě každý – třeba hned úvodní sekvence z areálu ústavu pro duševně nemocné. Nešikovný Clouseau v podání Petera Sellerse způsobí pád suspendovaného Dreyfuse do zahradní vodní nádrže a doznává: „Obávám se, že nemáte svůj den, můj příteli.“

Číst celý článek ... ››www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Anatomie postupného znárodňování soukromého majetku.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Nejprve chaty, později chalupy. Místa, kam údajně v některých situacích naší historie utíkali téměř všichni obyvatelé měst...


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Každiodenní život a doba těsně před listopadem 1989.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Jak se z lidově demokratického Československa stala Československá socialistická republika a co vše s tím souviselo.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Revolta „Chceme světlo“ a policejní zásah na studenty ze strahovských kolejí v říjnu roku 1967.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Boj proti statkářům, kulakům a svobodným rolníkům. Vyvlastňování a znárodňování.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Šikana potomků bývalé šlechty, útoky na „šlechtu“ v letech 1945–1989.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Smysl zkoumaní minulosti. Hosté: Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů; Čestmír Čejka, mluvčí Konfederace politických vězňů.


www.reflex.cz

Autor článku se pokouší o nestranný pohled na jednu z největších ikon českých komunistů. Jaký byl skutečně autor knih „V zemi, kde zítra již znamená včera“ a „Reportáž psaná na oprátce“?


www.idnes.cz

Internetový projekt zpravodajského portálu iDnes.cz, vytvořený u příležitosti 50. výročí otevření první československé samoobsluhy (1. 6. 1955 v Praze). Fotodokumentace potravinových, drogistických a průmyslových výrobků dostupných na československém trhu během socialistické éry (Pikao, Jesenka, Jovokoktejl, zvýkačky BaJo, instantní nápoje Vitacit, Mixar, „šumák“ aj.). Dobové etikety.


  www.idnes.cz

Internetový projekt zpravodajského portálu iDnes.cz, navazující na projekt socialistické samoobsluhy. Fotodokumentace výrobků dostupných na československém trhu během socialistické éry. Dobové etikety a fotografie produktů z oborů domácí potřeby, nábytek, hudebniny, sportovní potřeby, papír, hračky, elektro, foto-kino, konfekce, trafika, Mototechna, potraviny, drogerie. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Metodika orální historie a její význam. Česká společnost za socialismu. Česky.

  www.aktualne.cz

Článek internetového deníku Aktuálně.cz. Milada Horáková byla komunisty popravena; její muž unikl. Publicistický text a video odhalující tajný únik z lidově-demokratického Československa. Česky.

  www.blisty.cz

Článek internetového deníku Britské listy. Rozhovor s autorem knihy „Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin“ (Revoluce na mysli: Jak psali deníky za Stalina). Pozadí a obsah knihy, při jejímž psaní autor vycházel z deníků prostých sovětských občanů, které během patnácti let našel v ruských archívech. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokumentární cyklus věnovaný vybraným případům komunistické perzekuce v ČSSR. Z jednotlivých dílů: Akce Mýtina, Generál Kácha a další. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv v němž máte jedinečnou příležitost shlédnout komunistické „Televizní noviny“ z osmdesátých let 20. století. Česky.

  www.womensmemory.net

Oficiální stránky mezinárodního projektu, iniciovaného a koordinovaného Gender Studies, o.p.s. v Praze. Těžiště projektu leží v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920–1960) metodou oral history (orální historie) a s pomocí narativní interview. Základní informace o projektu, chronologie, metodologie, výsledky, archiv, publikace. Česky, anglicky.

  www.jedensvet.cz

Prezentace projektu společnosti Člověk v tísni. V rámci projektu jsou školám nabízeny dokumentární filmy o československých dějinách mapující klíčové události našich novodobých dějin, tj. bezpráví v komunistickém Československu. Informace o stejnojmenné výstavě a dalších projektech. Přes menu lze vstoupit do dalších online prezentací společnosti Člověk v tísni. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Kolektivizace na české vesnici po roce 1948. Zakládání jednotných zemědělských družstev (JZD), rozorávání mezí, násilná kolektivizace. Česky.

  www.demografie.info

Specializovaný informační portál spravovaný občanským sdružením Demografické informační centrum. Demografické informace, analýzy a komentáře. Výzkum reprodukce lidských populací; porodnost (narození), úmrtnost (úmrtí) a prostorová mobilita (stěhování). Historie vědního výzkumu, populační vývoj, struktura obyvatelstva, demografické procesy, prognózy. Vývoj početního stavu populace obývající území dnešní České republiky od 13. století do současnosti. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Dokumentární cyklus o krutosti i absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa. Česky.

  www.idnes.cz

  Sekce stránek zpravodajského portálu iDnes.cz. Přehled dílů televizního „cyklu o odvaze a smrti“, který připravila Česká televize podle scénáře redaktora MF DNES (Luďek Navara). Základní informace k jednotlivým dílům dokumentárního seriálu: transmigrační akce Asanace, Jiřina Štěpničková - neúspěšný útěk a zatčení a další příběhy. Česky.

  www.mauer.jp

Fotogalerie Berlínské zdi, jedné z nejvýraznějších částí železné opony. Základní informace o stavbě zdi, fotografie stavby a její pozůstatky v současnosti. Anglicky, německy, japonsky.

  www.brianrose.com

Fotografie československého hraničního pásma z let 1985-1987, fotografované z území Spolkové republiky Německo (SRN); autor Brian Rose. Zátarasy a zákaz vstupu do českých vesnic z německé strany. Unikátní fotografie. Anglicky.

  www.lahvista.cz

Sekce soukromých stránek věnovaná shromažďující příběhy železné opony, fotografie a vzpomínky související s ochranou západních hranic v období komunismu. Obce v hraničním pásmu, Pohraniční stráž (PS) - historie a účel, kdo byl Král Šumavy (Franz Nowotny alias Kilián) a další související informace. Česky.

  www.ddr5.homestead.com

Fotografie, mapy a texty ukazující umožňující nahlédnout do komunistické části Německa před rokem 1989, kdy byla Německá republika rozdělena na západní (SRN, respektive NSR) a východní (NDR) část. Muzeum železné opony na území Německa. Anglicky.

  www.matejovic.webzdarma.cz

Elektronická reprodukce stejnojmenné brožury vydané Chebským muzeem v nákladu 500 výtisků roku 1988. Metodický materiál k výstavě DÍLNA ´88 Ašsko. Unikátní soubor fotografií dokumentujících atmosféru města Aš v hraničním výběžku západních Čech v roce 1988. České obyvatelstvo, Romové, zubožené město normalizačních Sudet. Česky.

  www.totalita.cz

Zájmový web věnovaný podle autorů „památce všech, kteří v boji s totalitními režimy položili své životy za lepší budoucnost“. Přehledně a populárním způsobem je zachycena nemalá část historie Československa pod vládou komunistické strany (1948–1989). Dokumenty, vzpomínky, články, bibliografie. Podrobné informace k televiznímu seriálu 30 případů majora Zemana a další zajímavosti. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Soubor znárodněných předpisů vydaných v letech 1945–1951 a vztahujících se na znárodnění dolů; průmyslových podniků; podniků průmyslu potravinářského; akciových bank; soukromých pojišťoven; velkoobchodních podniků; obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami; cestovních kanceláří; polygrafických podniků; hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení; přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku; šlechtitelských podnik; dopravních podniků; stavebních a jiných podniků.. Legislativní dokumenty. Vybrané dekrety prezidenta Beneše a související znárodňovací zákony ČSR. Česky.

  www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Souhrn vzpomínek a postřehů. V socialistickém Československu bylo téměř nemožné oficiálně podnikat. Přesto existovaly různé okrajové cesty, kterými lidé podnikatelské touhy naplňovali. Přelom přišel až s rokem 1988. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Vybrané dokumenty vztahující se k historii Československa v letech 1948–1989. Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení; Zpráva o úhradě škod způsobených mimořádnou situací na území ČSSR v roce 1968; Opis „Zápisu ze setkání vedoucích stranických a vládních představitelů Bulharska, Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska a Sovětského svazu, která se konala dne 18. srpna 1968 v Moskvě“ a jiné. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce oficiálních stránek Ministerstva vnitra ČR (MVCR). Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) vznikl roku 1995 sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, který byl součástí ministerstva vnitra se Střediskem dokumentace protiprávnosti komunistického režimu, které pracovalo pod Generální prokuraturou a později bylo převedeno pod Ministerstvo spravedlnosti. Od ledna 2002 je ÚDV součástí služby kriminální policie a vyšetřování. Vyšetřovací pravomoce umožňují ÚDV odhalovat a stíhat trestné činy v období let 1948-1989, u kterých nedošlo z politických důvodů k pravomocnému rozhodnutí. Kromě vyšetřování je neméně důležitá i činnost dokumentační, která spočívá zejména ve shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost komunistického režimu a jeho represivního aparátu. Časová působnost pro oblast dokumentace je od roku 1999 rozšířena i o období od 1.1.1945 do nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Základní informace o ÚDV, publikační činnost. Download většiny publikací. Přes menu je možné vstoupit do ostatních složek webu MVCR. Česky.

  www.army.cz

Ze zákulisí jednání o odchodu sovětského vojska z Československa. Článek publikovaný na stránkách časopisu Vojenské rozhledy (1998, č. 1), respektive Ministerstva obrany ČR. Okupace ČSSR v roce 1968, jednání o odchodu vojsk v roce 1990. Česky.