Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Moderní dějinyMODERNÍ A SOUDOBÉ DĚJINY


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice soudobých dějin


Rubrika Moderní dějiny obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky zaměřené na nejnovější dějiny ČSR, ČSSR a ČR. V podrubrikách naleznete zejména odkazy na stránky kladoucí důraz na určité epochy. Témata, která je snazší zařadit podle přesnějších kritérií, hledejte spíše v jiných rubrikách, jako například:

›› Holocaust, genocida
›› Komunismus
›› Válečné konflikty

V jednotlivých podrubrikách rubriky Moderní dějiny naleznete souhrn témat k problematice Nejnovější dějiny, což je podrubrika zaměřená na události v ČR i ve světě po roce 1989, přičemž zahrnuje i obecnější odkazy věnované rozpadu socialistického bloku ve Východní Evropě.

Samostatně jsou excerpovány odkazy historie Evropské unie, tj. historie svazku evropských států, do něhož od 1. 5. 2004 patří i Česká republika.

Samostatně jsou v této rubrice, coby moderní fenomén, zohledněna také Lidská práva.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku