Historie na internetu
  


Seznamy StB, komunističtí agenti


Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB versus oficiální seznamy Ministerstva vnitra

Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů § 7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. : [seznam spolupracovníků vedených v registračních protokolech StB / Ministerstvo vnitra; Cibulkovy seznamy spolupracovníků Státní bezpečnosti (StB); Lustrace; původ jednotlivých seznamů a přehled skutečné agentury; Státní bezpečnost v minulosti a současnosti.
Inspektor Dreyfus

V prosinci 2016 uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní britsko-americké komedie Růžový panter znovu zasahuje. Bláznivé scény tohoto filmu si vybaví zřejmě každý – třeba hned úvodní sekvence z areálu ústavu pro duševně nemocné. Nešikovný Clouseau v podání Petera Sellerse způsobí pád suspendovaného Dreyfuse do zahradní vodní nádrže a doznává: „Obávám se, že nemáte svůj den, můj příteli.“ Číst celý článek ... ››


Jak StB sledovala Donalda Trumpa
Zdroj pro koláž: Foto D. Trumpa z roku 1988 (www.huffingtonpost.com) a konvolut antikvárních úředních materiálů v majetku redakce

Komunistická Státní bezpečnost (StB) se v období normalizace snažila shromažďovat informace o životě Ivany Trump v USA. Náhodou tak narazila i na zprávy o politických ambicích, které měl její tehdejší manžel Donald Trump. – Včetně jeho záměru stát se v roce 1996 nebo později prezidentem USA.

Číst celý článek ... ››


Zdeněk Bauer

Vzpomínáte na šíleného inspektora Dreyfuse z filmů o Růžovém panterovi? Možná vás překvapí, jak problematické měl v letech 1948–1989 vztahy s komunistickou StB a jak se v Británii politicky angažoval. Do knižní distribuce v těchto dnech přichází obsáhlá biografie světově proslulého česko-britského herce Herberta Loma.

Číst celý článek ...

www.lexdata.cz nebo www.gov.cz

Plné znění textu zákona č. 451/1991 Sb. ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Text tzv. lustračního zákona, podle něhož jsou prováděny lustrace státních úředníků a dalších osob.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Činnost Státní bezpečnosti po roce 1989.


www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Centrální součásti Státní bezpečnosti od 1. 7. 1974 do 31. 7. 1988; Centrální součásti Státní bezpečnosti od 1. 8. 1988 do 15. 2. 1990. Grafy, tabulky, prameny, poznámky. Přehled odborů FMV (SNB); jednotlivé správy MV.


www.abcHistory.cz

Pokud nemáte čas se věnovat kvalitnímu archivnímu výzkumu; pokud vás nebaví se přehrabovat v zaprášených bednách a papírech; pokud se v historické a státobezpečnostní problematice neorientujete nebo se ztrácíte už při pouhém čtení zkratek DIAGRAM, TS, D, PVO, RSHA a dalších, využijte našich zpoplatněných rešeršních služeb.


www.jedinak.cz

Rozhovor s tehdejším ředitelem archivu ministerstva vnitra J. Frolíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1998). Téma: archiválie a jejich limity, seznamy StB, spolupracovníci StB, nesmyslný hon „na agenty“, potíže s lustračním zákonem (lustrační zákon), přístupnost archivních dokumentů ve světě, omyly šířené publicisty a novináři.


www.respekt.cz

Článek týdeníku Respekt. Zpověď folkového písničkáře z jeho kontaktu s StB. Zpěvákova nalezená zpráva pro StB oživila upadlou debatu. Český písničkářský idol se rozhodl promluvit o nejméně známé kapitole svého života – spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.


www.army.cz

Článek publikovaný na stránkách časopisu Vojenské rozhledy (2000, č. 3), respektive Ministerstva obrany ČR. Autor: Zdeněk Vališ. Několik poznámek ke knize „Nebezpečná bezpečnost” (autor Karel Kaplan, vydal Doplněk, Brno 1999). Vojenská kontrarozvědka; Ministr národní bezpečnosti; Josef Stavinoha; Státní bezpečnost (StB); Karol Bacílek; Alexej Čepička; Zpravodajské hry.


www.uzsi.cz

Úřad pro zahraniční styky a informace ukončil dle zákona činnost související se zpřístupňováním archiválií z provenience bezpečnostních složek bývalého komunistického Československa. Veškerou agentu převzal Archiv bezpečnostních složek.


www.bbc.co.uk

  Stránky BBC. Forsyth vzpomíná na to, jak ho v 60. letech při jeho návštěvách Prahy sledovala komunistická StB. Český výtah publikovaly například Lidové noviny.


www.jedinak.cz

Rozhovor s bývalým disidentem a polistopadovým vydavatelem (Rudá Krávo, Cibulkovy seznamy) P. Cibulkou, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (červen 2000).


www.lidovky.cz

Článek Lidových novin. Podle nedávno odtajněných dokumentů z několika českých archivů plánovala rozvědka v roce 1968 jakýsi „pokrokový převrat“ v západoafrické Ghaně, jehož cílem mělo být svržení ghanské vlády a nahrazení prozápadního vedení revoluční vládou, která by spolupracovala se socialistickými zeměmi. ČSSR v té době prosazovala svůj vliv i na jiných místech Afriky.


www.army.cz

Činnost Úřadu pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany České republiky byla k 31. lednu 2008 ukončena na základě zákona č. 181/2007 Sb. Veškerou agentu převzal Archiv bezpečnostních složek.


www.abscr.cz

Oficiální stránky Archivu bezpečnostních složek (ABS), jehož úkolem je zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB a další podobné činnosti. Základní informace o ABS, tiskové zprávy, evidenční záznamy StB, seznam útvarů Státní bezpečnosti, audio archiv, publikační činnost, provoz badatelen, přehled archivních fondů.


www.vzcr.cz

Sekce stránek Vojenského zpravodajství ČR. Obsáhlé materiály k historii vojenských zpravodajců a zpravodajské organizace od vzniku První republiky (1918), přes období Druhé republiky (1938-1939), období druhé světové války, odboj na Západě, ilegální činnost (Protektorát Čechy a Morava; vojenské zpravodajství po druhé světové válce a po roce 1990. Historický přehled vedoucích funkcionářů; vojenská rozvědka a kontrarozvědka.


www.army.cz

Článek publikovaný na stránkách časopisu Vojenské rozhledy (1999, č. 3), respektive Ministerstva obrany ČR. Hledání vnitřního nepřítele. Několik poznámek ke knize „Nebezpečná bezpečnost” (autor Karel Kaplan, vydal Doplněk, Brno 1999).


www.upn.gov.sk

Sekce internetových stránek slovenského státního Ústavu pamäti národa. Intuitivní ovladač umožňující vyhledávání v registračních protokolech (Štátná bezpečnosť) agenturních a operativních svazků z kraje košického, banskobystrického i bratislavského. Přes menu je možné vstoupit na hlavní stránku portálu.


www.cibulka.com

Online databáze tzv. divokých seznamů, které několikrát zveřejnil bývalý politický disident Petr Cibulka. Jedná se o jednu z prvních verzí parlamentního seznamu určeného k lustrování státních úředníků, které byly neoficiální cestou poskytnuty k publikování. Seznam není zcela totožný s pozdějším oficiálním vydáním. Stránky rovněž obsahují fulltextovou podobu Cibulkových necenzurovaných novin Rudá krávo a další publicistické texty podobné historizující kvality. Uživatel, by měl při nahlížení do materiálů důsledně uplatňoval presumpci neviny. Evidence určité osoby automaticky neznamená, že dotyčný kolaboroval s StB.


www.gov.cz

Dokument na Portálu veřejné správy České republiky; postup řešení životní situace občana. Podrobný návod jak postupovat při podávání žádosti o své osobě, při podávání žádosti o informaci o zemřelém příbuzném, při podávání žádosti o informaci o ostatních osobách.


www.army.cz

Hlavní správy vojenské kontrarozvědky ukončila dle zákona činnost související se zpřístupňováním archiválií z provenience bezpečnostních složek bývalého komunistického Československa. Veškerou agentu převzal Archiv bezpečnostních složek.


www.abscr.cz

Oficiální databáze osob evidovaných v objektových svazcích komunistické kontrarozvědky (Státní bezpečnost), publikovaná na stránkách Archivu bezpečnostních složek. Databáze ve formě seznamů, které si lze v podobě samostatných dokumentů stáhnout do počítače. K dispozici jsou informace o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB, přístup k archivním materiálům a související informace. Přes menu lze využít rovněž další části resortního portálu. Uživatel, by měl při nahlížení do materiálů důsledně uplatňoval presumpci neviny. Evidence určité osoby automaticky neznamená, že dotyčný kolaboroval s StB.


www.lexdata.cz nebo www.gov.cz

Plný text zákona ze dne 8. března 2002, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony na stránkách specializované společnosti LexDATA™. K dispozici je rovněž původní zákon č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti.


odboj.jicinsko.cz

Soukromé badatelské stránky bývalého disidenta (Stanislav Penc). Stránky věnované dokumentaci I., II. a III. odboje na Jičínsku (Resistance Movements in the Region of Jičín, Czech Republic) se zvláštním zřetelem k období komunismu a agentuře StB. Seznam agentů a tajných spolupracovníků (Jičín, Pardubice, Hradec Králové); registry svazků; kopie archivních dokumentů jičínské StB; Wildsteinův a Macierewiczův seznam (obdoba seznamů StB v Polsku). Dále: Legionáři na Sobotecku; Výsledky práce rehabilitační komise ve školství; Druhá světová válka na Jičínsku; Obsáhlá zpráva o období let 1968-1969 na Jičínsku.


www.uzsi.cz

Oficiální stránky ÚZSI – české civilní rozvědka (Office for Foreign Relations and Information – czech foreign intelligence service). Dřívější Úřad pro zahraniční styky a informace FMV; Zpravodajská služba FMV a ještě předtím Komunistická rozvědka, I. správa SNB. Základní informace o úkolech ÚZSI; Historie úřadu a tajných služeb; FAQ; výkladový slovník; vyjádření; analýzy. Informace pro zájemce o archivní bádání (přístup do badatelny).