Historie na internetu
  

abcHistory.czVálečné konflikty › Sedmiletá válka (1756–1763)

Sedmiletá válka (1756–1763)


Dějiny Sedmileté války v Evropě a v Americe

Sedmiletá válka z let 1756–1763 byla rozsáhlým vojenským konfliktem mezi Velkou Británií, Pruskem a Portugalskem na straně jedné, Francií, Rakouskem, Ruskem, Švédskem, Svatou říší římskou, Saskem a Španělskem na straně druhé.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Bitva u Kolína představovala zásadní zlom v průběhu sedmileté války. Vojska císařovny Marie Terezie utrpěla v roce 1756 a první polovině roku 1757 sérii těžkých porážek. Poblíž Kolína však v krvavé bitvě s několika dramatickými zvraty byla pruská vojska poražena, což je často označováno za znovuzrození Habsburské monarchie. Vítězství ovšem nebylo vhodně využito a pruský král Fridrich II. tak dostal příležitost svá vojska znovu zformovat, takže bitva nakonec nevedla ke konečné porážce Pruska, byť takovýto potenciál nejspíše měla. Sedmiletá válka skončila až v roce 1763 a Marie Terezie v ní ztratila Kladsko a většinu Slezska.