Historie na internetu
  

abcHistory.czStarověk › Římská říše

Římská říše


Starověký Řím – Dějiny starověké Římské říše

Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l. V době největšího rozmachu se z republiky stalo císařství. Kulturní a politické dědictví starověkého Říma ovlivňuje západní civilizaci až do současnosti.
  www.virginia.edu

Unikátní projekt Virginské a Kalifornské univerzity, usilující o vytvoření elektronické 3D podoby starověkého Říma za vlády císaře Konstantina. Je vytvořeno cca 7 000 staveb a 30 z nich má i vybavený interiér (Koloseum, budova Senátu a jiné). Z technických důvodů je zatím k dispozici fotogalerie, videosekvence, audioarchív a řada textových informací. Anglicky.

  www.prf.cuni.cz

Privátní odborné stránky věnované římskému právu a antice. Římské právo ve specializované sekci webu Právnické fakulty UK Praha. Obsah: Jak se orientovat v literatuře římského práva; odborná literatura římského práva; prameny římského práva; články o římském právu a antice; osobnosti české romanistiky; proč vlastně studujeme římské právo; užitečné pomůcky pro studium římského práva; nejčastější chyby; nejproblematičtější otázky; testy z římského práva; zajímavé úryvky z antické literatury; galerie obrázků k římskému právu a antice; teritoriální vývoj římské říše; mapy římské říše. Česky.

  www.me.cz

FanWeb určený příznivcům starého Říma. Interaktivní mapa Římské říše, slovník latinských pojmů, seznamy lokalit, přehled dynastií, rodokmeny, bibliografie. Česky.

  www.olympos.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. České překlady starověkých autorů; kompletní seznamy & online databáze řeckých dramat; starověk v evropské kultuře; bibliografie; letohrádek královny Anny - vila Ferdinanda I. (Belvedere); Edip Král - parodistická operetta ve třech jednáních s předehrou. Česky, anglicky.

  www.clavmon.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Prezentace časopisu pro klasická studia ve střední Evropě (starověké Řecko a Řím, klasická tradice v Evropě). Obsahy čísel. Česky, anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Jídlo a stolování v Římě; Bydlení ve starém Římě; Deportace ve starověku; Kaledonci versus Řím; Vojenství ve starověkém Římě; Mochicové; Titus L. Carus - De rerum natura; Thukydides; Deset knih o architektuře; Gaius Plinius Secundus; Řecký a římský Pantheon; Náboženství Řeků a Římanů; Antická literatura; Předmincovní platidla; Vojsko a válečné umění Antiky; Římské dějepisectví; Římské odívání. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.avonet.cz

Stránky zaměřené na antický svět. Dějiny Řecka a Říma (království, republiky i císařství), antické armády, okolní svět, antická společnost, náboženství, antické báje, antický místopis, pronásledování ranných křesťanů, mapy, chronologie, překlady latinských děl, literatura. Česky.

  www.preteristarchive.com

Sekce stránek skupiny věřící, že proroctví Nového zákona byla naplněna při zničení židovského národa v roce A.D. 70. Kromě osobitých výkladů stránky obsahují i Flaviovo klasické dílo hned v několika elektronických formátech, Curicullum Vitae Flavia Josepha. Curicullum Vitae Eusebius z Caesareje, elektronická podoba díla Demonstratio evangelica (Důkaz evangelia). Fotografie archeologických nálezů. Anglicky.

www.biblebelievers.com

Klasické a dosud velmi cenné dílo Dva Babylóny převedené do elektronické podoby. Studie zkoumající na základě archeologických objevů vliv starověkého Babylóna na náboženství, především na Křesťanstvo. Archeologické nálezy v Mezopotámii. Anglicky.