Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Restaurátorství

Restaurátorství


Záchrana pro umělecká díla, historické památky a starožitnosti

Restaurování nebo restaurátorství (z franc. restaurer, obnovit) znamená záchranu a odborné opravování uměleckých děl a starožitností.
www.restaurovani.cz

Oficiální prezentace restaurátorských prací na čestném sloupu nejsvětější trojice v Olomouci. Historie sloupu, historie restaurátorských zásahů, restaurátorský průzkum, průběh restaurování, aktuální stav restaurátorských prací. - Nauka o svaté trojici byla postupně formulována po Nikajském koncilu v roce 325 n. l. Většina konfesí podle ní věří, že 1) Bůh Otec Stvořitel, 2) jeho syn Ježíš Kristus a 3) Svatý Duch - že všichni tři jsou jedna jediná osoba. Česky, anglicky.

  www.ekotechnickemuseum.cz

Oficiální stránky musea. Informace o staré kanalizační čistírně (Praha 6-Bubeneč), její historie a účel, otevírací doba, pronájmy objektu, opravy a restaurování historických strojů, kalendář akcí ( aktuality, výstavy, prohlídky expozice atd.), Klub přátel staré čistírny. Česky, anglicky.

  www.muzeum-roztoky.cz

Oficiální stránky regionálního muzea. Základní informace o muzeu (dále roztocký zámek bratří Eberharda a Reinharda z Remeše; Braunerův mlýn), expozice zámku (Ateliér Zdenka Braunerová; historie a stavební vývoj zámku; renesanční síň; salon ve stylu biedermeier), odborná činnost (archeologie, historie, etnografie, botanika, zoologie), konzervace, restaurování, publikační činnost (Středočeský vlastivědný sborník), výroční zprávy, otevírací doba. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.stanford.edu

Sekce oficiálních stránek Stanfordské univerzity. Informace o vydaných publikacích a pojednáních ohledně papírenské výroby, její technologie a spotřebního materiálu s ním spojených. Archiv vydaných článků z různých sekcí, užitečné odkazy a internetové stránky, vyhledávání, katalog a přehled vydaných publikací spolu s nakladatelem a cenou. Anglicky.

  www.techartis.cz

Online Ročenka Archivu historické výtvarné technologie (The Archives of Historical Art Technology), který je dnes součástí vědeckovýzkumného pracoviště při Restaurátorské škole malířské Akademie výtvarných umění. Restaurátorské projekty (restaurování pražského kostela sv. Anny, schodiště hradu Karlštejn aj.). Česky.

  www.valmadi.wz.cz

Internetová prezentace sdružení pro záchranu, rehabilitaci a následnou dlouhodobou údržbu renesanční sgrafitové výzdoby vnějšího pláště kostela sv. Jakuba (Dolní Olešnice, region Trutnov). Informace o sdružení; fotokronika prací na kostele sv. Jakuba; výroční zprávy; restaurování; aktuality. Česky, německy.

  www.zamek-horovice.cz

Oficiální stránky památky. Základní informace pro návštěvníky, aktuality. Prohlídkové trasy: Zámecké interiéry (pánové z Vrbna, Rudolf z Vrbna, Eugen z Vrbna, hudební salón, Karel Würbs – malby); Hry a hračky malých aristokratů (kolekce z období od 17. do poloviny 20. století); Galerie umělecké litiny; Expozice hracích strojků a hudebních automatů; Brdské lesy (Brdy) – Pověsti a bytosti. Historie zámku (Žirotínové z Hořovic, Plichta a Ježek ze Žirotína aj.). Restaurování. Česky, anglický, německy.

  www.npu.cz

Oficiální stránky Ústavu, který je odbornou organizací státní památkové péče. Ústav vznikl splynutím dřívějších odborných organizací státní památkové péče. Základní informace o Ústavu, přehled pracovišť NPÚ, výroční zprávy, aktuální události, povolení k restaurování, nemovité památky, chráněná území, publikační činnost, předpisy a pokyny; informace, dokumenty a události vztahující se k realizaci památkové péče na území republiky; zpřístupněné památky, průzkumy a další související informace. Odkazy na vybrané oborové weby. Česky.