Historie na internetu
  

abcHistory.czStarověk › Řecká říše

Starověká Řecká říše


Starověké Řecko – Dějiny antické Řecké říše

Starověké Řecko, případně antické Řecko, je termín pojednávající o historickém období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době rozmachu křesťanství. Mnoho historiků pokládá období starověkého Řecka za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Řecká kultura dosáhla značného věhlasu již v době římské říše, jejímž prostřednictvím se rozšířila do většiny Evropy.
  www.olympos.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. České překlady starověkých autorů; kompletní seznamy & online databáze řeckých dramat; starověk v evropské kultuře; bibliografie; letohrádek královny Anny - vila Ferdinanda I. (Belvedere); Edip Král - parodistická operetta ve třech jednáních s předehrou. Česky, anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Jídlo a stolování v Řecku; Počátky Řecka; Výchova a školství ve starověkém Řecku; Sexuální život ve starém Řecku; Deportace ve starověku; Mochicové; Thukydides; Deset knih o architektuře; Sport a hry v Řecku; Divadlo klasického Řecka; Řecký obytný dům; Bitva u Issu - Alexandr Makedonský a jeho tažení do Persie; Gaius Plinius Secundus; Řecký Pantheon; Náboženství Řeků; Antická literatura; Předmincovní platidla; Etruskové; Vojsko a válečné umění Antiky. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.avonet.cz

Stránky zaměřené na antický svět. Dějiny Řecka a Říma (království, republiky i císařství), antické armády, okolní svět, antická společnost, náboženství, antické báje, antický místopis, pronásledování ranných křesťanů, mapy, chronologie, překlady latinských děl, literatura. Česky.