Historie na internetu
  

abcHistory.czNovověk › Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko


Dějiny Rakouského císařství a Rakouska-Uherska

Rakouské císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu pak i Uherské království). V roce 1867 vznikl na jeho základě nový státní útvar: V Říšské radě zastoupená království a země a země svaté Štěpánské koruny uherské. Tak zněl celý název pro nový státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867.
Procházka na Mostě

Přesně před sto lety zemřel císař František Josef I. Někteří Češi mu za jeho života lidově říkali „Starej Procházka“. Proč? Asi vás překvapí, proč mu tak neříkali…


kniha dějiny každodennosti v 19. století

Recenze knihy: Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. 1. vydání. Karolinum, Praha 2009, 430 s. Text recenze a související poznámky.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Císař rakouský a apoštolský král uherský. Žil v letech 1830–1916, vládl neuvěřitelných 68 let (1848–1916). Byl jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě. Dožil se i pravděpodobně nejvyššího věku (86 let) ze všech habsburských panovníků. Často zmiňován prostě jako „císař František“ nebo familiérně jako „starej Procházka“.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Jak velká láska rakouské vévodkyně a rakouského kancléře zasáhla do vysoké politiky.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Poslední císař rakouský Karel I. (král český jako Karel III., král uherský jako Karel IV.), který vládl v letech 1916–1918.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Revoluce v Evropě a v Rakousku.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Evžen František, princ savojský a carignanský, hrabě ze Soissons, v německy mluvících zemích známý jako Prinz Eugen von Savoyen, přezdívaný Malý abbé (1663–1736) byl rakouský vojevůdce a politik francouzského původu, generalissimus vojsk rakouských Habsburků a jeden z největších vojevůdců konce 17. a počátku 18. století. Je považován za jednoho z největších „turkobijců“.Konec reklamního proužku

  www.franzferdinand.cz

Privátní, pečlivě zpracované webové stránky věnované následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi a jeho rodině. Základní životopisné údaje (František Ferdinand, Arcivévoda Karel Ludvík, Marie Annunciata Bourbon, Marie Terezie, Žofie Chotková. Historie Rakousko-Uherska (rakousko-uherská monarchie), Císařské a království vojsko, Konopiště, sarajevský atentát (Sarajevo), fotogalerie. Císařská hymna rakousko-uherského mocnářství / Kaiserhymne Österreich-Ungarische monarchie (Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem! / Gott erhalte, Gott beschütze Unsern Kaiser, unser Land!) ve formátu MP3. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Historie Rakouska. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Ferdinand I. a válka s Turky; Čarodějnické procesy na Rokycansku; J. L. Raduit de Souches; V. L. Tapié - Marie Terezie; Jan Jesenský - Jessenius; Leopold I.; Stavební aktivity olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteina v Kroměříži; Karel VI.; Albrecht z Valdštejna; Náboženské poměry v českých zemích v 16.-17. století; Itálie; Renesanční zámky; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. František Palacký 1868-1876; Svitavy 1849-1918; Revoluce 1848; České dějiny 18.-20. století; Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Národní museum; Král železnic Bethel Henry baron von Strousberg a Rokycansko; František Josef I.; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Čechy a Kraňsko 1860-1914; Napoleon; Dohoda a Trojspolek; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Vídeňský kongres; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.