Historie na internetu
  

abcHistory.czVálečné konflikty › První světová válka (1914–1918)

První světová válka (1914–1918)


Před rokem 1939 původně označovaná jako Velká válka

První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Události První světové války zásadním způsobem ovlivnily první poloviny 20. století a výrazně i události pozdější.
František Černý a první světová válka

Brusilovova ofenzíva, odehrávající se během léta roku 1916 na východní frontě první světové války, je považována za jeden z největších válečných úspěchů let 1914–1918. Součástí této ofenzívy byl i masivní vpád ruské armády na území zvané Bukovina (dnešní západní Ukrajina a severovýchod Rumunska). Zdejší nesnáze tehdejší rakousko-uherské armády v obleženém městě Černovice i následný zběsilý útěk před nepřítelem ve svých nedávno vydaných vzpomínkách sugestivně zachytil jihočeský rodák František Černý.

Číst celý článek ... ››1. světová válka

Knihu Moje záznamy ze světové války 1914-1918 výhodně zakoupíte přímo v e-shopu vydavatele, na webu NZB.cz

Ukázky z knihy najdete v článku První světová válka: Strhující vzpomínky českého vojáka vycházejí poprvé v knižní podobě.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Československý národní hrdina, člen a velitel Českosloveských legií v Rusku a předseda československé vlády v období Mnichovské dohody od 5. října do 30. listopadu 1938.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Bitva u Zborova (2. červenec 1917) byla méně významnou součástí tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě. Úspěch československých jednotek byl však natolik výrazný, že ruská vláda poté zrušila veškerá omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců.


  www.misovice.net

Přepis dobového deníku zajatého vojáka českého původu, vězněného v carském Rusku. Česky.

  www.anlet.cz

Oficiální stránky asociace. Informace o ANLET, kalendář akcí, projekty, publikační činnost. ANLET vydává vlastní časopis KALEIDOSKOP. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Bitva u Zborova proběhla dne 2. červenec 1917. Představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě, kteří zaznamenali takový úspěch, že ruská vláda zrušila veškerá omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců. Česky.

  www.franzferdinand.cz

Privátní, pečlivě zpracované webové stránky věnované následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi a jeho rodině. Základní životopisné údaje (František Ferdinand, Arcivévoda Karel Ludvík, Marie Annunciata Bourbon, Marie Terezie, Žofie Chotková. Historie Rakousko-Uherska (rakousko-uherská monarchie), Císařské a království vojsko, Konopiště, sarajevský atentát (Sarajevo), fotogalerie. Císařská hymna rakousko-uherského mocnářství / Kaiserhymne Österreich-Ungarische monarchie (Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem! / Gott erhalte, Gott beschütze Unsern Kaiser, unser Land!) ve formátu MP3. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Čeští dobrovolníci v bojích první světové války. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokumentární film, mapující příběh potopeného křižníku Zenta z první světové války prostřednictvím záběrů z mořských hlubin, které pořídila česká potápěčská expedice. Česky.

  www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Balkánská krize 1876-1878; Knížata von Pless; Abendland; Osmanská říše - Rozklad; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Japonsko; Maďarsko; Slovensko. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.nm.cz

Oficiální stránky národní kulturní památky - Památníku Vítkov, který je ve správě Národního muzea. Informace o historii vrchu Vítkov (budování Žižkovy jezdecké sochy, stavba Památníku Národního osvobození, mauzoleum s balzamovaným tělem Klementa Gottwalda), virtuální prohlídka, kontakty a kalendář akcí. Česky.

  www.firstworldwar.com

Zájmový server specializovaný na informace vážící se k Velké (později První světové) válce. Historické souvislosti, politika, armády, mapy, memorabilie, encyklopedické informace i obsáhlé články a další. Anglicky.

  www.historyplace.com

Soukromé a nezávislé internetové stránky spravované Philipem Gavinem, autorem několika historických publikací. Materiály zaměřené na americkou revoluci, americkou občanskou válku, dějiny 20. století, druhou světovou válku, nacismus, vietnamskou válku, masovou genocidu, historii úřadu prezidenta USA a další. Anglicky.

  odboj.jicinsko.cz

Soukromé badatelské stránky bývalého disidenta (Stanislav Penc). Stránky věnované dokumentaci I., II. a III. odboje na Jičínsku (Resistance Movements in the Region of Jičín, Czech Republic) se zvláštním zřetelem k období komunismu a agentuře StB. Seznam agentů a tajných spolupracovníků (Jičín, Pardubice, Hradec Králové); registry svazků; kopie archivních dokumentů jičínské StB; Wildsteinův a Macierewiczův seznam (obdoba seznamů StB v Polsku). Dále: Legionáři na Sobotecku; Výsledky práce rehabilitační komise ve školství; Druhá světová válka na Jičínsku; Obsáhlá zpráva o období let 1968-1969 na Jičínsku. Česky, dílčí část anglicky.