Historie na internetu
  

abcHistory.czČeskoslovenský komunismus › Politika a osobnosti (1948–1989)

Události a osobnosti čs. komunismu


Důležité okamžiky a osobnosti z dějiny Československa let 1945, resp. 1948–1989

Vývoj Československa začala ihned po druhé světové válce ovlivňovat místní komunistická strana (KSČ), která následně v roce 1948 převzala většinovou moc ve státě. Podrobila si všechny ostatní existující strany a svou politickou převahu ztratila až na konci roku 1989 vlivem celospolečenských změn v celém Sovětském bloku.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Československý generál, politik a diplomat. Ministr národní obrany 1940–1944. Komentovaný portrét politika a člověka.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Československý komunistický politik a prezident. Hlavní představitel československé normalizace. Komentovaný portrét politika a člověka.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Československá strana lidová (politické křídlo katolické církve) ve spolupráci i v boji s komunistickým režimem.


  www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Varšavská smlouva – vojenský pakt evropských zemí tzv. východního bloku v letech 1955 až 1991. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Výrazný český komunistický politik prvního poválečného desetiletí a zeť Klementa Gottwalda. Komentovaný portrét politika a člověka. Česky.

www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Sovětští poradci v lidově demokratickém Československu a jejich úloha v řízení politiky, výslechů a hospodářství.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Český vojenský a politický činitel, zpravodajec, muž v pozadí zla.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Československá strana lidová (ČSL) – Historie a kontroverze. Mírové hnutí katolických kněží, páter ministr Pavel Plojhar, spolupráce s režimem a další.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Co vše ovlivňovalo únorový převrat. Okamžiky, kdy komunisté převzali v ČSR úplnou moc.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Vysoký sociálně-demokratický a později komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1944–1946 (nejprve v exilové londýnské vládě, později i v osvobozeném Československu). Jeho jméno je spojováno především se zradou své demokratické strany a jejím „sloučením" s KSČ po komunistickém převratu v roce 1948.