Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.cz › Historie pohraničí České republiky (Sudety)

POHRANIČNÍ OBLASTI ČR


SUDETY A POHRANIČÍ – HISTORIESudety – Západ / Sudetengau Sudety – Západ / Sudetengau Sudety – Západ / Sudetengau Bavorské pohraničí / Bayerische Ostmark Sudety – Západ / Sudetengau Horní Dunaj, resp. Horní Rakousy / Oberösterreich Sudety – Východ / Schlesien Dolní Dunaj / Niederdonau Dolní Dunaj / Niederdonau Sudety – Východ / Schlesien Sudety – Východ / Schlesien, Hultschiner Dolní Dunaj / NiederdonauPohraničí / Borderland, Sudetenland

Rubrika zaměřená na pohraničí České republiky (dříve pohraničí ČSR) mapuje historii jak nejznámější pohraniční území zvané podle tamního pohoří jako Sudety, tak i další pohraniční oblasti, sousedící s Německem, Rakouskem a Polskem. Výrazně si rubrika samozřejmě všímá historie česko-německého pohraničí před rokem 1945. Vzhledem k tomu, že toto období vyvolává dlouhodobě největší zájem ze strany badatelů, publicistů, ale i turistů, je rubrika pro přehlednost rozdělena podle politicko-správního členění z období nacistické správy:

›› Bavorské pohraničí / Bayerische Ostmark
    Na českém území zahrnovalo většinu Šumavy

›› Horní Dunaj (Horní Rakousy) / Oberösterreich
    Na českém území nejjižnější část Čech (Vitorazsko atd.)

›› Dolní Dunaj / Niederdonau, Niederösterreich
    Na českém území pás od Slavonic po Břeclav

›› Sudety – Západ / Sudetengau
    Tachovsko, Mostecko až Broumovsko a Svitavsko (Hřebečsko)

›› Sudety – Východ / Schlesien, Hultschiner
    Jesenicko, Opavsko, Hlučínsko, Těšínsko

Pokud vás zajímá poválečný odsun/vyhnání německého obyvatelstva, zkoumejte souběžně i rubriku Odsuny a transmigrace portálu abcHistory.cz.Max von der Grün

Po více než 40 letech vychází v češtině slavný německý román, připomínající útoky proto německým antifašistům v Sudetech mezi roky 1933 až 1945. Celý článek… ››


Josef Benoni

Jaký byl Lanškroun (Landskron) a Hřebečsko (Schönhengstgau), tj. Svitavsko před rokem 1945? A jak žili čeští Němci na Hřebečsku v průběhu 19. století? Velice zajímavé svědectví o tom podává kniha Josefa Benoniho Alt-Landskroner Geschichten, vydaná v moderním českém překladu pod názvem Příběhy ze starého Lanškrounska.
Stránky nadregionálního charakteru / General links


www.abcHistory.cz

Videotéka portálu abcHistory.cz s ukázkami dobových filmových záznamů i retrospektivních dokumentů a komentářů. Česky, anglicky, německy, rusky.

www.wintersonnenwende.com

Elektronická verze knihy „Schreie aus der Hölle ungehört. Das totgeschwiegene Drama der Sudetendeutschen“ (Hartmann-Verlag, 1998), popisující perzekuci a tragické konce sudetských Němců v roce 1945. Osobní vzpomínky, dobové fotografie. Anglicky, německy.

www.wintersonnenwende.com

Elektronická verze německé dokumentace z roku 1951. Dokumentace poválečné perzekuce českých Němců na území Čech, Moravy a Slezska. Konkrétně Ústí nad Labem, Brno, Most, České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Krnov, Karlovy Vary, Kladno, Chomutov. Lanškroun, Moravská Ostrava, Moravský Šternberk, Olomouc, Plzeň, Praha, Liberec, Žatec, Teplice, Terezín, Opava a další kauzy v menších obcích. Osobní výpovědi přeživších, legislativa. Anglicky, německy.

www.collegium-carolinum.de

Oficiální stránky německého vědeckého institutu pro výzkum českých zemí, se sídlem v Mnichově. Informace o aktuálních vědeckých projektech v oblasti bohemistiky, o akcích a publikacích institutu. On-line dokumenty a bibliografie týkající se historie, kultury a politiky České a Slovenské republiky, informace o knihovně Collegium Carolinum (on-line katalog), publikační činnost. Česky, anglicky, německy.

www.sudetendeutsches-archiv.de

Oficiální stránky mnichovského archivu, jehož posláním je sbírání, uchovávání, zpracovávání a prezentace svědectví kultury a dějin Němců žijících před odsunem na území Čech, Moravy a sudetského Slezska. Součástí sbírek je písemný, obrazový i zvukový archiv, muzejní sbírky. Archiv pořádá výstavy a věnuje se vědecké publikační činnosti. Aktuality, informace pro badatele. Německy, základní informace česky.

www.schoenhengstgau.de

Sekce stránek vysídlenců. Stručná historie sudetských zemí, z pohledu bývalých německých obyvatel. Vedle textu řada dobových fotografií a mapy. Německy.

www.asv-muen.de

Oficiální stránky spolku založeného umělci a vědci, kteří pocházeli z Prahy a ze Sudet, odkud byli po druhé světivé válce odsunuti. Spolek se zaměřuje na výzkum německo-českých kulturních dějin a na německo-český dialog. Název spolku dle šumavského básníka byl zvolen proto, že Stifter symbolizoval ztracenou vlast a navíc zprostředkovával takový obraz Čech, kde byli Češi i Němci považováni stejnou měrou za rodáky. Základní informace o spolku, projekty, knihovna. Česky, anglicky, německy.


www.borderland.cz

Oficiální prezentace projektu, který realizoval Sociologický ústav AV ČR (SOÚ AV ČR). Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti. Problematika sudetské otázky. Základní informace o projektu, dokumenty, závěry, bulletin Česko-německé souvislosti. Česky, anglicky, německy.

www.zmizelesudety.cz

Oficiální internetové stránky stejnojmenné výstavy. Projekt zaměřený na dokumentaci česko-německých Sudet. Technické parametry výstavy, vernisáže, kalendář akcí. Srovnávací studie minulosti a současnosti vybraných lokalit, mapky, novinky, fotovýlety, turistické tipy, odkazy na další související stránky. Česky, německy.

www.zanikleobce.cz

Obsáhlá databáze především pohraničních obcí a vesnic, které po roce 1945 zanikly (často důsledkem odsunu německého obyvatelstva). Databáze, informace o jednotlivých obcích, vojenské výcvikové prostory (Ralsko, Boletice apod.), fotografie, přehled relevantní literatury. Česky, německy.

www.pohranici.cz

Stránky zájmového sdružení věnované historii a současnosti hraničního trojmezí Rakouska, Čech a Moravy. Systém vznikl péčí občanského sdružení Pohraničí za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a Zitnet.com. Je založen na redakčním systému, který vyvinul technický tým spolku Česká Kanada speciálně pro spolupráci spolků a obcí za přispění nadace Open Society Fund Praha. Články, fotogalerie, kalendář, turistické tipy. Česky.

www.landkartenarchiv.de

Cestovní mapy Evropa, Německo, Čechy, Sudety, Slezsko, Morava (1892–1945, resp. 1999). Německy.

www.deutscherosten.de

Stránky zaměřené na území, která byla po určitou historickou epochu součástí Německa: východní Brandenbursko, Pomořansko, západní Prusko, Dánsko, východní Prusko, Slezsko, Sudety. Stručná historie území, odsun německého obyvatelstva, historické fotografie, mapy. Německy.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku