Historie na internetu
  

abcHistory.czPřírodní vědy › Geologie, paleontologie

Geologie a paleontologie


Paleontologické a geologické objevy nám přibližují historii Země

Paleontologie je věda o životě v minulých geologických obdobích. Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Tajemství pražského podzemí. Host: Vladimír Vojíř, geolog a znalec pražského podzemí.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Hosté: Helmut Gaensel, hledač pokladů; Miroslav Pácha, zámek Zbiroh. Téma: Velikonoční hledání pokladů.


  www.cgu.cz

Online prohlížeč historických map, který na svých stránkách zpřístupnila Česká geologická služba. Projekt „Geologické mapy z území České a Slovenské republiky do roku 1918“ zpřístupňuje výběr historických geovědních map z období před rokem 1918, konkrétně 385 samostatných map, 182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů, v polovině případů doplněných o jejich portréty. Česky, anglicky.

  www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

  www.velebil.net

Odborné stránky (Dalibor Velebil). Autor je pracovníkem in: Národní muzeum v Praze, mineralogicko-petrologické oddělení. Odborné články, bibliografie, mapy, plánky, fotografie dolů a minerálů apod. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

www.muzeumrokycany.cz

Oficiální prezentace regionálního muzea se sídlem v městě Rokycany. Základní informace o muzeu, aktuality, výroční zprávy, kalendář akcí, nabídka publikací. Stálé expozice: Rokycansko v minulosti (národopis); Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (cvočkařská dílna, Brdy - hutě aj.); Bydlení na Rokycansku v 19. a na počátku 20. století (národopis); Otisky času (paleontologie). Součástí muze jsou rovněž památky Vodní hamr Dobřív; Jindřich Mošna (herec) - Pamětní síň. Česky.

  www.muzeum-teplice.cz

Oficiální stránky teplického muzea. Informace o muzeu, knihovně, publikace, kontakt, exponát měsíce, kalendář akcí (aktuální program, expozice, výstavy apod.). Součástí muzea je i muzeum Krupka a místní expozice věnované cínu a přírodě severozápadních Čech. Česky, anglicky, německy.

  www.nm.cz

Sekce oficiálních stránek Národního muzea v Praze. Jedna z místností virtuální prohlídky muzea. Základní informace o sbírkách Paleontologického oddělení, sálu věnovaného Barrandeu a Joachimu Barrandovi, jehož sbírka tvíří základ expozice muzea. Možnost vstupu do předešlé i do následující místnosti.

  www.geolsoc.org.uk

Sekce stránek The Geological Society of London. Archiv významných geologů i badatelů z jiných oborů, kteří v určité době byli členy Společnosti. Fotografie a medailónky jednotlivých osobností, mezi nimiž je možné najít i taková jména, jako například Joachim Barrande nebo Michael Faraday. Anglicky.

  perso.wanadoo.fr

Odborné stránky věnované významnému průkopníkovi paleontologie Joachimu Barrandovi, který se proslavil rozsáhlým vědeckým dílem a výzkumem českého Barrandienu. Základní životopisné údaje. Proč Barrande odmítal Darwinovu evoluční teorii. Význam Barrandova díla. Dílo, seznam literatury, zprávy z výstav k výročím, bibliografie publikací o Barrandovi, odkazy na další internetové stránky. Francouzsky, anglicky.