Historie na internetu
  

abcHistory.czGenocida, vyhánění › Odsuny a transmigrace

Odsuny a transmigrace


Vysídlení Němců z Československa a jiné podobné odsuny

Vyhnání či odsun Němců byla masová deportace německého obyvatelstva z Československa, především z území Sudet, ke které došlo po druhé světové válce mezi lety 1945–1946. Pokud vás zajímá odsun německého obyvatelstva z poválečného Československa a historie pohraničí, navštivte rovněž rubriku Pohraničí, Sudety. Níže však najdete zprávy vztahující se i k jiným „odsunům“ obyvatelstva.
www.wintersonnenwende.com

Elektronická verze německé dokumentace z roku 1951. Dokumentace poválečné perzekuce českých Němců na území Čech, Moravy a Slezska. Konkrétně Ústí nad Labem, Brno, Most, České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Krnov, Karlovy Vary, Kladno, Chomutov. Lanškroun, Moravská Ostrava, Moravský Šternberk, Olomouc, Plzeň, Praha, Liberec, Žatec, Teplice, Terezín, Opava a další kauzy v menších obcích. Osobní výpovědi přeživších, legislativa.


www.wintersonnenwende.com

Elektronická verze knihy „Schreie aus der Hölle ungehört. Das totgeschwiegene Drama der Sudetendeutschen“ (Hartmann-Verlag, 1998), popisující perzekuci a tragické konce sudetských Němců v roce 1945. Osobní vzpomínky, dobové fotografie.


www.brdy.info

Oficiální prezentace občanského sdružení, které hájí zájmy bývalých obyvatel násilně zaniklých obcí Padrť, Záběhlá a Kolvín. Tyto obce byly vysídleny během 2. světové války (1941), po skončení války se obyvatelstvo vrátilo. V roce 1952 komunisté pak vesnice úplně zlikvidovali (vysídlili čerstvě navrátivší obyvatele a jejich domy zbořili). Brdy a Hřebeny, základní informace o svazu, stručná historie zaniklých obcí, fotografie. Česky.

www.zapomenutihrdinove.cz

Oficiální prezentace projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ / „Documenting the destinies of the active anti-Nazis who were affected by the measures taken against so-called enemy population in the post-war Czechoslovakia“. Válečná a poválečná perzekuce českých občanů německé národnosti. Realizace: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní archiv, Muzeum města Ústí nad Labem, Dozorčí komise k plnění projektu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Základní informace o projektu, kalendář akcí, výpovědi pamětníků, odborné texty. Česky, anglicky, německy.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Poválečná degermanizace Československa. Komentáře odborníků k odsunu německého obyvatelsktva. Česky.

www.lidice-memorial.cz

Oficiální prezentace Památníku, jehož posláním je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení místních občanů, kteří se dne 10. 6. 1942 stali obětí nacistického zničení obce. Základní informace o historii Lidic, historie Památníku, Růžový sad, muzeum Památníku Lidice (kalendář akcí, informace pro návštěvníky, expozice), Lidice ve světě. Česky, anglicky, německy.

www.tachov-mesto.cz

Sekce oficiálních stránek města. Historie a památky města. Základní informace o historii města, které patří k nejstarším sídelním celkům západních Čech. Středověkému městu předcházelo významné slovanské hradisko, které leželo na důležité tzv. Norimberské stezce, spojující Čechy s obchodními centry Bavorska. Informace o městském opevnění, zámku, dále kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kostel Svatého Václava, františkánský klášter (dnes muzeum), Husmannův mlýn, Starý židovský hřbitov, jízdárna ve Světcích. Husitský památník na Vysoké upomíná na slavnou bitvu u Tachova roku 1427, v níž husité porazili křižácká vojska. Mohyla při silnici na Ctiboř je místem posledního odpočinku 232 obětí pochodů smrti, které v období II. světové války procházely územím Tachovska. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužkuSeriál vzpomínek publikovaný na serveru Vikýř - Kráslolipský půlměsíčník (Krásná Lípa). Část I.: Příjezd do Krásné Lípy - Konflikt s Rudými gardami; Část II.: Hospodářské poměry v poválečné Krásné Lípě. Němečtí starousedlíci přicházejí o majetek; Část III.: Proč nebylo po válce k mání víno. Zabavují se cennosti. Odsun. Zakázaná láska; Část IV.: Nenávist mezi národy je silnější než láska mezi lidmi. Česky.

www.webhouse.cz

Studentská práce; „budoucnost nelze budovat na vratkých základech minulosti“. Soužití Čechů a Němců do roku 1945; Konec války a období „divokých odsunů“; Období organizovaných odsunů; Tábory a životní podmínky v nich; Důvody vyjmutí z odsunu a zvláštní případy souvysející s odsunem; Směrnice k provádění soustavného dosunu (transferu) Němců z území Československé republiky. Fotografie. Česky.

www.blisty.cz

Referát (Přemysl Janýr, sdružení Archivy); zpětná reflexe na poválečné události vyhánění a odsun Němců. Článek publikovaný internetovým deníkem Britské listy a reakce čtenáře. Česky.

members.tripod.com

Studie (Radek Klempera) věnovaná společnému soužití Němců a Čechů v tomtéž státním útvaru; počátky, historie, vývoj a tragické ukončení. Autor čerpal především ze soudobých legislativních dokumentů; vedle toho nahlížel do spíše publicistických textů. Odkazy na solidní odbornou literaturu chybí. Česky.

www.bruntal.net

Odborná studie (Michal Tétauer), jejíž cílem je podle autora "ukázat, jaké důsledky pro demografický vývoj v Českých zemích v období let 1945 až 1989 měl odsun německého obyvatelstva z našeho území po II. světové válce a zda tento odsun ovlivnil pouze počet nebo také pohlavní a věkovou strukturu obyvatelstva, která je v současnosti, spolu s nízkou úrovní porodnosti, jedním z často diskutovaných témat". Česky.

www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem E. Mandlerem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1995). Emanuel Mandler vyjadřuje své názory na česko-německé vztahy, česko-německé deklarace, Benešovy dekrety, vyvlastnění, odsun (vyhnání), majetkové požadavky sudetských Němců či kontinuitu cíleného vysídlování velkých etnic s českým Národním obrozením. Česky.

www.bruntal.net

Studie publikovaná na regionálním serveru Bruntal.net. Úvahy nad terminologií týkajících se německého obyvatelstva z oblasti českého pohraničí, transmigrovaného po roce 1945 v naprosté většině z republiky. Odkazy na další tématické (odborné i publicistcké) články. Obsáhlá mapová příloha. Odkazy na související články. Česky.

www.perzekuce.cz

Online prezentace divadelního projektu souhrnné reflexe soudobých českých dějin. Informace o inscenaci postavené na kontroverzních reflexích divokého odsunu v květnu roku 1945. Česky.