Historie na internetu
  

abcHistory.czGenocida, vyhánění › Eutanazie, eugenika

Eutanazie, eugenika


Likvidační nástroje, jimiž začal nacistický holocaust

Eutanazie (též euthanazie nebo euthanasie), doslova „dobrá smrt“, je obvykle definována jako usmrcení na výslovnou žádost poškozeného. Byť je podle eutanazie obhájců jejím účelem zastavení dalšího trápení poškozeného, je vnímána jako mimořádně kontroverzní a v mnoha zemích je zakázána. Ještě něco jiného představoval nacistický program eutanazie, který byl založen na cílené tiché likvidaci postižených jedinců. Smyslem bylo tiše zlikvidovat všechny trvale nemocné osoby. Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Také tento už ze své podstaty kontroverzní badatelský směr byl velice populární mezi nacistickými ideology a byl součástí jejich učení o vyšších a nižších lidských rasách. Jedním z důsledků tohoto učení byla genocida v podobě nacistického holocaustu.
www.gedenkstaettesteinhof.at

Oficiální stránky vídeňské výstavy "The War Against the Inferior" zaměřené na historii nacistické medicíny. Likvidace duševně nemocných, eutanazie, eugenika a rasová hygiena jako základ nacistické ideologie, medicína v nacistickém Německu, nucené sterilizace, podíl lékařů na genocidě, počátky nacistického holocaustu. Dokumenty, fotografie, bibliografie, download odborné literatury. Anglicky, německy.

www.ushmm.org

Oficiální stránky amerického muzea památníku obětí holocaustu ve Washingtonu, D. C. Informace o muzeu, kalendář akcí, virtuální expozice, obsáhlá databáze fotografií, filmových dokumentů a popularizačních i odborných textů včetně bibliografie. Záměrem pracovníků muzea je postihnout nejen šoa, tedy židovský holocaust a případně také romský holocaust, ale holocaust zdokumentovat komplexně. Podrobný popis vývoje událostí, jednotlivé kategorie obětí (Židé, Romové, političtí, svědkové Jehovovi, emigranti, asociálové, homosexuálové, oběti eutanazie), varování před novodobými genocidami a omezováním lidských práv. Anglicky.