Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czMuzea › Středočeský kraj

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.nm.cz

Oficiální stránky nejvýznamnějšího muzea v České republice. Pobočky muzea ve Středočeském kraji: Památník Josefa Suka (Křečovice), Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice), Památník Antonína Dvořáka (Nelahozeves). Česky, anglicky.

www.cms-kh.cz

Oficiální stránky specializovaného oborového muzea v Kutné Hoře. Expozice: Kutná Hora – historie města, středověký důl Hrádek; Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století (Kamenný dům); TYLŮV DŮM - Rodný dům Josefa Kajetána Tyla, J. K. Tyl – život a dílo. Historie muzea, informace pro návštěvníky, kalendář akcí, aktuality. Česky.

www.os.cd.cz

Oficiální prezentace muzea, které je umístěno v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy. Informace pro návštěvníky, otevírací doba, kalendář akcí, historie muzea, historické vlaky. Česky.

www.muzeumhodin.cz

Oficiální stránky muzea. Stálá expozice historických hodin, hodinek a časoměrných strojů. Historie muzea, virtuání prohlídka. Česky, anglicky, německy.

www.muzeum-roztoky.cz

Oficiální stránky regionálního muzea. Základní informace o muzeu (dále roztocký zámek bratří Eberharda a Reinharda z Remeše; Braunerův mlýn), expozice zámku (Ateliér Zdenka Braunerová; historie a stavební vývoj zámku; renesanční síň; salon ve stylu biedermeier), odborná činnost (archeologie, historie, etnografie, botanika, zoologie), konzervace, restaurování, publikační činnost (Středočeský vlastivědný sborník), výroční zprávy, otevírací doba. Česky.

www.muzeum-kamen.cz

Prezentace soukromého muzea, které představuje několik desítek kamen různých druhů, velikostí a věku. Kamna kachlová, litinová, plechová, americká a další. Prezentace mnoha historických řemesel (řezbář, slévač, pasíř, kamnář a další). Virtuální prohlídka, informace pro návštěvníky. Česky.

www.muzeumaknihovnacaslav.wz.cz

Oficiální prezentace muzea. Základní informace, otevírací hodiny. Česky.

www.slansko.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Slaný. Základní informace pro návštěvníky, otevírací doba, publikační činnost, historie muzea. Velvarská brána u Masarykova náměstí ve Slaném (historie, možnosti prohlídky). Česky.

www.muzeumtrebiz.cz

Oficiální prezentace muzea na stránkách Vlastivědného muzea ve Slaném (Slaný). Muzeum v Třebízi se věnuje lidové kultuře západní části středních Čech, zvláště Slánska. Expozice: Vývoj lidového stavitelství a bydlení, zemědělského hospodaření a další stránky života vesnice. Základní informace pro návštěvníky, otevírací doba. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu muzea ve Slaném. Česky.

www.muzeumbenatky.cz

Sekce oficiálních stránek města Benátek. Informace o muzeu, otevírací doba, expozice (Tycho Brahe a Benátky; Jan z Werthu, generál třicetileté války; Páni z Dražic; Bedřich Smetana; bratři Bendové; bronzový poklad – soubor bronzových dýk a kruhů z doby bronzové. Česky.

www.hrad-cervenyujezd.cz

Oficiální prezentace privátní stavby z let 2001–2002. Záměrem stavitelů bylo „postavit historizující objekt, vycházející z tradičních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti“. Aktuality, kalendář akcí, nabídka služeb. V objektu se nalézá muzeum a skanzen českého venkova. Každodenní venkovský život v období 17.–poč. 20. století: dílny tradičních řemesel (kovářství, mlynářství, pekařství, řezbářství, bednářství, řeznictví, kolářství, brusičství, ševcovská dílna), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Některé vystavené exponáty jsou zároveň prodejné. Česky, anglicky, německy.

www.maslovice.cz

Oficiální stránky obce. Základní informace, aktuality, informace pro návštěvníky muzea, expozice (domácí výroba másla), historie obce, naučná stezka (Máslovický přívoz, Dr. Julius Grégr – letní sídlo aj.), výlety do okolí. Česky.

www.webpark.cz

Prezentace soukromého muzea umístěného v totožné budově s regionálním muzeem Benátecka. Sbírka z let 1860-1945. V muzeu jsou hračky české a německé, ale i z dalších zemí (Japonsko, Čína, Francie i USA). K vidění jsou zde panenky všech druhů i velikostí z let 1860-1945, pokojíčky a krámky pro panenky a velká sbírka dětských šicích strojků. Vystaveny jsou stará dřevěná i plechová auta, koňská spřežení či různá pravěká zvířata na klíček. Česky, anglicky.

www.muzeum-celakovice.com

Oficiální stránky muzea. Základní informace o muzeu, otevírací doba, kalendář akcí, historie muzea, výroční zprávy, oddělení muzea (knihovna, fotoarchiv, přírodovědné odd., historické odd., archeologické odd.), přehled významných osobností Čelákovic, publikační činnost (sborník muzea, kronika města), pohřebiště na Čelákovicku (pohřebiště v Zelenči, tzv. čelákovičtí upíři, kanibalové v Květnici). Česky.

www.cms-kh.cz

Oficiální stránky muzea v Kutné Hoře. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, služby veřejnosti, historie muzea. Expozice: Královské horní město, měšťanská kultura a život v 17. – 19. století (Kamenný dům); Josef Kajetán Tyl (rodný Tylův dům); gotické památky města; expozice Českého muzea stříbra a středověký důl (Hrádek). Česky, anglicky, německy.

www.capek-karel-pamatnik.cz

Oficiální stránky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník byl zřízen v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, informace o Památníku, Karel Čapek - Život a dílo, zajímavosti. Česky, anglicky, německy.

www.antonindvorak.cz

Oficiální stránky muzea. Sídlo: Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, postavený roku 1878 Dvořákovým švagrem (hrabě JUDr. Václav Kounic; architektem byl Čeněk Gregor). Základní informace pro návštěvníky, expozice věnovaná dílu A. Dvořáka, kalendář akcí. vila Rusalka, Galerie Václava Kounice, koncertní síň a knihovna. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

www.muzeum-mb.cz

Oficiální stránky muzea v Mladé Boleslavi. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, historie muzea, přehled expozic (Mladá Boleslav od 18. až do počátku 20. století; Venkov v proměnách času; historie hradu; virtuální prohlídky). Sbírky: archeologie (osídlení Pojizeří), domácí přístroje (žehličky, laterna magika, promítací přístoje 19. století), sklo (české výrobky z 2. poloviny 19. století), výtvarné umění (soubor plastik z 18. století od několika generací sochařské a řezbářské velké rodiny - Jelínkové z Kosmonos), cín, numismatika, pečetidla, staré tisky, historické fotografie (skleněné desky, daguerrotypie aj.), militaria (chladné a palné zbraně zahrnující především období 18. a 19. století; vojenské i lovecké), keramika, etnografie (lidové kroje, malovaný nábytek). Přehled odborných publikací; Vlastivědná společnost Mladoboleslavska; virtuální expozice; informace o pobočkách muzea (Bělá pod Bezdězem; Benátky nad Jizerou). Česky, anglicky.

www.zbecno.cz

Oficiální stránky lidové architektury ve Zbečně na Křivoklátsku. Základní informace o lidové architektuře, fotogalerie, základní historické údaje, kalendář akcí. Česky.

www.classic.lany.cz

Oficiální stránky muzea. Otevírací doba, dopravní přístupnost, informace o expozici vozů (Ford, Ferrari, Jaguar, Jawa, Renault, Bugatti, Chevrolet, Aero, Lancia, Škoda, SAAB, FIAT, Toyota, Trabant, Austin Header, Audi, BMW, Porsche a dalších. Česky, anglicky.

www.heraldika.cz

Oficiální stránky stejnojmenného občanského sdružení. Základní informace o heraldice, zámek Hluboš (základní informace a plánované úpravy druhého největšího barokního zámku ve Středočeském kraji), informace o expozici „Od svatováclavské orlice ke 14ti krajským znakům“. Česky.

www.lidice-memorial.cz

Oficiální prezentace Památníku, jehož posláním je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení místních občanů, kteří se dne 10. 6. 1942 stali obětí nacistického zničení obce. Základní informace o historii Lidic, historie Památníku, Růžový sad, muzeum Památníku Lidice (kalendář akcí, informace pro návštěvníky, expozice), Lidice ve světě. Česky, anglicky, německy.

www.cmvu.cz

Oficiální stránky pražského muzea (původně Středočeská galerie). Základní informace o historii muzea, otevírací doba, kalendář akcí, historie, výroční zprávy; zaměření a prezentace sbírek (přelom století-počátky moderny; meziválečné období; 40. léta 20. století; 50. a 60. léta; 70. a 80. léta; 90.léta). Pobočka ČCVU: Centrum umění Kutná Hora - Jezuitská kolej (základní informace). Česky, anglicky.

www.muzeum-umeni-benesov.cz

Oficiální stránky muzea. Expozice: česká malba, fotografie, grafika, architektura, plastika; české sochařství; osobnosti české grafiky 20. století; osobnosti české fotografie 20. století; umění Benešovska; symbol, logotyp, značka; holografie; český plakát 20. století; didaktická expozice; František Ferdinand Rakouský z Este (d'Este); Piaristé - tradice benešovské vzdělanosti a kultury; Užitný design. Bulletin muzeum, umění a společnost. Česky, anglicky.

www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Českém Brodě v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách. Virtuální prohlídka. Česky.

www.ricany.cz

Oficiální prezentace muzea v Říčanech. Základní informace o muzeu, otevírací doba, kalendář akcí, informace o sbírkách muzea (národopis, numismatika, entomologie apod.), historie města Říčany. Česky.

www.muzeum-sedlcany.cz

Oficiální stránky muzea. Základní informace o muzeu, historie instituce, výroční zprávy. Expozice: Pravěk, středověk, novověk, Jakub Krčín, cechy (cechovní síň), národopis, skladatel Josef Suk (Sukova síň). Kalendář akcí, služby, knihovna, přehled vydaných publikací. Česky.

www.milovice.org

Oficiální prezentace muzea; sekce Zpravodaje o turistice v regionu Milovicka a okolí. Historie okolí města Milovice, působení rakousko-uherské armády v letech 1904-1918, československé armády za první republiky, německého Wehrmachtu za dob protektorátu, Československé lidové armády po roce 1948 a Střední skupiny sovětských vojsk v letech 1968-1991. Dobové pohlednice z vojenského tábora v Milovicích 1904-1938. Česky.

www.muzeumpodblanicka.cz

Oficiální stránky podblanického muzea (sídlo Vlašim, Benešov, Růžkovy Lhotice u Čechtice). Informace o historii muzea, sbírky, sídlo, pobočky, služby, časopisy, publikace, kontakty, kalendář akcí (aktuality, stálé expozice, výstavy, koncerty přednášky apod.). Česky.

www.muzeum-pribram.cz

Oficiální stránky největšího hornického muzea v České republice. Informace o muzeu, poloha a návštěvní hodiny; aktuality, kalendář akcí, přehled realizovaných nebo připravovaných vzdělávacích akcí, základní informace o expozicích (hornické muzeum, Křižovnický špýchar, vesnické stavby středního Povltaví, těžba a zpracování zlata na Novoknínsku, historie města Nový Knín, Památník komunistického pracovního tábora Vojna), nabídka literatury, zajímavosti z regionu. Česky, anglicky, německy.

www.polabskemuzeum.cz

Oficiální stránky muzea (sídlo Poděbrady). Muzeum shromažďuje doklady o vývoji a současném stavu přírody; pravěkém, raně historickém, historickém a současném vývoji společnosti; o vývoji umění a uměleckých řemesel; o vývoji literárním a hudebním; o vývoji architektury se zvláštním zaměřením na lidovou architekturu. Základní informace o muzeu, sbírkách, otevírací doba v jednotlivých objektech, kalendář akcí, přehled publikací, Zprávy o činnosti muzea. Česky.

www.muzeumjilove.cz

Oficiální stránky muzea Jílové u Prahy obsahujícího především unikátní expozici k historii rýžování zlata na našem území. Informace o muzeu, otevírací doba, mapa města, aktuality, pořádané výstavy a jiné akce; přehled expozic, Štola sv. Josefa v Dolním Studeném, nabídka publikací, výroční zprávy. Česky.

www.muzeum-beroun.cz

Oficiální stránky muzea se sídlem ve městě Beroun. Základní informace o historii muzea, informace pro návštěvníky, kalendář akcí. Stálé expozice: Český kras - expozice; Geopark Barrandien; Plzeňská (Horní) brána; Muzeum hrad Žebrák; Expozice umělecké litiny na Podbrdsku - Státní zámek Hořovice. Informace o sbírkách, výroční zprávy, publikační činnost (Sborník Český kras). Česky.

www.omk.cz

Oficiální stránky muzea v Kladně. Novinky, kalendář akcí, informace por návštěvníky muzea, historie muzea, sbírky muzea (bohoslužebné předměty, archeologické nálezy, gramodesky, fotografie, knihy, historické mapy, mineralogické sbírky, numismatika, paleontologie, petrografie, regionální sbírky, pozůstalosti - A. Zázvorka, M. Zápotocká, J. V. Daneš a další), přehled výzkumné činnosti, výroční zprávy, obsáhlé studie o regionální historii a současnosti Kladenska (Stručná historie Kladna; Z historie hornictví na Kladensku; Úspěšný renesanční politik Jiří Žďárský; Název a znak Kladna). Tvrz Budeč. Česky.

www.muzeumompv.cz

Oficiální stránky muzea se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Expozice: regionální historie (Arnoldinovský dům, sídlo muzea), Josef Lada a Hrusice (Památník Josefa Lady), hrad Jenštejn (zřícenina a mohutná válcová věž), brandýská katovna. Sbírky: historicko-etnografická, přírodopisná, výtvarného umění, klanění tří králů. Archiv, knihovna, výroční zprávy, aktuality, informace pro návštěvníky. Česky, anglicky, německy.

www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Kouřimi v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (MLS) - Skanzen Kouřim; Slovanská Kouřim – hradiště Stará Kouřim; Kouřim a Kouřimsko ve středověku; Měšťanská Kouřim v 18. a 19. století. Sbírky: archeologie (s důrazem na archeologická naleziště Stará Kouřim, Molitorov, Běšínov); perníkářství a cukrářství; umělecké řemeslo (soubor keramického a kameninového nádobí); historie (architektonické prvky); výtvarné umění (barokní plastiky); etnografie (kroje). Virtuální prohlídka. Česky.

www.kolin.cz

Oficiální stránky kolínského muzea (Kolín). Základní informace o muzeu, historie muzea, sbírkové fondy (archeologie, etnografie, regionální historie, numismatika, výtvarné umění, umělecká řemesla, přírodniny - minerály apod., J. S. Machar - knihovna, staré a vzácné tisky). Expozice regionální historie; Dějiny královského města Kolína; Bitva u Kolína (1757); Život v 19. století; Josef Svatopluk Machar. Přehled výzkumné činnosti. Virtuální prohlídka. Česky.

www.muzeumhodin.cz

Oficiální stránky muzea. Stálá expozice historických hodin, hodinek a časoměrných přístrojů. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, informace pro sběratele, nákup / prodej exponátů. Česky, angicky, německy.

www.muzeum-melnik.cz

Oficiální stránky mělnického muzea. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic (historie města; české vinařství; historie výroby kočárků v Čechách; měšťanský interiér přelomu 19. a 20. století; Venkovský interiér druhé poloviny 19.století; lidová architektura 18. a 19. století; přírodovědná expozice mělnicka), historie muzea, přehled publikační činnosti, archeologické vykopávky (Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko), přehled výzkumné činnosti, ochutnávka vín. Přehled nemovitých kulturních památek na okrese Mělník. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku