Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czMuzea › Hlavní město Praha

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.mucha.cz

Oficiální stránky muzea, které je věnované životu a dílu světově představitele secese. Alfons Mucha (1860–1939) a secese, životopis, nadace. Expozice, dopravní spojení, otevírací doba. Česky, anglicky, německy, francouzsky, japonsky.

www.museumkampa.cz

Oficiální stránky muzea specializovaného na moderní středoevropské umění. Sbírka Jana a Medy Mládkových (František Kupka, Otto Gutfreund, Jiří Kolář), sbírka Jiřího a Běly Kolářových, sbírka Jindřicha Chalupeckého. Sovovy Mlýny a jejich historie, základní informace pro návštěvníky. Česky, anglicky.

www.bertramka.com

Oficiální stránky hudebně historického muzea. Stálá expozice soustřeďuje dobové doklady, tisky, rytiny, rukopisy, dopisy, obrazy, notové záznamy, hudební nástroje a další památky na Mozartovy návštěvy Bertramky a Prahy. Informace pro návštěvníky, dopravní spojení, kalendář akcí, komerční služby. Česky, anglicky, německy.

www.muzeumkarlovamostu.cz

Oficiální stránky muzea, jehož expozice je věnována historii Karlova mostu, událostem a osobnostem s ním spojených. Expozice (Juditin most, barokní přestavba kostela, Křižovníci, sochy na Karlově mostě, středověká huť, poškození a opravy mostu). Česky.

www.muzeumpolicie.cz

Sekce oficiálních stránek Ministerstva vnitra ČR. Historie, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, historie četnictva, kriminalistika a známé kriminalistické případy, prezentace problematiky dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Historie areálu pražského Karlova. Přehled ministrů vnitra. Základní informace pro návštěvníky, otevírací doba, dopravní spojení. Česky.

www.ufleku.cz

Oficiální stránky známého pivovaru. Pivovarské muzeum je umístěno v budově bývalé sladovny. Ukázky pivovarských strojů, nářadí a nádob, historie výroby piva v Praze. Informace pro návštěvníky, otevírací doba, dopravní dostupnost. Česky, angicky, německy, francouzsky, italsky.

www.kafkamuseum.cz

Oficiální stránky spisovatelova muzea. Expozice je rozdělena do dvou částí - Existenciální prostor a Imaginární topografie. Životopis Franze Kafky, informace pro návštěvníky, otevírací doba. Česky, anglicky, německy.

www.pmjak.cz

Oficiální stránky muzea dokumentujícího vývoj školství. V Pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského je deponován také Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Základní informace o muzeu, výroční zprávy, přehled služeb (knihovna, archiv), kalendář akcí. Životopis Přemysl Pitter, Olga Fierzová. Česky, anglicky.

www.nzm.cz

Oficiální stránky tradičního českého muzea specializovaného na zemědělství, potravinářství a národopis. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, dopravní spojení, expozice (Dějiny potravinářského průmyslu, Sbírka traktorů, Malá muzejní farma), sbírky muzea (botanika, doprava, zdroje energie, lesnictví, modely staveb, numismatika, ovocnářství, potravinářství, rostlinná výroba, rybářství, řemesla, vybavení domácnosti, vinařství, zelinářství, živočišná výroba), archiv, knihovna. Mimopražská pracoviště (pobočky): NZM Kačina - Muzeum českého venkova, NZM Čáslav - Muzeum zemědělské techniky, NZM Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, NZM Valtice - Muzeum zahradnictví a životního prostředí. Česky, anglicky.

www.orchestriony.cz

Oficiální prezentace společnosti Staropražské muzeum a.s. a jeho soukromých sbírek: Fonografy, gramofony, polyfony, intony, orchestriony, hrací strojky, flašinety, kolovrátky. Informace pro návštěvníky, přehled expozice. sČesky, anglicky, německy, italsky, rusky.

www.dpp.cz

Sekce oficiálních stránek společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Základní informace o muzeu městské hromadné dopravy v pražských Střešovicích. Expozice: sbírka historických tramvají, autobusová doprava. Informace pro návštěvníky. Česky.

www.cmvu.cz

Oficiální stránky muzea, dříve známého jako Středočeská galerie. Základní informace o muzeu, výroční zprávy, expozice (kolekce moderního umění: impresionismus, secese, symbolismus, realismus, exprese, fauvismus, kubismus, kuboexpresionismus, neoklasicismus, realismus, artificialismus, abstrakce, surrealismus, informel, lettrismus, pop art, figurace, op art, minimalismus, postmodernismus). Kalendář akcí, otevírací doba, služby pro návštěvníky a badatele. Centrum umění Kutná Hora a ČMVU. Česky, anglicky.

www.popmuseum.cz

Oficiální stránky muzea zaměřeného na dokumentaci a archivaci populární hudby. Základní informace o muzeu, činnost, kalendář akcí, diskografie, články, informace pro návštěvníky (expozice hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových). Česky, anglicky, německy.

www.mullerovavila.cz

Oficiální stránky jedné z významných památek spravovaných Muzeem hlavního města Prahy. Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce, kterou si nechal od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty postavit významný prvorepublikový stavitel František Müller. Základní informace o vile (historie vily, průvodce interiéry, Raumplan, Obnova a restaurování, informace o architektovi Loosovi). Virtuální prohlídka. Informace pro návštěvníky, rezervace prohlídky. Vedle prohlídek dnes v budově sídlí Studijní a dokumentační centrum (SDC). Česky, anglicky.

www.ppas.cz

Sekce oficiálních stránek společnosti Pražská plynárenská, a.s. Základní informace o oborovém muzeu v pražské Michli. Informace pro návštěvníky, otevírací doba. Česky.

www.pvk.cz

Sekce ficiálních stránek společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s. Základní informace o muzeu umístěném v prostorách Podolské vodárny. Historie muzea, informace pro návštěvníky. Česky, anglicky.

www.cpost.cz

Sekce oficiálních stránek České pošty. Expozice muzea Nové Mlýny a pobočky Vyšší Brod. Základní informace pro návštěvníky, otevírací doba. Česky.

www.muzeumprahy.cz

Oficiální stránky muzea. Základní informace pro návštěvníky, přehled objektů (Hlavní budova na Florenci, Müllerova vila, Podskalská celnice na Výtoni) a expozic (Langweilův model Prahy z let 1826–1837; Rodinný dům ing. Františka Müllera – interiér a exteriér vily; Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě). Otevírací doba, kalendář akcí, informace o muzeu (tiskové zprávy, badatelna, výroční zprávy, publikační činnost). Klub Muzea hlavního města Prahy (informace). Česky.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Fiktivní dokument na reálných základech, jímž se tvůrci snaží upozornit na jedinečnost pražského muzea a apelovat na eho dezolátní stav. Česky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG). Středověké umění v Čechách a Střední Evropě. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (na zámku je stálá asijská expozice NG). Základní informace o historii zámku, kalendář akcí, expozice: asijské umění (Japonsko, Čína, Tibet, Indie, jihovýchodní Asie), umění Islámu (Persie, Turecko), Rainer Kreissl (sbírka). Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG). Evropské umění od antiky do závěru baroka. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG; manýrismus a baroko). Umění manýrismu a baroka v Čechách. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG; kubismus). Muzeum českého kubismu. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.centrumhistorie.cz

Stránky expozice historických řemesel sídlící na pražské Kampě. Kalendář akcí, zajímavosti, základní informace vztahující se k 17. století (fakta, osobnosti, odborné pohledy, věda, umění, život, odkazy na odbornou literaturu, mapy a dokumenty). Vstup do webu Historický park Moravy a Slezska, který dále nabízí informace o mezinárodním turistickém projektu Historické městečko Křížov, který vzniká za podpory místních obcí okolo hradu Sovince (informace o městečku, švédské dělostřelecké ležení, kočárová přeprava, zajímavosti z okolí). Ke stažení První Sovinecké noviny. Česky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG). Stálá expozice umění 19., 20. a 21. století. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.ngprague.cz

Sekce oficiálních stránek Národní galerie (v prostorách je umístěna stálá expozice NG). Krajina v českém umění 17.–20. století. Základní informace pro návštěvníky a primární historické údaje. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu NG. Česky, anglicky.

www.nm.cz

Oficiální stránky nejvýznamnějšího muzea v České republice. Informace o jednotlivých odděleních: Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby a další. Historie instituce, hlavní budovy, osobností; kalendář akcí (výstavy, expozice, akce pro veřejnost), výzkumné projekty, publikace NM, služby, katalogy a databáze knihovny, databáze archeologické sbírky, nové taxony hub). Historická lékárna (Provoz muzea lékáren v českých zemích od dob renesance po 19. století. Součástí je původní mobiliář lékárny a expozice o dějinách lékárenství), Lapidárium (památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století), Lobkovický palác (expozice s tématy z českých dějin), Musaion (lidová kultura České republiky), Muzeum Antonína Dvořáka (Antonín Dvořák, expozice Národního Muzea), Muzeum Bedřicha Smetany (Bedřich Smetana, expozice Národního Muzea), Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra (František Palacký a Ladislav Rieger, expozice Národního Muzea), Památník Jaroslava Ježka (Jaroslav Ježek, expozice Národního Muzea). Česky, anglicky.

www.militarymuseum.cz

Oficiální stránky ústavu a jeho muzejních expozic. Oficiální stránky VHÚ Praha, vojenského zařízení spadajícího pod Generální štáb Armády České republiky. Ústav provádí vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou především na problematiku I. II. a III. odboje; zpracovává personálie předních vojenských osobností. Dlouhodobě je zkoumáno české a československé vojenství zejména ve 20. století. Informace o muzejních sbírkách (vojenské technické muzeum, letecké muzeum, armádní muzeum, knihovna), informace o oborovém restaurátorství, historii a vojenství. Kalendář akcí, plánované konference, realizované akce, informace o muzeu, otevírací doba a možnosti návštěv a další související. Expozice: Armádní muzeum Žižkov (odboj), Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany, Prašná věž Mihulka. Česky.

www.ekotechnickemuseum.cz

Oficiální stránky musea. Informace o staré kanalizační čistírně (Praha 6-Bubeneč), její historie a účel, otevírací doba, pronájmy objektu, opravy a restaurování historických strojů, kalendář akcí ( aktuality, výstavy, prohlídky expozice atd.), Klub přátel staré čistírny. Česky, anglicky.

www.nm.cz

Oficiální stránky národní kulturní památky - Památníku Vítkov, který je ve správě Národního muzea. Informace o historii vrchu Vítkov (budování Žižkovy jezdecké sochy, Památník Národního osvobození, Klement Gottwald - mauzoleum s balzamovaným tělem), virtuální prohlídka, kontakty a kalendář akcí. Česky.

www.ntm.cz

Oficiální stránky muzea zaměřeného na dokumentaci, archivaci, konzervování, zpřístupňování a výzkum techniky. Informace o muzeu (historie, účel, organizační struktura apod.), stálých expozicích (Hornictví, Metalurgie, Měření času, Dopravní hala, Filmová a fotografická technika - Interkamera, Akustika, Astronomie, Telekomunikace, Železniční muzeum), informace o sbírkách, online katalog knihovny a meditéky, přehled archivních fondů, publikační a vědecká činnost, nabídka duplikátů starších českých a zahraničních časopisů a knih, činnost Spolku přátel NTM, odkazy na další oborové stránky. Česky, anglicky.

www.muzeumkomunismu.cz

Oficiální stránky pražského muzea představujícího sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu (specificky) v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění, mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie, (včetně tajných služeb StB),cenzura, soudní a jiné donucovací instituce (včetně éry stalinismu - procesy a politické pracovní tábory) atd. Věnuje se zejména době totalitního režimu od únorového puče v roce 1948 do listopadu 1989. Informace o muzeu, otevírací doba, články o muzeu, virtuální prohlídka. Komunismus. Česky, anglicky.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Oficiální stránky Památníku, který plní funkci muzea ve smyslu ochrany sbírek muzejní povahy. Získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy. Vznik a dějiny Památníku, služby veřejnosti, informace o literárním archivu, knihovně a uměleckých sbírkách, online průvodce po fondech literárního archivu, online vyhledávání v databázích Památníku, realizované projekty, přehled publikační činnosti, kalendář událostí a související informace. Česky, anglicky, německy.

www.pre.cz

Specializovaná sekce stránek Pražská energetika, a.s. (PRE). Technické a dokumentační muzeum energetiky v Praze bylo otevřeno roku 1997 v rámci oslav 100 let od založení přímého právního předchůdce akciové společnosti PRE, distributora elektřiny v hlavním městě, kterým byla společnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Informace o muzeu, historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny, dobové fotografie, unikátní dokumenty, popularizační texty, zajímavosti, informace o expozici a sbírkách muzea, odkazy na několik dalších tematicky blízkých stránek. Přes menu je možné vstoupit na centrální stránky PRE. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku