Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czMuzea › Plzeňský kraj

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.klatovynet.cz

Oficiální stránky muzea. Historie Klatovska od pravěku, přes gotiku, renesanci, baroko, osvícenství, 19. a 20. století až po současnost. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, expozice (historie regionu, barokní lékárna U bílého jednorožce v Klatovech, expozice lidové architektury v Chanovicích), kalendář akcí, publikační činnost, muzejní spolky (Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech, Krajkářský klub Klatovy, Svaz klatovských dragounů). Česky.

www.sumava.net

Prezentace regionálního muzea pro oblast západní Šumavy. Expozice je umístěna v Sušici (minulost horního Pootaví, sušické sirkařství, Karel Klostermann), Kašperských Horách (příroda, život a práce lidí) a v Železné Rudě (sklářství na Železnorudsku, hamernictví). Základní informace pro návštěvníky, sbírky, knihovna (Sušice), publikační činnost, kalendář akcí, články (historie Sušicka, Židé na Sušicku, sklářství, sirkařství). Česky.

www.marianskatynice.cz

Oficiální stránky muzea umístěného v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa severně od Plzně. Základní informace pro návštěvníky, otevírací doba, kalendář akcí, publikační činnost, Vlastivědný sborník (elektronická verze), expozice o historii regionu. Česky.

www.muzeumrokycany.cz

Oficiální prezentace regionálního muzea se sídlem v městě Rokycany. Základní informace o muzeu, aktuality, výroční zprávy, kalendář akcí, nabídka publikací. Stálé expozice: Rokycansko v minulosti (národopis); Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (cvočkařská dílna, Brdy - hutě aj.); Bydlení na Rokycansku v 19. a na počátku 20. století (národopis); Otisky času (paleontologie). Součástí muze jsou rovněž památky Vodní hamr Dobřív; Jindřich Mošna (herec) - Pamětní síň. Česky.

www.zcm.cz

Oficiální stránky muzea sídlícího v Plzni. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalednář akcí, aktuality, výroční zprávy, nabídka publikací, společnosti při ZČM. Stálé expozice: městská zbrojnice patří k nejlépe dochovaným zbrojnicím evropských středověkých měst (počátky sahají do roku 1363, kdy císař Karel IV. plánovitě budoval v královských českých městech zbrojnice městské hotovosti; soubor palných zbraní z konce 14. a počátku 15.století); národopisná expozice (předměty každodenní potřeby, historický vývoj plzeňského kroje, lidové práce aj.); Šimon Adler – muzeum / památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který zahynul v Osvětimi. Druhá část expozice je věnována kultuře Židů a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí; seznam a fotodokumentace 110 zaniklých židovských obcí. Česky, anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku