Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czKraje a obce ČR › Královéhradecký kraj

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.zacler.cz

Sekce oficiálních stránek města Žacléře. Sekce zaměřená na historii Žacléře, Bobru, Černé Vody, Prkenného Dolu a Rýchor. Informace pro návštěvníky muzea (expozice: příroda a historie Žacléřska; Němci v pohraničí před válkou a po válce; holocaust; těžba a dolování v okolí Žacléře), žacléřské památky, historické fotografie, turistické tipy. Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu. Česky.

www.zeleznice.net

Oficiální stránky města; speciální turistická sekce. Historie města, informace o místním vlastivědném muzeu, historicko-turistické zajímavosti města a okolí. Česky.

www.kr-kralovehradecky.cz

Sekce oficiálních stránek krajského úřadu. Historie, památky, turistické zajímavosti, příroda hrady, zámky, zajímavá a památná místa, města, chráněné oblasti, zoo, příroda, technické památky. Přes menu lze vstoupit do další částí webu. Česky.

www.horice.org

Sekce oficiálních stránek města. Historie města (osídlení Hořicka, novověk, bitva na Chlumu neboli bitva u Sadové, rozmach kamenictví v období baroka), Tradice města (kamenictví, Kofránkovy hořické trubičky, husitská tradice v Hořicích). Česky.

www.krnap.cz

Online verze časopisu věnovaného přírodě a lidem v regionu Krkonoš, Jizerských hor a Podkrkonoší (vydává Správa Krkonošského národního parku, KRNAP). Přírodní, kulturní, etnografické a historické pozoruhodnosti regionu. Počátky turistiky, stará řemesla, okupace pohraničí (zabrané Sudety), ukázky z místních kronik. Rejstřík článků, plná znění článků, možnosti vyhledávání. Česky.

www.tpc.cz

Kulturně-místopisný časopis pro Staré Hrady a okolí v okresu Jičín. LSK jsou ve Starých Hradech vydávány od roku 1978. Zaznamenávají kulturní a společenské události ze Starých Hradů i přilehlých obcí. Publikují také odborné i populárně zaměřené články týkající se místopisu uvedené oblasti. Na Serveru Jičín jsou k dispozici kompletní texty LSK od počátku jejich existence, seznam obrazových příloh (fotografie, kresby a díla publikovaná v LSK). Česky.

www.balustrada.cz/wirth

Reedice místopisné knihy Zdeňka Wirtha a Františka Tichého. Vydání z roku 1921 převedené do plnohodnotné elektronické podoby. Na návštěvníka stránek doslova dýchají nejen dobové informace a fotografie, ale kompletní layout uvedené knihy.

www.broumovsko.ecn.cz

Regionální stránky. Fotografie a texty k současnému stavu Broumovského prostoru. Diskuze o využívání kostelů a jiných církevních památek v budoucnosti; diskuse nad programem "Oživení Broumovska". Odkazy na související internetové stránky. Česky.

odboj.jicinsko.cz

Soukromé badatelské stránky bývalého disidenta (Stanislav Penc). Stránky věnované dokumentaci I., II. a III. odboje na Jičínsku (Resistance Movements in the Region of Jičín, Czech Republic) se zvláštním zřetelem k období komunismu a agentuře StB. Seznam agentů a tajných spolupracovníků (Jičín, Pardubice, Hradec Králové); registry svazků; kopie archivních dokumentů jičínské StB; Wildsteinův a Macierewiczův seznam (obdoba seznamů StB v Polsku). Dále: Legionáři na Sobotecku; Výsledky práce rehabilitační komise ve školství; Druhá světová válka na Jičínsku; Obsáhlá zpráva o období let 1968–1969 na Jičínsku. Česky, dílčí část anglicky.

www.ollegium.cz

Prezentace projektů sdružení, usilujícího o zmapování historických památek Broumovska (území CHKO Broumovsko) a o oživení zájmu o ně. Detailní dokumentace unikátního kulturního dědictví. Dokumentace historických, architektonických, krajinných, kulturních a jiných územních kvalit. Lidová architektura, církevní památky, specifika pohraničního života v oblasti (Pasa). Seznam literatury s tématikou kulturního dědictví, krajinářství a urbanismu. Klub milců Broumovska. Příspěvky ke středověkým i pozdějším dějinám Broumovska. Odborné texty o Broumovsku. Kostely na Broumovsku. Broumovská hudební společnost. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku