Historie na internetu
  

Aktuální podrubriky

rešerše webu


Text nevzniká sám od sebe
Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czMapy, geografieStarý Most (Brüx), cca 1930 › Abecední seznam ulic

Přiblížení, nebo oddálení celé mapy můžete regulovat poklepáním na jednotlivé výřezy. Pro posun vlevo, vpravo, nahoru, dolů používejte navigační šipky.

Reklamní proužek

Konec reklamního proužku

Mapa zbořené části města Most / Stadtplan von Brüx


Alphabetischer Verzeichnis der Strassen / Abecední seznam ulicDeutsche    Lokalität / Lokalita     Česky
Anna Platz D4 náměstí sv. Anny
Aussig, nach A4 silnice na Ústí nad Labem
Bahnhof Straße C4 Nádražní
Bartholdgasse G2 Bartholdova
Bastei Platz D3 Bašta
Biela Gasse E4 U Běly
Biela Promenade D4 Promenáda u Běly
Bleiche, zur D4 Na bělidle
Bogen Gasse E4 Oblouková
Breitenberg Strasse D2 Pod Širokým vrchem
Breitenberg, zum F1 cesta k Širokému vrchu
Bruckfeld Strasse E4 Bruckfeldova
Burg Strasse E3 ?
Cori Strasse (auch Jachelgasse) H6 Coriho (též Jachutova)
Damm Strasse D3 ?
Dammteich, Am D4 Na hrázi
Dernschwamgasse D4 Dernschwamova
Elias Gasse E4 Elijášova
Enge Gasse D4 Úzká
Färber Gasse D3 Barvířská
Färber Gasse, Kleine D3 Malá Barvířská
Fleischbank Gasse D4 Mastná
Frank Platz D4 Frankovo náměstí
Friedhof Strasse F4 Hřbitovní
Gabelsberger Strasse D2 Gabelsbergerova
Gassmann Gasse D5 Gassmannova
Goethe Strasse C4 Goethova
Gorenz Strasse F3 Gorenzova
Graben D4 Na příkopech
Grillparzer Strasse C4–C5 Grillparzerova
Gutenberg Anlage D4 Gutenbergovy sady
Hamerling Strasse D5 Hamerlingova
Hammerschmidt Gasse D4 Hammerschmidtova
Haßner Gasse C4 Hasnerova
Herold Strasse D3 Heroldova
Holtsche Gasse D3 Holtscheho
Hopfen Gasse F2 Chmelná
Hussiten Gasse F2 Husitská
Jahn Strasse D4 Jahnova
Jachel Strasse (auch Cori) H6 Coriho
Jakob Strasse G2 Jakubova
Johnsdorfer Strasse B2 Janovská
Karls Strasse E4 Karlova
Kasernengasse D4 Kasárenská
Kirchen Gasse D3 Kostelní
Kirchen Platz D3 Kostelní náměstí
Kolbing Strasse F3 Kolbingova
Kollenberger Strasse D5 Kollenbergerova
Komenius Strasse D5 Komenského
Komotau, von D1 silnice od Chomutova
Komotauer Strasse D2 Chomutovská
Kopitzer Strasse B3 Kopistská
Kugelgasse E4 Kulová
Kutschergasse H2 Kučerova
Laurenzigäßchen E4 Laurenziho
Lauterbach Strasse G2 Lauterbachova
Lazarusgasse E4 Lazarova
Leistnik, Am G6 ? (též Coriho)
Leonis Strasse F3 Leonisova
Löffler-Zeile G2 Löfflerova
Luther Gasse D3 Lutherova
Mannlicher Gasse D4 Mannlicherova
Mantler Gasse D3 Kabátnická
Markt, Am hohen D3 Tržní
Masaryk Platz D4 Masarykovo náměstí
Meissner Strasse C3 Míšenská
Minoritengasse E4 Minorité
Moggioly Gasse F3 Moggiolyho
Moldau, von A4 železniční trať ze směru od Moldavy v Krušných horách
Neuen Friedhof, zum J3 cesta k novému hřbitovu
Neuen Rangierbanhof Kopitz, zum B2 železniční dráha ve směru k seřaďovací nádraží v Kopistech
Neuland Strasse D2 Novosvětská
Nonnengasse E4 U jeptišek
Paredler Strasse B5 Pařídelská
Platz Erster D4 I. náměstí
Platz Zweiter D4 II. náměstí
Platz Dritter E4 III. náměstí
Platz der Republik C4 náměstí Republiky
Pohner Strasse E3 Pohnerova
Pontanus Gasse C4 Pontánova
Prag, nach G6 silnice na Prahu
Prager Strasse F5 Pražská
Prager Tor, Am E4 U Pražské brány
Pressfeld, Am F3 Na lisu
Purmanngasse F5 Purmannova
Rabenstein, Am E4 Na popravišti
Rabusky Gasse G5 Rabuskyho
Rachel F2 V rokli
Reiter Gasse E4 Jezdecká
Ressel Gasse F3 Resslova
Ring Strasse D4 Okružní
Rosmarin Gasse E4 Rosmarýnová
Rössel, zum G1 ?
Rössler Anlage F3 Rösslerovy sady
Rote Strasse G2 Červená
Rotter Gasse H2 Rotterova
Rudolph Strasse C5 Rudolfova
Ryess Gasse G5 Ryessova
Rudelsdorf, nach G6 silnice na Rudolec
Saaz, nach J2 silnice na Žatec
Saazer Strasse F3 Žatecká
Saras (Vorstadt) F2 Zahražany (předměstí)
Saraser Strasse F2 Zahražanská
Schiller Strasse C4 Schillerova
Schießstand, Am F4 ?
Schlachthaus Strasse E4 K jatkám
Schlesinger Strasse C4 Schlesingerova
Schlosberg, Am E2 Zámecký vrch
Schloßhof, Am F2 Za zámeckým dvorem
Schloßweg D3 Hradní
Schmeykal Platz C4 Šmejkalovo náměstí
Schmiedl Gasse D4 Schmiedlova
Schul Gasse E4 Školní
Schützengasse D2 Za střelnicí
Seegasse D3 Jezerní
Sehriggasse D4 Sehrigova
Seliger Strasse C4 Seligerova
Siegel Strasse C4 Dr. Siegla
Spittel Gasse C3 Špitálská
Stecher Gasse D5 Stecherova
Stein Gasse D5 Kamenná
Steinerne Brücke E5 U kamenného mostu
Stern Gasse E4 Hvězdná
Stifter Gasse E4 Stifterova
Taschenberg (Vorstadt) C3, C4 Taschenberg (předměstí)
Teplitzer Strasse C4, C5 Teplická
Tietz Strasse G2 Tietzova
Truntschka Strasse F2 Truntschova
Tschausch, nach E1 silnice na Souš
Tschöpperner Höhe J2 ?
Tuchrahme D3 Soukenická
Viehmarkt C4 Dobytčí trh
Vitztumweg E3 Witzhumova
Vogelstange D3 Na ptáku
Wassergasse D4 Vodní
Weidlich Gasse D4 Weidlichova
Weinberg Gasse F2 Vinohradská
Weiten Gasse D4 Široká
Weitmil Gasse C5 Weitmilova
Wenzels Platz C4 Václavské náměstí
Wilson-Anlage E4 Wilsonovy sady
Wtelner Weg G5 Vtelenská cesta
Zwingergassel E3 Ulička pod věží
Žižka Gasse C3 Źižkova


Reklamní proužek

Konec reklamního proužku