Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Lidová tvorba

Lidová tvorba


V případě zájmu o lidová řemesla, lidové stavby a související témata doporučujeme vedle této podrubriky prolistovat rovněž podrubriku Muzea a galerie, neboť řada regionálních muzejních institucí se specializuje na národopisnou a vlastivědnou tématiku, zaměřenou velmi často na každodenní život v 19. století. Dále prozkoumejte rovněž podrubriku Národopis, folklór, etnografie, která se tématicky zaměřuje na Čechy, Moravu a Slezsko.
  www.akademie-des-handwerks.de

Oficiální stránky Akademie v Německu. Je hlavním celostátním vzdělávacím zařízením zaměřeným na řemeslné práce, zahrnující oblast severního Porýní-Vestfálska. Její činnost je od roku 1952 zaměřena v první řadě na podnikatele a vedoucí pracovníky z malých až středně velkých podniků. Informace o akademii, přehled odborných seminářů, informace z oblasti stavebního práva a jemu příslušejících oblastí, stavební a památková praxe. Německy.

  www.abegg-stiftung.ch

Oficiální stránky švýcarské nadace Abegg zřízené v roce 1961 Wernerem a Margaret Abegg, založené za účelem zkoumání starých textilií. Za úkol si dali zřízení muzea, knihovny, online katalogu, restaurování textilií. Na stránkách informace a plán muzea, knihovna, publikace, mapy stránek, otevírací doba. Anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku