Historie na internetu
  

abcHistory.czGenocida, vyhánění › Koncentrační tábory

Koncentrační tábory


Nacistické pracovní, koncentrační a vyhlazovací tábory

Původně místo sloužící k hromadné internaci nebo věznění lidí, kteří sem jsou umísťováni i bez řádného soudu nebo jiného právního důvodu. Tábory tohoto typu používaly na přelomu 19. a 20. století ve svých koloniích například Němci, Britové. Dnes jsou obecně vzato jako „koncentrační“ zniňovány především tábory, v nichž německý nacistický režim zadržoval, vykořisťoval, mučil a zabíjel své skutečné či údajné nepřátele. Vyhlazovací tábory byly nacistické tábory určené výhradně k likvidaci.
holocaustV souvislosti s výročím 70 let, které uplynuly od osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim a od konce druhé světové války se v médiích opět o něco častěji objevuje slovo holocaust, případně holokaust. Někdy tento pojem bývá definován jako zápalná oběť. Taková definice je však s ohledem na podstatu koncentračních táborů chybná a nepedagogická. Vysvětleme si, proč.

Číst celý článek ... ››


Ve 2 hodiny v noci nás [v Dachau] probudili a vyhnali na apelák. Tam rovnali dlouhou kolonu. Z Dachova posílali 2000 vězňů, nejvíce židů, včetně nás protektorátních Čechů politických, mimo naši akci. Odcházeli také všichni protektorátní židé, mnoho Rakušanů, dost Čechů. Viděli jsme dr. Foustku se synem, všechny kladenské, táborského Soumara. S námi odjížděli také Grosse, naši štubani [= vězeň zodpovědný na pořádek ve světnici na baráku] i Fitztum…

Číst celý článek ... ››


Dachau! Při pouhé zmínce se člověk zachvěl hrůzou a hnusem, Dachau strašilo po celém světě a bylo známější než Berlín, Mnichov, Vídeň nebo nejproslavenější ohniska kultury. Za pouhých několik let se stalo tak slavným.

[Popis událostí z roku 1939, zaznamenaný někdy v letech 1945–1946]

Číst celý článek ... ››


www.gross-rosen.pl

Stránky památníku Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy a Archiwum i Pracownie Naukowo-Badawcze věnované koncentračnímu táboru Gross-Rossen. Základní informace o táboře, historie, současný stav, otevírací doba památníku, přehled základních publikací o KT Gross-Rossen. Polsky, anglicky, německy, francouzsky.

www.gedenkstaette-sachsenhausen.de

Stránky věnované koncentračním táborům Ravensbrück a Sachsenhausen a nacistické úře ve věznici Brandenburg. Přehled historie KT Oranienburg, Sachsenhausen, Ravensbrück a informace o jejich současném stavu. Aktuality, prohlídky apod. Základní informace o věznici v Brandenburgu a o tamním dokumentačním středisku. Německy, část věnovaná Ravensbrücku rovněž anglicky, polsky, francouzsky, italsky.

www.auschwitz.org.pl

Oficiální stránky Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Historie KT v Osvětimi. Základní informace o účelu místního muzea, jeho struktuře, otevírací době, nejnovější zprávy, nabídka publikací. Vyhledávání v úmrtních knihách. Polsky, anglicky, německy.

www.bergenbelsen.de

Oficiální stránky památníku vybudovaného na místě bývalého koncentračního tábora, asi 60 kilometrů od Hannoveru. Základní informace o památníku, otevírací doba, základní historické informace, chronologická tabulka, orientační mapa, informace o prohlídkách, nabídka publikací, kalendář akcí. Anglicky, německy, francouzsky.

www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Oficiální stránky památníku. Základní informace o nacistickém koncentračním táboře, historie, současnost. Aktuální události v památníku, otevírací doba pro prohlídky a studium, přehled odborní literatury, odkazy na další stránky. Německy.

www.ns-gedenkstaetten.de

Rozsáhlý server specializovaný na období nacismu v jednotlivých spolkových zemích. Samostatné oddíly věnované Bádensku-Würtembersku, Bavorsku, Berlínu, Braniborsku, Brémám, Hamburgu, Hessensku, Meklenbursku-Předním Pomořanům, Dolnímu Sasku, Severnímu Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Šlesvicku-Holštýnsku a Durynsku. Dějiny nacismu, koncentrační tábory, Německo v éře národního socialismu. Odkazy na další oborové weby. Německy.

www.usd.cas.cz

Sekce oficiálních stránek Ústavu pro soudobé dějiny. Základní informace a cíle Centra, aktuality, výzkumné projekty, dokumenty, zákony, zprávy, konference. Česky, anglicky.

www.scrapbookpages.com

Stránky věnované historii nacistických koncentračních táborů na území Evropy. Virtuální prohlídky. Informace především pro historické turisty a pro studenty. Přehledný seznam jednotlivých koncentračních táborů, možnosti vyhledávání. Odkazy na další internetové stránky zaměřené na holocaust. Velké množství fotografií KT ze současnosti. Anglicky.

www.ushmm.org

Oficiální stránky amerického muzea památníku obětí holocaustu ve Washingtonu, D. C. Informace o muzeu, kalendář akcí, virtuální expozice, obsáhlá databáze fotografií, filmových dokumentů a popularizačních i odborných textů včetně bibliografie. Záměrem pracovníků muzea je postihnout nejen šoa, tedy židovský holocaust a případně také romský holocaust, ale holocaust zdokumentovat komplexně. Podrobný popis vývoje událostí, jednotlivé kategorie obětí (Židé, Romové, političtí, svědkové Jehovovi, emigranti, asociálové, homosexuálové, oběti eutanazie), varování před novodobými genocidami a omezováním lidských práv. Anglicky.

www.valka.cz

Sekce zájmového internetového serveru zaměřeného v převážné míře na militaria. Války, boje, bitvy, zbraně, výzbroj, výstroj, jednotky, osobnosti, uniformy, vyznamenání a podobné. Sekce věnovaná koncentračním táborům nabízí základní informace o vyhlazovací politice nacistů, informace o značení vězňů, základní přehled struktury koncentračních táborů, vzpomínky vězněných a FAQ k problematice holocaustu. Česky.

www.terezinstudies.cz

Společné oficiální stránky Institutu Terezínské iniciativy (obecně prospěšné společnosti, provádějící a podporující výzkum o "konečném řešení židovské otázky" a popularizaci jeho výsledků) a Terezínské iniciativy (mezinárodního sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta a jiných koncentračních táborů). Informace o Institutu, přehled článků a publikací, informace o knihovně i o databázi terezínských vězňů. Elektronická verze článků časopisu Terezínská iniciativa a vědecké ročenky Terezínské studie a dokumenty.