Historie na internetu
  

abcHistory.czČeskoslovenský komunismus › Komunistické pracovní tábory

Tábory nucených prací, pracovní tábory, vězení


Uranové doly a pracovní lágry na Jáchymovsku, Slavkovsku i jinde

Tábory nucených prací (TNP), pracovní tábory (PT, PTP), komunistická vězení. Československé uranové doly otevřené v této době odesílaly většinu své produkce do Sovětského svazu. Zejména v 50. letech v nich byli nuceni bez ochranných prostředků pracovat političtí vězni. Jednalo se zejména o těžební oblasti Jáchymov, Horní Slavkov a Příbram, kde byly zřízeny Nápravně pracovní tábory. Už předtím i potom však v Československu existovala i jiná krutá „nápravná“ vězeňská zařízení.
Koncentrační tábory na Jáchymovsku

Vážení a milí pamětníci, pro připravovanou odbornou publikaci, jejímž tématem budou uranové doly a trestanecké tábory na Jáchymovsku hledáme ty z Vás, kteří by nám mohli k publikování poskytnout vhodné fotografie a dobové dokumenty, případně nám pomohli s objasněním některých historických nejasností. Zajímají nás okolnosti, za jakých probíhala těžba uranu v regionu Jáchymov v letech 1949–1961.

Číst celý článek ... ››


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Ozbrojený odbor proti lidově demokratickému, respektive komunistickému systému.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: K. Lukas byl zasloužilý hrdina I. odboje proti Rakousku-Uhersku za I. světové války a zahraničního československého protinacistického odboje za druhé světové války. Oběť totalitního komunistického režimu. H. Píka byl československý, voják a legionář. Rovněž oběť totalitního komunistického režimu.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Sovětští poradci v lidově demokratickém Československu a jejich úloha v řízení politiky, výslechů a hospodářství.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Výrazný český komunistický politik prvního poválečného desetiletí a zeť Klementa Gottwalda. Komentovaný portrét politika a člověka.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Političtí vězni z komunistických lágrů si živě vybavují své osudy, zatímco jejich věznitelé si na nic vzpomenout nemohou... Autorský dokument Kristiny Vlachové.


www.rozhlas.cz

On-line služba umožňující posluchačům zpětně si přehrát některé odvysílané pořady Českého rozhlasu. Rubrika historie: Výročí, Příběhy 20. století, Jak to vidí... a další pořady.


  www.centrum.cz

Fotogalerie zpravodajského serveru Aktuálně.cz. Jáchymovské peklo v roce 2007. Rovnost, Svornost, Bratrství, Nikolaj, Eliáš, Barbora a další pracovní tábory více než 50 let poté. Česky.

  www.lidovky.cz

Sekce stránek internetové verze deníku Lidové noviny. Příběhy šikanovaných, vězněných a perzekuovaných osob v „komunistickém“, respektive lidově demokratickém a posléze socialistickém Československu (1948–1989). Výpovědi, vzpomínky, srovnání s archivními dokumenty. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokumentární cyklus věnovaný vybraným případům komunistické perzekuce v ČSSR. Z jednotlivých dílů: Akce Mýtina, Generál Kácha a další. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Dokumentární cyklus o krutosti i absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce oficiálních stránek Ministerstva vnitra ČR (MVCR). Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) vznikl roku 1995 sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, který byl součástí ministerstva vnitra se Střediskem dokumentace protiprávnosti komunistického režimu, které pracovalo pod Generální prokuraturou a později bylo převedeno pod Ministerstvo spravedlnosti. Od ledna 2002 je ÚDV součástí služby kriminální policie a vyšetřování. Vyšetřovací pravomoce umožňují ÚDV odhalovat a stíhat trestné činy v období let 1948-1989, u kterých nedošlo z politických důvodů k pravomocnému rozhodnutí. Kromě vyšetřování je neméně důležitá i činnost dokumentační, která spočívá zejména ve shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost komunistického režimu a jeho represivního aparátu. Časová působnost pro oblast dokumentace je od roku 1999 rozšířena i o období od 1.1.1945 do nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Základní informace o ÚDV, publikační činnost. Download většiny publikací. Přes menu je možné vstoupit do ostatních složek webu MVCR. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Dokumentární cyklus o krutosti i absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Počty obětí komunistického režimu v Československu v letech 1948–1989; Vykonané tresty smrti z politických důvodů od 25. 2. 1948 do 29. 12. 1989. Přehledné databáze. Česky.

  www.lomy-amerika.wz.cz

Stránky věnované lomům v lokalitě Český kras (jihozápadně od Prahy). Oblast Velká Amerika (lom Velká Amerika, lom u Kozolup, lom Mexico, lom Kanada), oblast Malá Amerika (lom Staré XII., lom Malá Amerika, lom Modlitebna, liščí lom - tzv. Liščárna nebo také Foxárna, lom Podkova, Pustý lom, lom Jižní kříž, Rybízový lom, Černý lom, Červený lom, Supí lom, lom Soví ráj, lom Kamensko, lom Malé Kamensko). HIstorické fotografie, letecké snímky, mapy, pracovní tábory Mořina v období komunismu, trampské a jiné pověsti (Hans Hagen, Stín nad Amerikou, Pověst o Hance, Pověst o Hagenovi aj.). Česky.

  www.sitesofconscience.org

Oficiální stránky koalice institucí dokumentujících historii porušování lidských práv a boj za sociální spravedlnost, práva a svědomí jednotlivce. Přehled dokumentační a osvětové činnosti. Lidská práva, holocaust, Gulagy, válečná muzea a památníky, práva žen, genocida, otrokářství, vysídlování, etnické čistky, totalitarismus; historie i současnost. Anglicky, španělsky, německy, francouzsky, rusky.

  www.muzeum-pribram.cz

Oficiální stránky největšího hornického muzea v České republice. Informace o muzeu, poloha a návštěvní hodiny; aktuality, kalendář akcí, přehled realizovaných nebo připravovaných vzdělávacích akcí, základní informace o expozicích (hornické muzeum, Křižovnický špýchar, vesnické stavby středního Povltaví, těžba a zpracování zlata na Novoknínsku, historie města Nový Knín, Památník komunistického pracovního tábora Vojna), nabídka literatury, zajímavosti z regionu. Česky, anglicky, německy.

  www.osa.ceu.hu

Online expozice Tábory nucených prací na stránkách The Open Society Archives (OSA), nezsikového centra pro výzkum a vzdělávání. Virtuální prohlídka historie "koncentračních" táborů na území komunistického Sovětského svazu, ale i v ostatních komunistických zemích včetně Československa. Tajemství táborů a jejich účel, život vězňů, memorabilie, fotografie, dokumenty, současnost. Anglicky.

  protikomunisticke.misto.cz

Zájmové stránky mělnické pobočky Konfederace politických vězňů. Vzpomínky bývalých politických vězňů, soubor historizujících textů, poezie, kniha Řešení Gama, mapy, obrázky z Jáchymovska, informace k projektu Jáchymovské peklo.

  www.totalita.cz

Zájmový web věnovaný podle autorů „památce všech, kteří v boji s totalitními režimy položili své životy za lepší budoucnost“. Přehledně a populárním způsobem je zachycena nemalá část historie Československa pod vládou komunistické strany (1948–1989). Dokumenty, vzpomínky, články, bibliografie. Podrobné informace k televiznímu seriálu 30 případů majora Zemana a další zajímavosti. Česky.

  www..vscr.cz

Sekce oficiálních stránek Vězeňské služby České republiky (VS ČR) - Institutu vzdělávání VS ČR. Knihovna elektronických textů. Nejstarší české věznice a trestnice; Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955; Časopis Historická penologie ve formátu PDF a další texty. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu Institutu (tiskové zprávy, legislativa, časopis České vězeňství, statistiky a jiné). Česky.

  www.sweb.cz

Stránky občanského sdružení složeného z nadšenců pro historii hornického řemesla. Péče o skanzen uranových pracovních táborů. Základní informace o spolku, informace o skanzenu, probíhající projekty, aktuality, odkazy na související stránky. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Josef Bryks. – Angličané o něm natočili film, u nás nesměl být ani pohřben. Unikátní příběh dlouho zapomenutého letce, který dostal Řád britského imperia a zemřel v komunistickém pracovním lágru. Česky.