Historie na internetu
  


ciks.vse.cz

Oficiální stránky CIKS VŠE. Informační podpora vědy a výzkumu, rozsáhlý komplex studoven, knihoven a různě specializovaných knihovních fondů, přehled vlastní publikační činnosti, elektronické databáze, rešeršní služby, odkaz na knihovny a informační zdroje v ČR a v zahraničí. Česky, anglicky.

www.ndk.cz

Oficiální stránky knihovny, která je tvořena vybraným souborem publikovaných digitálních i digitalizovaných dokumentů kvalifikovaných jako základ národního kulturního dědictví určeného k trvalému uchování a zpřístupnění současným i budoucím uživatelům. Historie, koncepce, české a zahraniční depozitáře, dokumenty. Česky.

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny ČR. On-line databáze důležitých autorů a osobností. Informace o jmenných a věcných autoritách. Česky, anglicky.

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny ČR. On-line databáze. Česky, anglicky.

www.ptejteseknihovny.cz

Specializovaný portál Národní knihovny usnadňující vyhledávání bibliografických informací, jednotlivých titulů, jejich autorů i celkovou orientaci v knižních fondech českých knihoven. Česky.

www.caslin.cz

Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. Ve vyhledaných záznamech lze najít informaci o dostupnosti dokumentu, to jest údaje o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Česky, anglicky.

www.nkp.cz

Online databáze na stránkách Národní knihovny ČR. Obsahuje všechny termíny, jež reprezentují podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín. Informace o databázi, aktuality, přehled zdrojů, excerpované normy, bibliografie, související dokumenty, ohlasy v tisku. Česky.

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny České republiky. Plná znění textů z let 1999-2004, publikovaných odborným tímto knihovnickým periodikem sborníkového typu. Rejstříky. Od roku 2005 vychází jako Knihovna plus. Česky.

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny České republiky. Elektronická verze knihovnického časopisu, navazujícího na dřívější Knihovnickou revue. Odborné úvahy, recenze, aktuality. Česky.

www.knihovna.cz

Automatické vyhledávání v databázi všech knihoven v ČR. K dispozici jsou základní kontaktní údaje, případně elektronická adresa a odkaz na konkrétní internetové stránky.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku