Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czabcTuristiky.czHrady, zámky, tvrze › Středočeský kraj

Aktuální předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí 

dnes    Počasí 

zítra    Počasí 

pozítří


www.zlenice.cz

Oficiální stránky Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice. Základní informace o družení, historie hradu (pánové z Dubé a ze Zlenic, fotogalerie), archeologický průzkum, konzervace a rekonstrukce, odborné texty, aktuality pro návštěvníky i badatele. – Širší veřejnost zná hrad především díky historické detektivce „Zločin na Zlenicích hradě l. p. 1318“ (autor Radovan Šimáček), jejíž děj se na hradě odehrává. Česky.

www.hrad-cervenyujezd.cz

Oficiální prezentace privátní stavby z let 2001–2002. Záměrem stavitelů bylo „postavit historizující objekt, vycházející z tradičních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti“. Aktuality, kalendář akcí, nabídka služeb. V objektu se nalézá muzeum a skanzen českého venkova. Každodenní venkovský život v období 17.–poč. 20. století: dílny tradičních řemesel (kovářství, mlynářství, pekařství, řezbářství, bednářství, řeznictví, kolářství, brusičství, ševcovská dílna), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Některé vystavené exponáty jsou zároveň prodejné. Česky, anglicky, německy.

www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Kouřimi v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (MLS) - Skanzen Kouřim; Slovanská Kouřim – hradiště Stará Kouřim; Kouřim a Kouřimsko ve středověku; Měšťanská Kouřim v 18. a 19. století. Sbírky: archeologie (s důrazem na archeologická naleziště Stará Kouřim, Molitorov, Běšínov); perníkářství a cukrářství; umělecké řemeslo (soubor keramického a kameninového nádobí); historie (architektonické prvky); výtvarné umění (barokní plastiky); etnografie (kroje). Virtuální prohlídka. Česky.

www.omk.cz

Oficiální stránky vlastivědného muzea v Kladně. Novinky, kalendář akcí, informace por návštěvníky muzea, historie muzea, sbírky muzea (bohoslužebné předměty, archeologické nálezy, gramodesky, fotografie, knihy, historické mapy, mineralogické sbírky, numismatika, paleontologie, petrografie, regionální sbírky, pozůstalosti - A. Zázvorka, M. Zápotocká, J. V. Daneš a další), přehled výzkumné činnosti, výroční zprávy, obsáhlé studie o regionální historii a současnosti Kladenska (Stručná historie Kladna; Z historie hornictví na Kladensku; Úspěšný renesanční politik Jiří Žďárský; Název a znak Kladna). Tvrz Budeč. Česky.

www.hrad-tocnik.cz

Oficiální stránky hradů Točník a Žebrák. Základní informace o sdružení, jehož hlavní náplní je podpora a oživení kulturního dění na hradech Točník a Žebrák a v jejich okolí; Aktuality; kalendář akcí; pověsti. Česky.

www.ompv.cz

Oficiální stránky Oblastního muzea Praha-východ se sídlem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Aktuality, přehled sbírek (historicko-etnografická sbírka - nábytek, zbraně, numismatika, cechovní předměty, oděvy, prapory, oděvy, uniformy, vybavení venkovských domácností z přelomu 19. a 20. století, přírodopisná sbírka a další), archiv muzea, studovna, výroční zprávy. Expozice: Brandýsko v proměnách času; Památník Josefa Lady – Hrusice (Josef Lada, Alena Ladová); zřícenina hradu Jenštejn; Staroboleslavská brána (Obraz dějin v archeologikých a historických pramenech); Brandýská katovna. Česky.

www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

www.mestysvrchotovyjanovice.cz

Prezentace na serveru Obce.cz – Základní informace o historii obce a zámku. Nejstarší dějiny, Sidonie Nádherná, první a druhá světová válka. Aktuální informace o návštěvnosti zámku najdete na webu Národního muzea, do jehož správy zámek Vrtochovy Janovice spadá. Více na www.nm.cz

www.muzeum-mb.cz

Oficiální stránky muzea v Mladé Boleslavi. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, historie muzea, přehled expozic (Mladá Boleslav od 18. až do počátku 20. století; Venkov v proměnách času; historie hradu; virtuální prohlídky). Sbírky: archeologie (osídlení Pojizeří), domácí přístroje (žehličky, laterna magika, promítací přístoje 19. století), sklo (české výrobky z 2. poloviny 19. století), výtvarné umění (soubor plastik z 18. století od několika generací sochařské a řezbářské velké rodiny - Jelínkové z Kosmonos), cín, numismatika, pečetidla, staré tisky, historické fotografie (skleněné desky, daguerrotypie aj.), militaria (chladné a palné zbraně zahrnující především období 18. a 19. století; vojenské i lovecké), keramika, etnografie (lidové kroje, malovaný nábytek). Přehled odborných publikací; Vlastivědná společnost Mladoboleslavska; virtuální expozice; informace o pobočkách muzea (Bělá pod Bezdězem; Benátky nad Jizerou). Česky, anglicky.

www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

www.zamek-zleby.cz

Oficiální stránky státního zámku. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, historie hradu (Auerspergové – dějiny rodu, Auerspergský erb, genealogie, řády), přehled expozic, okolí zámku, dopravní dostupnost, virtuální prohlídka (exteriéry zámku, interiéry zámku, letecké pohledy, erby spřízněných rodů). Česky.

www.obecokor.cz

Oficiální stránky obce a hradu. Základní informace, pozvánky na výlety, dopravní spojení, informace obce. Česky.

www.zamek-konopiste.cz

Oficiální stránky zámku. Základní historické údaje (František Ferdinand d´Este; Lobkowitz aj.), dopravní spojení, otevírací doba. Expozice: Lovecké trefeje, střelnice, růžová zahrada, skleníky a další. Česky.

www.hradkarlstejn.cz

Oficiální internetová prezentace hradu Karlštejn. Historie, prohlídkové okruhy, otevírací doba, panoramatické obrázky, hrady a zámky v okolí a další informace pro návštěvníky.

www.schwarzenberg.cz

Stránky Karla Schwarzenberga. Z velké části jsou zaměřeny na historii rodu Schwarzenbergů, který patřil mezi nejbohatší rody Rakouska. V Čechách Schwarzenbergové vlastnili prakticky celé jižní Čechy. Během staletí původně německý rod dokonale srostl s domácím prostředím. Jeho příslušníci prosluli jednak jako výborní hospodáři a modernizátoři zemědělství, lesnictví a průmyslu, jednak jako vojevůdci. Web se věnuje původu a vývoji rodu, zámku Orlík i současnosti.

www.krivoklat.cz

Oficiální stránky státního hradu. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, historie hradu (Přemysl Otakar II., Vladislav Jagellonský, Fürstenberkové), fotogalerie (historické i panoramatické foto), okolí hradu, dopravní dostupnost. Česky, anglicky, německy.

www.muzeum-beroun.cz

Oficiální stránky muzea se sídlem ve městě Beroun. Základní informace o historii muzea, informace pro návštěvníky, kalendář akcí. Stálé expozice: Český kras - expozice; Geopark Barrandien; Plzeňská (Horní) brána; Muzeum hrad Žebrák; Expozice umělecké litiny na Podbrdsku - Státní zámek Hořovice. Informace o sbírkách, výroční zprávy, publikační činnost (Sborník Český kras). Česky.

www.zamek-horovice.cz

Oficiální stránky památky. Základní informace pro návštěvníky, aktuality. Prohlídkové trasy: Zámecké interiéry (pánové z Vrbna, Rudolf z Vrbna, Eugen z Vrbna, hudební salón, Karel Würbs – malby); Hry a hračky malých aristokratů (kolekce z období od 17. do poloviny 20. století); Galerie umělecké litiny; Expozice hracích strojků a hudebních automatů; Brdské lesy (Brdy) – Pověsti a bytosti. Historie zámku (Žirotínové z Hořovic, Plichta a Ježek ze Žirotína aj.). Restaurování. Česky, anglický, německy.

www.muzeumbenatky.cz

Sekce oficiálních stránek města Benátek n. J., prezentace regionálního muzea. Historie muzea, informace pro návštěvníky. Expozice příroda benátecka (Benátecký, Mladoboleslavský a Polabský bioregion); Bronzový poklad (soubor bronzových dýk a kruhů z 19.-18. století před Kristem); Páni z Dražic (středověk); Keltové a civilizace; Tycho Brahe de Knudstorp (dánský astronom žil na místním zámku); Benátecký poledník. Další osobnosti: Bedřich Smetana; bratři Bendové (hudebníci František a Jiří Antonín Benda); cestovatelé Josef Kořenský a Josef Polák; parašutistka Marie Krupičková; literáti Zdeněk Kalista, Arnošt Vaněček, Václav Jaromír Picek, Antonín Jaroslav Vrťátko a Věnceslav Ráb; průkopník české archeologie L. Šnajdr a další. Česky.

Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku