Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Perzekuce, genocida, vyhánění, holocaust, šoaPERZEKUCE, HOLOKAUST, VYHÁNĚNÍ…Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice věnované problematice holocaustu, dějinnému pozadí genocid a souvisejícím otázkám


›› Odsuny a transmigrace
›› Arméni
›› Eutanazie, eugenika
›› Antifašisté a protifašistické hnutí v různých podobách
›› Koncentrační tábory
›› Nacismus
›› Romové
›› Svědkové Jehovovi
›› Židé

Rubrika Holocaust, genocida obsahuje anotované odkazy na stránky věnované závažnému porušování lidských práv, mezi něž nesporně patří kriminalizace či ostrakizace minorit, jejich utlačování nebo potírání existence nějaké menšiny obecně. Najdete zde pochopitelně rovněž celou řadu relevantních odkazů věnovaných nacistickému holocaustu. Zločiny, jichž se v historii dopustila některá komunistická diktatura, však hledejte v samostatné rubrice věnované komunismu.

Slovo holocaust, které se k nám navzdory často tradovaným pověstem nedostalo přímou cestou z hebrejštiny, ale oklikou z angličtiny, je v anglosaských zemích chápáno jako katastrofa nebo naprosté zničení. Z tohoto pohledu začalo být tamními historiky také uplatňováno na násilné potlačování a rozsáhlou likvidaci, kterou na svých oponentech uplatňovaly úřady nacistického Německa v letech 1933–1945.

Zvláště v Evropě bývá sice slovo holocaust někdy zaměňováno se slovem šoa, které označuje tzv. konečné řešení židovské otázky (tedy likvidaci židovského národa). Oproti tomuto termínu však holocaust představuje daleko širší rozsah událostí s řadou různých trpitelů. Slovo genocida je naproti tomu termínem právním a označuje „zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin“.


Obr.: Kategorizace vězňů v nacistických koncentračních táborech

Označování vězňů koncentračních táborů na příkladu koncetrančího tábora Mauthausen

Od 18. 10. 1938 dostala každá osoba, která byla poslána do koncentračního tábora Mauthausen a byla evidována táborovou písárnou, táborové vězeňské číslo. Až do 19. 2. 1942 byla čísla po zemřelých, přeřazených nebo propuštěných vězních přidělována znovu. Některá čísla byla tímto způsobem přidělena až šestkrát. Od 20. 2. 1942 byla vězeňská čísla přidělována pouze jednou. Nejvyšší přidělené číslo v koncentračním táboře Mauthausen bylo 139.317.

V pobočném tábore Gusen bylo až do 23. 1. 1944 vedeno samostatné číslování. Také zde však byla čísla přidělována vícekrát. Nejvyšší vydané číslo bylo kolem 16.500. Dne 24. 1. 1944 bylo 7.312 gusenských vězňů začleněno do stavu hlavního tábora Mauthausen do jednotné číselné evidence koncentračního tábora Mauthausen, tedy i všichni vězni přemístění do Gusenu dostávali postupná čísla koncentračního tábora Mauthausen.

Vězeň mohl být oslovován pouze číslem a rovněž měl povinnost se jako „číslo“ hlásit. Například: „Vězeň č. 59.360 prosí, aby mohl projít na blok 16 pro vězně č xxx.“ Výjimku tvořili pouze vězeňští funkcionáři, které esesáci někdy oslovovali jako kápo, písař atp.

Vězeňská čísla byla vyznačena černě na bílém kousku látky. Byla přišita na kazajce na levé straně ve výši srdce a na pravé nohavici kalhot v půli stehna. Kromě toho obdržel každý vězeň plechovou známku s vyraženým číslem. Byl ji povinen nosit na zápěstí případně na krku. Vězni trestné kolony byli označeni ještě černým terčem pod číslem a vězni podezřelí z útěku terčem červeným.

Označování podle národností

Podle důvodu věznění a národnostní příslušnosti nosil každý vězeň nad nebo vedle čísla barevný trojúhelník, ve kterém byla začátečním písmenem vyznačena národnost:

  • T – Češi,
  • P – Poláci,
  • J – Jugoslávci,
  • S – Španělé,
  • F – Francouzi.

Němci, Rakušané a někteří Lucemburčané neměli v trojúhelníku vyznačeno žádné písmeno.

Barevné trojúhelníky

Kromě toho existovaly ještě další rozlišovací znaky. Například vězňové, kteří byli umístěni v koncentračním táboře už podruhé, nosili nad trojúhelníkem příčný pruh, židovští vězňové měli v normálním trojúhelníku obráceně přišitý žlutý trojúhelník.

Zpracováno s použitím českého překladu (1989) knihy Hanse Maršálka: Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen.