Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Gotika

Gotické umění


Gotika – umělecký sloh plynule navazující na sloh románský

Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři století. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance.
  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Rekonstrukce kauzy z smdesátých let 20. století o hledání ztraceného unikátního pokladu. Relikviář sv. Maura na hradě Bečov je po korunovačních klenotech nejcennější památka. Rozhovor s americkým obchodníkem (Danny Douglas), který celý hon odstartoval, vyprávění kriminalistů, kteří byli hledáním pokladu pověřeni a další souvislosti. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokument z výstavy probíhající v Praze roku 2006: Výstava Karel IV. - císař z Boží milosti na Pražském hradě. Filmový dokument o jedinečné výstavě. Internacionální gotika, Lucemburkové, Římská říše a Pražský hrad. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Film o unikátních archeologických objevech a rekonstrukcích na Pražském hradě. Chrám Sv. Víta, Svatováclavská koruna, korunovační klenoty, lebka knížete Václava, Josef Dobrovský a triforium katedrály, Václav Hanka a jeho podvody; výzkum a restaurování. Glosuje kunsthistorik František Dvořák. Česky.

  www.cms-kh.cz

Oficiální stránky muzea v Kutné Hoře. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, služby veřejnosti, historie muzea. Expozice: Královské horní město, měšťanská kultura a život v 17. – 19. století (Kamenný dům); Josef Kajetán Tyl (rodný Tylův dům); gotické památky města; expozice Českého muzea stříbra a středověký důl (Hrádek). Česky, anglicky, německy.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě. Česky.

  www.satalka.cz

Soukromé stránky zpřehledňující základní stavební slohy, jejich původ, vliv, vývoj a využívání. Základní informace. Románský; Gotika; Renesance, Baroko; Rokoko; Klasicismus; Empír; Romantismus; Secese; Moderna; Kubismus; Dekorativismus; Purismus; Konstruktivismus; Funkcionalismus; Historické slohy obecně; Architektura po druhé světové válce; Historie památkové péče. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.muzeum.esnet.cz

Oficiální stránky regionálního muzea sídlícího v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí (město Jindřichův Hradec). Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, aktuality. Expozice: archeologie; Krýzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě); gotické platiky (kolekce); ostrostřelecké terče a terčové zbraně (kolekce), hodiny a cechy; Ema Destinnová (síň opěrní pěvkyně); expozice knižní kultury (písemnictví a knihtisk); historie lékárenství v Jindřichově Hradci; expozice Měšťanské a lidové kultury charakterizuje život lidí v 19. století. Česky, anglicky, německy.

  www.muzeum-cv.net

Oficiální stránky muzea. Základní informace o muzeu, expozice v prostorách radnice: gotika severozápadních Čech (plastiky a oltářní malby), historická lékárna (nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani), zbrojnice, Fialův pohyblivý betlém s chomutovskými reáliemi, lapidárium (kamenné artefakty s vůní léčivek); expozice v prostorách gymnázia: minerály a horniny Krušných hor, archeologie, vlastivědná výstava řemesel, lidových zvyků a kultury; hvězdárenská věž. Kalednář akcí; publikační a výzkumná činnost. Česky.