Historie na internetu
  

abcHistory.czZahraniční teritoria mimo Česko › Dějiny zemí na Balkáně

Dějiny zemí na Balkáně


Historie Balkánu a balkánských zemí

Balkán je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě. Na Balkáně leží státy bývalé Jugoslávie (tj. Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora; Slovinsko a někdy také Chorvatsko se mezi balkánské státy obvykle nepočítají), dále Bulharsko, Albánie, Řecko a evropská část Turecka. Mezi balkánské státy se v některých případech řadí i Rumunsko.


  www.unitedhumanrights.org

Sekce oficiálních stránek United Human Rights Council. Bosna a Herzegovina – malá oblast na jiho Evropy – zažila v první polovině devadesátých let 20. století hrůzný etnicko-náboženský masakr. Srbové, Chorvati a muslimové – konflikt mezi etnickými skupinami, který stál život cca 200.000 lidí. Základní informace. Anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Stalinismus; Balkánská krize 1876-1878; Osmanská říše - Rozklad; Zahraniční politika USA; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Brežněv a východní Evropa; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Ferdinand I. a válka s Turky; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století; Rusko do nástupu Romanovců; Boris Godunov; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Alexios I. Komnénos; Patricharcha Fótius; Kníže Igor; Bulharský car Simeon I.; Srbsko ve středověku; Gediminas; Polsko ve 14.-17. století; Litva ve 14.-17. století; Konstantinopol; prorok Muhammad a vznik Islámu; Čingischán; Justinián; Bogomilství; Bulharský stát; Vladislav Lokýtek. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.donaumonarchie.com

Rakousko-Uhersko – Stránky věnované historii monarchie. K nahlédnutí mapa z r. 1914, vyznačeno území tehdejších státních zřízení. Dále přehled území z období Rakouska-Uherska: Bosna a Hercegovina, Čechy, Bukovina, Dalmácie, Haliči apod. Německy, anglicky, francouzsky.

  www.balkankult.org

Oficiální stránky Sdružení, založené v roce 1999, vzniklé za podpory umělců, mediálních praktiků, pracovníků ve výzkumu a představitelů mezivládních organizací. Cílem je podpořit kulturní spolupráci uvnitř a za hranicemi Jihovýchodní Evropy. Informace o Sdružení, aktivity, projekty, přehled publikací informující nejen o činnosti Sdružení, k volnému stáhnutí soubory týkající se například kulturního dědictví a folklóru, filmu, umění a hudby. Aktuální novinky. Anglicky, srbsky.