Historie na internetu
  

abcHistory.czTechnika, průmysl › Historické podzemí

Historické podzemí


Katakomby, historické prostory v podzemí, tunely a jeskyně

Výzkum historického podzemí. Plzeňské historické podzemí, brňěnské historické podzemí, jihlavské historické podzemí, podzemní Praha a jiné zajímavé lokality...

  www.podzemi-cma.cz

Oficiální prezentace CMA (Ladislav „Laco“ Lahoda a spol.), jehož posláním je sdružovat zájemce o historické podzemí a vykonávat související badatelskou a spolkovou činnost. Informace o projektech CMA, historická podzemí českých zemí – přehled (podzemní továrny, podzemní lomy, stará důlní díla, lomy Amerika, podzemí Prahy, opevnění, náhony aj.), bývalé vojenské prostory – přehled (Ralsko, Milovice aj.). Reportáže a pamětnické vzpomínky, současné i historické fotografie, zajímavosti, multimédia, přehled publikací (historické podzemí České republiky, komunistické pracovní tábory aj.) Česky.

  www.agartha.cz

Prezentace brněnské společnosti Agartha: Stránská skála, Horní Heršpice, Kraví Hora, Maloměřice, Medlánky, Pískovcové labyrinty, Špilberk, brněnské podzemí obecně, Blansek, Jehnice, jeskyně Býčí skála, Kunštát, Lažánky, Modřice, Obřany, Račice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Slavkov, Stará pošta u Pozořic, Veveří, Vranov u Brna, Bravantice, Holštejn - Hladomorna, Hostim, Hrádek, Jaroslavice, Jeseníky, Středověké doly, Břidlice, Jihlava, Kurdějov, Loucký klášter, Náměšť nad Oslavou, Příbor, Slavonice, Starý Jičín, Valtice, Barokní kanalizace, Velké Meziříčí, Vranov, Zadní Hamry, Znojmo, Loucký klášter, Znovín, Český Dub, Česká Kamenice, Nová víska, Rabštejn, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Klášter Hradiště nad Jizerou, klášter Nová Bystřice, lomy Amerika, Praha-Prokopské údolí, podzemí u Strahovského kláštera (Praha), Proseč u Pošné, Třeboň (kasematy). Základní informace o sdružení, rady a doporučení pro podzemní výzkum. Česky.

  www.hornictvi.info

Informační stránky o historii hornictví a souvisejících důlních odvětví. Fulltextové přepisy celé řady historických prací. - Josef Hrabák: Hornictví a hutnictví v království Českém (1902); Pamětní spis k dosažení 1000 metrů svislé hloubky na dole Vojtěch (1878); Stříbrné doly Příbramské v plamenech (1892); Julius Diviš: Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami (1926); Karel Valta: Po stopách slávy a utrpení hornictva na Příbramsku (1936); Pavel Novotný – Jiří Zimák: Zlaté Hory - Historie a současnost ložiska zlata světového významu (2003); Jiří Majer – Jan Čáka: Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin (1971); Jiří Schenk: České rudné hornictví v letech 1918–1945 (1987); České rudné hornictví v letech 1945–2000 (1988); Jan Kafka: Historie uranového průmyslu v České republice po roce 1945 (2000); Ladislav Jangl: Vývoj odborných hornických názorů do 18. stol a začátky odborné literatury (b.r.); Albert Vojtěch Velflík: Nauka o stavebních hmotách. Dobývání surovin (1914); Eduard Pfeiffer: Das Bergwerk im Bild (1912); Bergbau Bilder (fotografie horníků a dolů z různých míst Evropy, 19. století); Ladislav Jangl: Hornický slovník (1986); Jaroslav Jičínský: Česko-německý hornický slovník (1944). K dispozici rovněž klasické práce beletristické, včetně legendárních. - Karel Ladislav Kukla: Podzemní Praha (1920); Alfred Technik: Muži pod Prahou (1942); Ladislav Lahoda: Pověsti Ameriky; David Kaifoš: Nové pověsti Ameriky a další. Česky.

  www.speleo-mikulov.webz.cz

Oficiální stránky České speleologické společnosti Mikulov. Vrch Turold se nachází na severním okraji Mikulova. Jeskyně na tomto vápencovém vrchu, byl vyhledávaným místem divoce žijících zvířat tzv. doby ledové, ale i primitivním lidským sídlištěm. Informace o provozu jeskyně, historie, aktuality, odborné články, mapy, e-brožura „Přírodní rezervace Turold“. Česky.

www.muzeumct.cz

Oficiální stránky muzea zaměřeného na Těšínsko. Základní informace pro návštěvníky, muzejní knihovna Silesia - přehled fondů (časopisecká produkce v Těšíně v 19. století, stará náboženská literatura. knihovní fondy různých spolků, Jiřím Třanovský (1592-1637) - sbírka tisků tohoto evangelického kazatele, kramářské písně - soubor aj.), Muzeum socialistické výstavby (Havířov - zrod umělého města), Kotulova dřevěnka (lidové stavby a tradiční zemědělství na Těšínsku), Životice - památník tragédie (okupace a odboj Těšínského Slezska), Petřvald - Technické muzeum v Petřvaldě (hornictví), Dřevěné kostely na Těšínsku, Tramvaje - historie tramvají, Orlová - historie města, Jablůnkov - historie města a okolí, nabídka publikací. Česky.

  www.cms-kh.cz

Oficiální stránky muzea v Kutné Hoře. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, služby veřejnosti, historie muzea. Expozice: Královské horní město, měšťanská kultura a život v 17. – 19. století (Kamenný dům); Josef Kajetán Tyl (rodný Tylův dům); gotické památky města; expozice Českého muzea stříbra a středověký důl (Hrádek). Česky, anglicky, německy.

  www.lomy-amerika.wz.cz

Stránky věnované lomům v lokalitě Český kras (jihozápadně od Prahy). Oblast Velká Amerika (lom Velká Amerika, lom u Kozolup, lom Mexico, lom Kanada), oblast Malá Amerika (lom Staré XII., lom Malá Amerika, lom Modlitebna, liščí lom - tzv. Liščárna nebo také Foxárna, lom Podkova, Pustý lom, lom Jižní kříž, Rybízový lom, Černý lom, Červený lom, Supí lom, lom Soví ráj, lom Kamensko, lom Malé Kamensko). HIstorické fotografie, letecké snímky, mapy, pracovní tábory Mořina v období komunismu, trampské a jiné pověsti (Hans Hagen, Stín nad Amerikou, Pověst o Hance, Pověst o Hagenovi aj.). Česky.

  jnetopyr.wz.cz

Oficiální prezentace organizace pro zachování historického jihlavského podzemí. Stránky věnované ochraně podzemí, jeskyním a propastem. Hornická stezka, dolování a jiné. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.rosicko-oslavansko.cz

Oficiální stránky Spolku pro zachování hornických tradic a připomenutí více jak 240 let historie černouhelné pánve. Základní informace o spolku, historie revíru, přehled dolů, historická elektrárna Ostrava, vlastivědné články, budování muzejní výstavy hornictví a energetiky, aktuality. Česky.

  www.spilberk.cz

Oficiální stránky hradu stojícího na stejnojmenném kopci v srdci města (Brno); sídlí zde Muzeum města Brna. Základní informace, historie hradu, podzemní kasematy (proslulé vězení), otevírací doba, kalendář akcí, výroční zprávy, aktuality. Česky, anglicky, německy.

  www.kutnahora.cz

Oficiální prezentace města. Základní informace, úřední deska, historické údaje a další informace. Historie města, UNESCO, hudební historie, mapy, památky (Arciděkanství, Dům U rytířů, Hrádek, Hřbitovní kaple s kostnicí, Chrám svaté Barbory, Jezuitská kolej, Kamenná kašna, Kamenný dům, Kaple Božího těla, Kostel sv. Jakuba, Klášter Řádu svaté Voršily, Knížecí dům, Morový sloup, Kostel P. Marie Na Náměti, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Ruthardka, Sankturinovský dům, Vlašský dvůr, Sedlecký klášter). Vituální prohlídka města. Česky, anglicky.

  www.hornictvi.info

Historie českého hornictví v jednotlivých lokalitách - stručná historie těžby a bohatá fotodokumentace (Místa: Hora svaté Kateřiny, Horní Slavkov, Jáchymov, Kašperské Hory, Kladno, Ostrava, Karviná, Kutná Hora, Přebuz, Příbram, Ransko, Zlaté Hory a jiná místa. Těžba: cín, stříbro, olovo, baryt, grafit, zlato, uran a další suroviny.) Historie českého a slovenského hornictví v letopočtech; Hornická skripta - technika a technologie; Související podzemí (Paví vrch v Praze - větrací šachta na tunel Mrázovka, tunely metra, kanály, a jiné); Industriální památky (fotografie a texty lomy Mořina: lom Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko a okolní; Prokopské údolí Praha-Hlubočepy; vápencové lomy Praha-Řeporyje; Kladenské železárny, Vojtěšská a Poldina huť; Stará huť u Adamova; Rudolfova štola Praha; Stará kanalisační čistírna Praha-Bubeneč; Petzoldův lom u Srbska; Malodráha Králův Dvůr-Beroun-Koněprusy; Zatopený důl Měděnec; dějiny dolování rud; těžba vápence; vápenec a Český kras; doly v Krušnohoří; cínové doly Rolava (dolování cínu); důl a úpravna Přebuz; Ostravsko-karvinský revír; těžba v Sudetech během druhé světové války a další); historická mechanizace (parní stroje, parní turbiny, parní kotle a podobně. Česky.

  www.podzemi.vplzni.com

Soukromé stránky představující seznam podzemních prostor města Plzeň a nejbližšího okolí. Základní informace, nákresy, mapy, fotografie. Česky.

  www.montanya.org

Oficiální stránky speleologického klubu. Základní informace o spolku a jeho činnosti (Montánní podzemí, historické podzemí, vojenské stavby, technické stavby), aktuality. Česky.

  www.ekotechnickemuseum.cz

Oficiální stránky musea. Informace o staré kanalizační čistírně (Praha 6-Bubeneč), její historie a účel, otevírací doba, pronájmy objektu, opravy a restaurování historických strojů, kalendář akcí ( aktuality, výstavy, prohlídky expozice atd.), Klub přátel staré čistírny. Česky, anglicky.

  www.muzeum-pribram.cz

Oficiální stránky největšího hornického muzea v České republice. Informace o muzeu, poloha a návštěvní hodiny; aktuality, kalendář akcí, přehled realizovaných nebo připravovaných vzdělávacích akcí, základní informace o expozicích (hornické muzeum, Křižovnický špýchar, vesnické stavby středního Povltaví, těžba a zpracování zlata na Novoknínsku, historie města Nový Knín, Památník komunistického pracovního tábora Vojna), nabídka literatury, zajímavosti z regionu. Česky, anglicky, německy.

  www.muzeumjilove.cz

Oficiální stránky muzea obsahujícího především unikátní expozici k historii rýžování zlata na našem území. Informace o muzeu, otevírací doba, mapa města, aktuality, pořádané výstavy a jiné akce; přehled expozic, Štola sv. Josefa v Dolním Studeném, nabídka publikací, výroční zprávy. Česky.

  www.technickepamatky.cz

Informace o průmyslovém dědictví v Libereckém kraji. Dějiny průmyslu na Liberecku, Jablonecku a Turnovsku; Geologie, Kartografie, Geofyzika; fotogalerie (továrny, mlýny, lomy, doprava, důlní díla, vojenské objekty, vodní díla a stavby. Kalendář oborových akcí, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.sweb.cz

Stránky občanského sdružení složeného z nadšenců pro historii hornického řemesla. Péče o skanzen uranových pracovních táborů. Základní informace o spolku, informace o skanzenu, probíhající projekty, aktuality, odkazy na související stránky. Česky.

  www.omk.cz

Oficiální stránky muzea v Kladně. Novinky, kalendář akcí, informace por návštěvníky muzea, historie muzea, sbírky muzea (bohoslužebné předměty, archeologické nálezy, gramodesky, fotografie, knihy, historické mapy, mineralogické sbírky, numismatika, paleontologie, petrografie, regionální sbírky, pozůstalosti - A. Zázvorka, M. Zápotocká, J. V. Daneš a další), přehled výzkumné činnosti, výroční zprávy, obsáhlé studie o regionální historii a současnosti Kladenska (Stručná historie Kladna; Z historie hornictví na Kladensku; Úspěšný renesanční politik Jiří Žďárský; Název a znak Kladna). Tvrz Budeč. Česky.

  www.omks.cz

Oficiální stránky muzea se zaměřením na Sokolov, Krásno a Horní Slavkov. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic. Hornické muzeum Krásno (důl, důlní železnice, historie dolu); zámek Sokolov (Kašpar Šlik, po bitvě na Bílé Hoře Šlikům zkonfiskováno a roku 1622 ho získali Nosticové); muzeum (příroda Sokolovska, dějiny Sokolovska, dějiny rudného a uhelného hornictví na Sokolovsku). Přehled publikační činnosti, staré památné stromy na Sokolovsku, výroční zprávy, zaniklé obce regionu (Slavkovsky les, Sokolovská pánev, Západní Krušné hory). Česky, anglicky, německy.

  www.kvmuz.cz

Oficiální stránky muzea. Aktuality, kalendář akcí, základní informace o expozici (místopis, sklárny Moser, historie léčebných pramenů), archeologický výzkum. Pobočky muzea: Jáchymov (Královská mincovna, knihovna jáchymovské latinské školy, hornictví, hutnictví), Muzeum Zlatý klíč (jeden z nejstarších barokních domů v Karlových Varech; léčil se zde Karel Marx; 1960 otevřeno muzeum Karla Marxe, tehdy první na světě - zrušeno 1990, dnes výstavy); Horní Blatná (těžba cínu); Nejdek (1976-77 Muzeum dělnického hnutí, nyní národopis - lidové umění, keramika, cín, podmalby na skle, malovaný nábytek); Žlutice (dějiny města, hrdelní právo, šatlava, středověké podzemí). Česky.