Historie na internetu
  


Historické cestopisy


Popis cesty do cizích zemí a krajin

Cestopis je prozaický literární žánr, který můžeme podle jeho funkce zařadit jednak do literatury dokumentární (publicistické), jednak do literatury umělecké (zábavné).
cover knihy

Afghánistán na začátku devadesátých let. Sovětská armáda odešla, stáhli se i Američané. Tálibán se bude prosazovat až za další dva roky. Země se ocitla ve válečném mezičase. Probíhá nevyhlášená občanská válka, při níž slabá levicová vláda svádí boje s různými frakcemi nacionálně nebo nábožensky motivovaných mudžahedínů. Další informace najdete na webu Persie.cz.

Nová kniha Země bílých holubicAfghánistán na vlastní kůži, zprostředkovává jedinečné vyprávění o cestě po sugestivní zemi v sugestivních časech.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Šlechtic Erwin Dubský se v letech 1874 až 1876 plavil kolem světa na korvetě Erzherzog Friedrich. Jedním z jeho cílů bylo předat poselství, které poslal rakouský císař svému japonskému protějšku, což se podařilo. Dále měl vyfotografovat zatmění Slunce, což se mu podařilo také, a zjistit možnosti kolonizace Bornea.


  www.libri.cz

Elektronická verze stejnojmenné knihy z cyklu KDO BYL KDO, vydané nakladatelstvím Libri. Obsáhlá encyklopedie a bibliografický slovník. Česky. Summary v angličtině a němčině.

  www.citanka.cz

Elektronická verze klasického cestopisu. Vzdělaný renesanční šlechtic Bedřich z Donína (1574-1634) podnikl čtyři větší cesty po Evropě do Rakous a Uher, do Bavor, a dvě cesty do Itálie. O svém putování zanechal bohatě zdobený rukopis, který se v jednom exempláři zachoval ve Strahovské knihovně a poprvé vyšel knižně až roku l940 v pražském Melantrichu.

  www.citanka.cz

Text slavného cestopisu českého humanistického vzdělance Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621). Původně vydáno roku 1608 pod názvem Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii. Bohatý a dodnes čtivý a zajímavý text.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; J. L. Raduit de Souches; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Renesanční zámky; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Sjednocení Pruska; J. J. Rousseau; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II. Česky.