Turistické tipy a výlety po České republice
  

Kde jste: abcTuristiky.cz › Euroregiony a přeshraniční regiony


EUROREGIONY A PŘESHRANIČNÍ REGIONY


Příhraniční turistika

Přehled euroregionů, příhraničních a přeshraničních regionů se zajímavými tipy pro turistiku. Turistika na hranicích a za hranicemi.ČR/ SRN ČR / SRN ČR / SRN ČR/ SRN ČR / Polsko (Poland) ČR / Rakousko (Österreich) ČR / Polsko (Poland) ČR / Rakousko (Österreich) ČR / Rakousko (Österreich) ČR / Polsko (Poland) ČR / Polsko (Poland) ČR / Slovensko (Slovakia)Česká republika dle regionů / Czech Republic – Regions


›› Bavorské pohraničí
›› Rakouské pohraničí
›› Slezské pohraničí
›› Saské pohraničí
›› Slovenské pohraničí
Co jsou to EUROREGIONY

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení měst a obcí. Cílem euroregionu je podpora a realizace projektů odrážející všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním důvodem zakládání takovýchto svazků je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice. Spolupráce zasahuje do všech oblastí života občanů na kulturní, sociální, hospodářské a infrastrukturní úrovni.

Sdružení měst a obcí v příhraničních částech ČR jsou zaměřena na přípravu a realizaci konkrétních návrhu projektů pro oživení území od poradenství při jejich přípravě a realizaci až po spoluúčast na celostátních i mezinárodních programech. Euroregiony spolupracují také na tvorbě kalendáře společenských, kulturních a sportovních akcí konaných na území euroregionu a přispívají tak k užší spolupráci, podpoře cestovního ruchu a kulturním výměnám.Co jsou to PŘESHRANIČNÍ REGIONY

Pojmem přeshraniční regiony jsou v rámci této rubriky chápány jednak samotné institucionalizované euroregiony, tak také příhraniční lokality na obou stranách hranic obecně. Vedle stránek euroregionů proto v jednotlivých podrubrikách naleznete odkazy na nejrůznější příhraniční spolky, zajímavé turistické destinace a výletní tipy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku