Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Heraldika

Heraldika


Erby, erbovnictví a jejich historie

Heraldika e pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Heraldika se uplatňovala zejména ve středověku.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Heraldika je má životní láska. Host: Jiří Louda, heraldik.


www.heraldika.cz

Zájmové stránky věnované heraldice šlechtických osob a rodů, vyskytujících se v českých zemích. Základní práce české heraldiky, heraldické prameny (výtvarná provedení znaků), heraldické bibliografie, heraldická periodika, sfragistika, genealogie, on-line heraldická knihovna s plnými texty článků o české heraldice.


  www.heraldica.org

Specializovaný soukromý informační server věnovaný problematice heraldiky. Základní informace, ilustrovaný glosář, odborné články, slovník, terminologie, FAQ, vyhledávání. Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, holandsky.

  www.heraldica.org

Sekce oborových stránek zaměřená na oficiální znaky Spojených států: Státní pečeť Spojených států (The Great Seal of the United States), historie státní pečeti, heraldická legislativa, složky amerických agentur, The US Army's Institute of Heraldry (americký armádní institut heraldiky). Přehledné informace o duchovním odkazů „Otců zakladatelů“: Symbolika nedostavěné pyramidy na US pečeti. Souvislosti. Anglicky.

  www.heraldika.cz

Oficiální stránky stejnojmenného občanského sdružení. Základní informace o heraldice, zámek Hluboš (základní informace a plánované úpravy druhého největšího barokního zámku ve Středočeském kraji), informace o expozici „Od svatováclavské orlice ke 14ti krajským znakům“. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

www.civil.gov.sk

Sekce stránek Ministerstva vnitra SR - sekce veřejné správy. Adresáře státních a jiných archivů na území Slovenska, seznamy, odkazy na webové stránky archivů (Slovenský národní archiv - SNA; Archiv hlavního města SR Bratislavy; státní archivy Bratislava, Nitra, Bytča, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Levoča, Prešov, Košice), základní informace o slovenském archivnictví, relevantní legislativa, zpřístupnění, metodické návody, registrace (správa registratury), heraldika (heraldický registr). Slovensky.

  www.heraldicka-spol.net

Oficiální stránky společnosti. Základní informace o společnosti, aktuality, nabídka heraldických publikací, publikace (Heraldická ročenka; Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl.m. Prahy aj.), CD-ROMy (Erbovní listiny Archivu hl.m. Prahy a Archivu Národního muzea + Osobní privilegia a obléhání Prahy roku 1648; Digitální katalog III.odd. sbírky typářů aj.). Česky.

  www.volgadmin.ru

Oficiální stránky sovětského města o nějž se za druhé světové války vedla jedna z nejtvrdších bitev. Dříve Stalingrad. Jméno Volgograd (doslova „město na Volze“) přidělil městu v roce 1961 tehdejší představitel SSSR Chruščov poté, co vyšla najevo pravda o Stalinových skutcích. Ve městě, na pahorku Mamajev Kurgan (Mamajova mohyla) dodnes stojí impozantní socha Vítězství, ztvárněná jako žena s mečem (největší volně stojící socha na světě), postavená na tuto památku. Základní informace o městě, činnost magistrátu, aktuality, obchodní činnost, průmysl, turistické informace (heraldika města, historická data, druhá světová válka, fotogalerie, umění, mapy). Rusky, anglicky.