Historie na internetu
  

abcHistory.czStarověk › Egyptská říše

Egyptologie a starověký Egypt


Dějiny dávné civilizace na přezích Nilu – Faraoni, pyramidy a Egypt

Egyptologie je věda zabývající se dějinami a všemi oblastmi Starověkého Egypta, čili obdobím dějin Egypta přibližně 5000 let př. n. l. až do doby římského panství (5. stol. n. l.). Starověký Egypt byl jednou z významných a také nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severovýchodní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Jeden z dílů z volného cyklu „Nové objevy ve starém Egyptě“, tentokrát o výzkumech v poušti. Film věnujeme k 65. narozeninám předního českého egyptologa prof. Miroslava Vernera.


  www.egyptologie.cz

Privátní projekt Egyptologie.cz. Starověký i současný Egypt, historie Egypta, archeologie, fórum o Egyptě. Česky.

  www.ct24.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Publicistický pořad. Rozhovor z 21. 7. 2006; Ladislav Bareš, ředitel Českého egyptologického ústavu. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Jeden z dílů volného televizního cyklu „Nové objevy ve starém Egyptě“. Výzkumy v poušti. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Egyptský stát a kněz Venamón; Mochicové; Deset knih o architektuře; Vojsko a válečné umění Antiky. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.ciah.biz

Oficiální stránky střediska založeného v roce 1984 v Egyptě, jehož hlavním cílem je seznamování veřejnosti s kulturním dědictvím a chráněnými městy a místy. Informace o činnosti CIAH, jeho profil a možnosti stáhnutí Newsletterů, kontaktní informace, FAQ. Sekce věnované aktivitám střediska, kde lze nalézt o jednotlivých odděleních CIAH - publikační a dokumentační, počítačové a malířské, výzkumné, aj.. Dále přehled projektů, a to v Egyptě a jiných místech na světě. Sekce věnovaná publikacím, oceněním. Anglicky.

  egyptologie.ff.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace o Ústavu, přehled pracovníků, výuka, granty, novinky, terénní výzkum (Abúsír, Hajez, Sluneční chrámy), informace o knihovně, přehled publikační činnosti Ústavu, chronologická tabulka, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  egypt.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace o Centru, přehled přednáškových cyklů, realizované nebo probíhající projekty, seznam pracovníků, novinky, výzkumná činnost, přehled publikací, odkazy na další egyptologické stránky. Česky, anglicky.