Historie na internetu
  


Dokumenty doby


Přehled dobových dokumentů z jednotlivých historických epoch

Historii můžeme zkoumat studiem primátních i sekundárných pramenů, někdy můžeme vyzpovídat pamětníky, často číst jejich autobiografie. Jiným jedinečným prvkem poznávání jsou nejrůznější dobové dokumenty.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Šechtl family. Fotografický archiv rodiny Šechtlů. Dokument o významných fotografech Šumavy.


  www.tripod.com

Privátní stránky zpřístupňující některé klasické historické dokumenty, knihy a další texty ve fulltextové elektronické podobě, s odkazem na zdroj. K dispozici například: Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války; Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem; Ústava Spojených států amerických (USA); Manifest komunistické strany; Norimberské zákony; Benešovy dekrety (Dekrety prezidenta Beneše); Prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950; Charta 77 - Prohlášení Charty; Socialistický svaz mládeže (SSM) - Stanovy Svazu; Několik vět - text Petice; Charta 97: Výzva neziskových organizací Běloruska; Akce Nisko. Dále privátní texty nehistorické povahy. Česky.

  www.ucw.cz

Prezentace projektu usilujícího o zprístupnení více než 18.000 zachovalých sklenených negativu (1860-1950), stovky kinofilmu (1930-1950) a tisíce plochých filmu stredního i velkého formátu na internetu. Základní informace o fotografické rodine Šechtlu (Ignác Schächtl alias Hynek Šechtl, Jan Vosecek, Josef Jindrich Šechtl, Josef Šechtl, Marie Šechtlová), digitální archiv, ukázky z tisku, historie fotografie, obecné informace o fotografii, kalenáre, pohledy. Muzeum fotografie Šechtl a Vosecek (Tábor). Cesky, anglicky.

  www.dejepis.com

Sekce stránek Dějepis.com s texty vybraných významných dokumentů: Zlatá bula sicilská, Čtyři artikuly pražské, Ktož jsú boží bojovníci, Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (1415), Dekret kutnohorský, Ferdinand I. Habsburský - Volební slib, Rudolf II. - Majestát, Deklarace nezávislosti (Thomas Jefferson), Ústava USA, František Josef I. - Mým národům (1914), Prohlášení československé samostatnosti (1918), Norimberské rasové zákony (1935), Mnichovská dohoda (1938), Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968, Prohlášení Charty 77 (1977) aj. Cizojazyčné dokumenty Constitutional Amendments (USA), North Atlantic Treaty Organization (NATO). Česky, vybrané dokumenty anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV). Vybrané dokumenty vztahující se k historii Československa v letech 1948–1989. Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení; Zpráva o úhradě škod způsobených mimořádnou situací na území ČSSR v roce 1968; Opis „Zápisu ze setkání vedoucích stranických a vládních představitelů Bulharska, Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska a Sovětského svazu, která se konala dne 18. srpna 1968 v Moskvě“ a jiné. Česky.