Historie na internetu
  

abcHistory.czTechnika, průmysl › Železnice

Historie železnic a železniční dopravy


Dějiny železniční dopravy

Železniční dráha (železniční trať, železnice) je dráha (včetně související infrastruktury) pro provozování železniční dopravy...
  www.zeleznice.vanovi.net

Elektronická verze stejnojmenné studie, kterou v roce 2005 vydalo Oblastní muzeum v Chomutově. Historie tratě, dobové fotografie; železniční trať, nádraží a most u obce Hora Sv. Šebestiána. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Národní museum; Král železnic Bethel Henry baron von Strousberg a Rokycansko; František Josef I.; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce. Česky.

  www.spolecnost-zeleznicni.cz

Oficiální prezentace Společnosti železniční Výtopna Jaroměř. Základní informace o společnosti a o muzeu, otevírací doba, expozice (drezíny, motorové vozy, lokomotivy, služební vozy, osobní vozy, nákladní vozy, technické pomůcky apod.), aktuality. Česky, anglicky, německy, polsky.

  pshzd.wz.cz

Fanweb pardubických milovníků železnic. Základní informace o spolku, informace o železnici a železniční dopravě (historie, zaniklé tratě, atlas motorových vozů, burzy, železniční modelářství), stálá expozice historie železnice a MHD (situována do budovy bývalé vodárny na nádraží v Pardubicích - Rosicích nad Labem). Česky.

  www.libri.cz

Fulltextová verze stejnojmenné knihy doc. Dušana Josefa na stránkách nakladatelství Libri. Kniha podává chronologický přehled dějin českých zemí od pravěku až po současnost. Na rozdíl od tištěné podoby, která měla jen malou barevnou přílohu, je elektronická verze doplněna o celou řadou současných i historických převážně barevných fotografií, vedut a maleb. Některé už zachycují i opravené historické mosty (např. v Dobřanech) či probíhající rekonstrukci (Bělá nad Radbuzou, Stříbro). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  archiv.kvalitne.cz

Soukromé zájmové stránky věnované dějinám železnic, dopravy a spojů především na území Čech, Moravy a Slezska v období Rakousko-Uherska a Československa. Studie a drobné texty k historii železnic, literatura k dějinám železniční dopravy, archivní prameny a drobné zajímavosti. Dobové fotografie. Česky.

  www.kalous.net

FanWeb určený zájemcům o historii železnic. Obrázky vozidel ČSD (původem rakouské, maďarské i československé výroby) z provozu v období První republiky, obrázky železničních staveb na území ČR (většinou v podobě z doby výstavby nebo z 20.-30. let dvacátého století) digitální fotografie krajiny v okolí českých a moravských tratí, ilustrace z prostředí železnic; bibliografie. Česky, anglicky.

  www.omks.cz

Oficiální stránky muzea se zaměřením na Sokolov, Krásno a Horní Slavkov. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic. Hornické muzeum Krásno (důl, důlní železnice, historie dolu); zámek Sokolov (Kašpar Šlik, po bitvě na Bílé Hoře Šlikům zkonfiskováno a roku 1622 ho získali Nosticové); muzeum (příroda Sokolovska, dějiny Sokolovska, dějiny rudného a uhelného hornictví na Sokolovsku). Přehled publikační činnosti, staré památné stromy na Sokolovsku, výroční zprávy, zaniklé obce regionu (Slavkovsky les, Sokolovská pánev, Západní Krušné hory). Česky, anglicky, německy.