Historie na internetu
  


Samizdat


Dějiny politického a kulturního samizdatu

Samizdat (samo-vydáváno) je způsob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech, zejména v zemích východního bloku v době Studené války. Politické systémy represivního charakteru (nacistický, komunistický apod.) samizdat tvrdě potlačují a vydávající disidenty soudí a vězní.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Český samizdat během normalizace. Dílo filozofa Jana Patočky.


www.lidovky.cz

Sekce stránek deníku Lidové noviny. Elektronický archiv samizdatových Lidových novin: září 1987 až prosinec 1989.


  www.skvorecky.com

Oficiální internetová prezentace. Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. Základní biografické údaje, bibliografie, ukázky z textů, informace o exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers, fotografie. Anglicky, některé texty česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokumentární seriál věnovaný vybraným aktérkám z prostředí Charty 77, jejich motivaci, životním okolnostem a perzekuci. Chatra 77 a komunistický režim v ČSSR. Z jednotlivých dílů: Zina Freundová, Drahomíra Šinoglová, Věra Roubalová, Anna Šabatová, Libuše Šilhanová, Tereza Boučková, Kamila Bendová, Alena Kumprechtová. Česky.

  libpro.cts.cuni.cz

Oficiální stránky knihovny samizdatové a exilové literatury. Fondy obsahují: Samizdatovou českou a slovenskou literaturu z let 1960–1989 včetně časopisů. Exilovou českou a slovenskou literaturu z let 1948–2000 včetně časopisů. Samizdatovou polskou literaturu z let 1979–1989 včetně časopisů. Literaturu čs. válečného exilu z let 1939–1945. Literaturu ruského a ukrajinského exilu z let 1920–1990 včetně časopisů (v omezeném rozsahu). Cizojazyčnou literaturu, vztahující se k Československu včetně časopisů. Materiály vytvořené československou a polskou domácí i zahraniční opozicí (letáky, pohlednice apod.). Dokumenty VONS, Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ. Nosiče zvukového a obrazového záznamu, vytvořené naši domácí i zahraniční opozicí. Informace o knihovně, databáze knihovních fondů. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s knihovníkem J. Gruntorádem, zakladatelem knihovny samizdatové literatury Libri Prohibiti, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (květen 2001). Krátké představení Libri Prohibiti. Česky.

  www.lidovky.cz

Sekce stránek tradičního liberálního českého deníku. Archiv tištěných Lidových novin s možností vyhledávání, časová přímka historie novin v obrazech: Jak se narodily Lidové noviny (1893-1918), Hvězdné časy: Heinrich, Čapek, Peroutka (1918-1938), 2. světová válka a protektorát (1938-1945), Svobodné noviny (1946-1952), Samizdatové Lidovky (1987-1990), Od psacích strojů po www.lidovky.cz (1990 až současnost). Základní informace o současnosti „Lidovek“. Česky.

  www.csds.cz

Oficiální stránky obecně prospěšné společnosti, která udržuje nestátní badatelské a dokumentační středisko pro dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948-1989). ČSDS navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti. Základní informace o ČSDS, realizované i probíhající projekty, Ročenky ČSDS, Encyklopedie československého exilu 1948-1989. Česky, anglicky.