Historie na internetu
  

abcHistory.czTechnika, průmysl › Výpočetní technika (IS / IT)

Dějny výpočetní techniky


Počítače, informační systémy (IS), informační technologie (IT) a jejich historie

Výpočetní technika v dnešní době představuje především počítač. Výpočetní operace nejsou však nijak nové. V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se nezbytnou součástí našeho života.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Antonín Svoboda (1907–1980), architekt prvního československého samočinného počítače a rovněž autor první světové učebnice o počítačích.


  www-8.ibm.com

Sekce komerčních stránek věnované výročí 70 let působení značky IBM v Austrálii. Firma IBM je v Austrálii největším dodavatelem informačních technologií, softwaru a služeb. K dispozici přehled vývoje IBM od roku 1930 do roku 2000. Dále jsou zde uvedené produkty firmy IBM, nabízené služby a podpora uživatelům výrobků IBM. Anglicky.

  www-5.ibm.com

Sekce komerčních stránek firmy IBM v Německu věnované 50 let trvající historii značky IBM na německém trhu. K dispozici přehled vývoje značky od roku 1953 do současnosti, informace o vývojářském centru v Böblingenu, ležící poblíž Frankfurtu, které patří mezi největší centra IBM na světě. Na stránkách dále informace o produktech, službách a podpora pro uživatele. Anglicky, německy.

  www.cbi.umn.edu

Oficiální stránky historického archivu a výzkumného centra univerzity v Minnesotě. Institut Charlese Babbage se věnuje podpoře studií o historii informačních technologií, zpracováním informací a jejich dopadu na společnost. Na stránkách k dispozici aktuální výzkumný program, odkazy na další zdroje informací, novinky, vystavované sbírky, otevírací hodiny a adresu institutu. Anglicky.

  www.computerhistory.org

Oficiální stránky největšího a nejvýznamnějšího muzea dějin počítačů v americké Kalifornii. Seznamuje s počítačovou revolucí a jejího působení na lidskou společnost. Na stránkách je možné si prohlédnout některé online výstavky, např. historie počítačů od roku 1945 do roku 1990, historii Internetu atd. Na stránkách dále k dispozici, otevírací doba, adresa muzea a také popis cesty. Anglicky.

  www.ibm.com

Sekce komerčních stránek IBM, které se věnují působení značky IBM na finančním světovém trhu. Poskytuje aktuální informace o výročních zprávách, ekonomické přehledy, profil společnosti a jejího vedení, obchodní směrnice. K nahlédnutí také zápis do obchodního rejstříku společnosti IBM. Dále možnost vyhledávání odborných výrazů z oblasti financí, ekonomie a obchodu v odborném slovníku (glosáři) Na stránkách také informace o produktech, službách a podpora pro uživatele. Anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.research.ibm.com

Sekce komerčních stránek IBM shrnující historii výzkumu, vývoje a technologických úspěchů IBM. Na hlavní stránce je upozorněno na nejdůležitější údaje a výzkumy z minulého roku. Na stránce také odkazy na informace o výzkumu a vývoji z let 1945 - 2003. Dále informace o produktech, službách a podpoře pro uživatele. Anglicky.

  www-1.ibm.com

Sekce komerčních stránek IBM seznamující veřejnost se zaměstnaneckou politikou, fotografiemi a životopisy výkonných manažerů a pracovníků v IBM. Přehled vítězů Nobelovy ceny, pracujících v IBM. K dispozici jsou dále tiskové zprávy, aktuální informace, zázemí společnosti, seznam výzkumných laboratoří a výrobních závodů ve světě, kontakty, informace o produktech, službách a podpora pro uživatele. Anglicky.

  www.zive.cz

Archiv fotografií publikovaných na serveru Živě.cz, specializovaného na informační technologie. Galerie více než 250 fotografií historických počítačů a počítačových komponent. (Poznámka: Pozor, stránky se načítají velmi dlouho; buďte trpěliví.) Česky.

  www.computerhistory.org

Oficiální stránky kalifornského muzea, které patří k předním institucím specializovaným na historii počítačů i IT obecně a na dokumentační, konzervační i osvětovou činnost vztažené k této oblasti. Informace o muzeu, možnost návštěv, online expozice a výstavy; online studovna; přehledné vyhledávání v exponátech, dokumentech a textech, kalendář akcí. Anglicky.

  www.turing.org.uk

Soukromé stránky věnované Alanu Turingovi, jednomu ze zakladatelů počítačové vědy. Anglicky.

  www.lupa.cz

Samostatná rubrika na serveru Lupa, který se na dění kolem internetu specializuje. Jednotlivé články se zaměřují jak na historii domácí české sítě, tak rovněž na celkový vznik a vývoj celosvětové pavučiny.

  www.zive.cz

Obsáhlý článek Tomáše Holčíka na serveru Živě.cz (o počítačích a internetu). Autor se snaží populární formou stručně, ale kvalifikovaně shrnout dosavadní vývoj jednoho z nejrozšířenějších operačních systémů pro osobní počítače od americké společnosti Microsoft.

  www-03.ibm.com

Sekce oficiálních stránek americké společnosti IBM. Primární online informační zdroj o historii této významné společnosti. Virtuální prohlídka historií IBM. Dokumenty, exponáty, dobové fotografie, doprovodné texty, multimédia. Odkazy na související internetové stránky. Přes menu je možné vstoupit do komerční části webu. Anglicky.

  www.lupa.cz

Seriál odborných článků na specializovaném serveru Lupa. Podle autora se jedná o knihu stejného názvu, která byla takřka dokončena, nenašla však dostatečně odvážného vydavatele. Autorem textu je Patrick Zandl bývalý šéfredaktor serveru Mobil.cz a rovněž bývalý spolumajitel společnosti MobilMedia.

  www.cbi.umn.edu

Oficiální stránky centra pro historii informačních technologií (IT) při University of Minnesota. Institut tvoří historický archív a výzkumné univerzitní centrum. Shromažďuje a zpracovává údaje o IT, o jejich dopadu na společnost, věnuje se dokumentaci, pořádá sympozia, konference a vydává publikace. Informace o Institutu, lokalizace, přehled projektů a služeb, informační bulletin CBI, průvodce po sbírkách, databáze textů a fotografií. Anglicky.

  www.turingarchive.org

Digitální archiv University of Southampton and King's College Cambridge. Obsahuje především nepublikované osobní dokumenty a fotografie pocházející z let 1923-1972, které jsou nějakým způsobem spojené s Alanem Turingem, jedním ze zakladatelů počítačové vědy. Originály jsou uloženy v Turingově archivu v King's College Cambridge. Dopisy, nekrology, monografie, rozhovory a publikace o Automatickém počítacím stroji (Automatic Computing Engine, ACE), jeho práce z National Physical Laboratory, teorie vypočitatelných čísel, digitálních počítačů, chemického vývoje buněk a jiné. Anglicky.

  www.alanturing.net

Elektronický archiv dokumentů spojených s činností Alana Turinga vybudovaný novozélandskou Canterburyho Univerzitou a americkou Univerzitou v San Franciscu. Turing (1912-1954) byl britský matematik a průkopník umělé inteligence. Svými pracemi neobyčejně přispěl k rozvoji výpočetní techniky. K jeho nesmrtelnému odkazu patří i nezpochybnitelný podíl na rozluštění stroje Enigma, jednoho z nejslavnějších šifrovacích přístroje, pomocí něhož nepřátelská admiralita komunikovala s německými ponorkami. Později, již po jeho smrti, bylo napsáno, že Turingova práce na analýze tajných kódů během druhé světové války byla nejdůležitějším příspěvkem jednotlivce k vítězství Spojenců. Po válce se naplno věnoval rozvíjející se počítačové vědě. Anglicky.