Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Dějiny válečných konfliktůVÁLEČNÉ KONFLIKTY


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie válečných konfliktů


›› Husitské války ( 1419–1436 a 1467–1479)
›› Třicetiletá válka (1618–1648)
›› Sedmiletá válka (1756–1763)
›› Napoleonské války (1803–1815)
›› Občanská válka v USA (Jih proti Severu, 1861–1865)
›› Prusko-rakouská válka (1866)
›› První světová válka (Velká válka, 1914–1918)
›› Španělská občanská válka (1936–1939)
›› Druhá světová válka (1939–1945)
›› Arabsko-izraelské války (po roce 1948)
›› Vietnamská válka ve Vietnamu a Indočíne (1964–1975)
›› Studená válka (1947–1991)
›› Argentinsko-britská válka o Falklandy (1982)

Rubrika Válečné konflikty obsahuje anotované odkazy na odborné nebo jinak informační internetové stránky vážící se k bitvám a válečným konfliktům v lidských dějinách.

Obr.: Pierre Fritel: „The Conquerors“ (Vítězové). Zleva: Ramesse II., Attila, Hannibal, Tamerlán, Julius Caesar (uprostřed), Napoleon I., Alexandr Veliký, Nebukadnecar a Karel Veliký. In: The Library of Historic Characters and Famous Events, sv. III. [B.m.] 1895.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku