Historie na internetu
  


Dějiny Turecka


Osmanská říše a Turecká republika – Historie

Roku 1299 se Osman I. stal prvním sultánem osmanské říše, která jako muslimský stát započala s výboji do Evropy, Asie i Afriky. Sultán jako hlava osmanské říše měl neomezenou moc. Osmanská říše zanikla v roce 1923, kdy byla založena republika Kemalem Atatürkem. Ten sekularizoval stát a zavedl mnohé jiné reformy s dalekosáhlými důsledky.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Evžen František, princ savojský a carignanský, hrabě ze Soissons, v německy mluvících zemích známý jako Prinz Eugen von Savoyen, přezdívaný Malý abbé (1663–1736) byl rakouský vojevůdce a politik francouzského původu, generalissimus vojsk rakouských Habsburků a jeden z největších vojevůdců konce 17. a počátku 18. století. Je považován za jednoho z největších „turkobijců“.


  www.unitedhumanrights.org

Sekce oficiálních stránek United Human Rights Council. Genocida arménské komunity ze strany turecké nadvlády je považována za první genocidu 20. století. V jejím důsledku bylo asi dva milióny tureckých Arménců deportováno z jejich historické vlasti a masakrováno. Anglicky.

  www.guardian.co.uk

Obsáhlý článek publikovaný na online stránkách britského deníku Guardian. Připomínka událostí z Turecka a Arménie mezi masakrem v roce 1915 a rokem 1920, kdy se Arménie stala socialistickou republikou. O dva roky později se Arménie stala částí SSSR. Anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Ferdinand I. a válka s Turky; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století; Rusko do nástupu Romanovců; Boris Godunov; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku