Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Dějiny techniky a průmysluTECHNIKA, PRŮMYSL


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie techniky a průmyslových odvětví


›› Auto-Moto
›› Matematika, fyzika
›› Osobnosti technických oborů
›› Historické podzemí
›› Průmysl
›› Rozhlas a TV
›› Tisk, nakladatelství
›› Výpočetní technika (IS / IT)
›› Železnice

Rubrika Technika, průmysl obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky z oblasti historie technických věd a z dějin průmyslu a příbuzných oblastí. Dle sféry svého zájmu můžete například navštívit podrubriky věnované takovým oblastem, jakými jsou historie automobilové nebo železniční dopravy. V jiné podrubrice můžete sledovat historický vývoj, jímž v rámci industrializace procházela jednotlivá odvětví průmyslu. Samostatná pozornost je při třídění odkazů věnována dokumentaci historie sdělovacích prostředků a informačních médií (historie tisku, rozhlasu, televize, výpočetní techniky a podobně) nebo historii matematických věd a fyziky.Obr.: Vladimír List a Bohumil Belada. Pamětní deska ve stanici metra Muzeum


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku