Historie na internetu
  

abcHistory.czGenocida, vyhánění › Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi


Nacistická perzekuce svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi (dříve též Badatelé Bible, Bibleforschers) jsou křesťanská minorita vzniklá v druhé polovině 19. století během jednoho z posledních vzedmutí probuzeneckého náboženského hnutí v USA (obdoba národních obrození na starém kontinentě). Celosvětově jsou známí svou misijní činností a svým důsledným dodržováním Bible. Protože odmítali zdravit nacistickou vlajku, používat pozdrav „Heil Hitler“, odmítali vojenskou službu a trvali na své neutralitě, byli v období druhé světové války pronásledování. Jako jediná náboženská společnost měli v koncentračních táborech speciální označení.
Max von der Grün

Po více než 40 letech vychází v češtině slavný německý román, připomínající útoky proto německým antifašistům v Sudetech mezi roky 1933 až 1945. Číst celý článek ... ››


Organizace svědků Jehovových byla v Německu z nařízení nacistických úřadů rozpuštěna už v roce 1933 a propagace jejich náboženství byla zakázána. Do koncentračního tábora Dachau přicházeli tito věřící v prvních letech zpravidla pro neúčast ve volbách a bývali zde pak vězněni v rozmezí od sedmi dní do dvou měsíců. Později, v souvislosti s přípravou války, se teror proti nim stupňoval a v koncentračních táborech jich přibývalo. V Dachau jich bylo v říjnu 1937 v trestném komandu 141 osob.

Číst celý článek ... ››


V koncentračním táboře Mauthausen existovala skupina vězňů, kteří byli vězněni výlučně z náboženských důvodů: byli to příslušníci náboženské společnosti – tzv. Vážní badatelé Bible, resp. svědkové Jehovovi. V tehdejší terminologii byli někdy označováni také zkratkou BIFO (z německého Bibelforscher), česky se také říkalo „vyznavači Bible“.

Číst celý článek ... ››


www.jehovah.to

Vědecká studie. Fulltext klasické práce prorektorky staffordshirské university Dr. Kingové „The Nazi State and the New Religions: Five Case Studies in Non-Conformity“ (Nacistický stát a nová náboženství: Pět studií případů nonkonformismu). Základní informace o nacistické perzekuci svědků Jehovových, kteří byli v letech 1933-1945 tvrdě postihováni za svou víru. V koncentračních táborech byl jejich znakem fialový trojúhelník. Anglicky, italsky.

www.standfirm.de

Svědkové Jehovovi – Perzekuce a odpor v období nacistického Německa a během komunismu. Nabídka stejnosjmenné knihy a dalších publikací zaměřených na perzekuci svědků Jehovových (Bibelforscherů) ze strany totalitních vlád. Odkazy na další obdobně specializované internetové stránky. Anglicky, německy.

www.edition-temmen.com

Prezentace knihy „Persecution and Resistance of Jehovah's Witnesses During the Nazi Regime 1933–1945“ (Perzekuce a odpor svědků Jehovových v období nacismu) vydaná německým nakladatelstvím Edition Temmen německy a následně za podpory US Holocaust Memorial Museum rovněž anglicky. Obsáhlý sborník. Autory příspěvků jsou z převážné většiny nezávislí badatelé a akademičtí pracovníci. Obsah sborníku, předmluva, základní informace o nacistické perzekuci Bibleforscherů (svědků Jehovových), medailónky autorů. Anglicky.

www.ushmm.org

  Sekce oficiálních stránek amerického muzea holocaustu – US Holocaust Memorial Museum. Jedenáctistránková brožura v elektronickém formátu PDF vydaná tímto památníkem, která je vzhledově identická s originální tištěnou verzí. Základní informace o nacistické perzekuci svědků Jehovových (Bibelforscherech), důvody pro perzekuci, časový sled událostí, konkrétní životní osudy, odkazy na další literaturu. Tištěnou verzi brožury lze získat přímo v budově památníku. Anglicky.

www.flholocaustmuseum.org

Oficiální stránky floridského muzea. Informace o muzeu, kalendář akcí, exponáty, studijní a učební texty pro studenty i učitele, informace o knihovních fondech, virtuální prohlídka muzea, novinky, tiskové zprávy. Anglicky.

www.ushmm.org

Oficiální stránky amerického muzea památníku obětí holocaustu ve Washingtonu, D. C. Informace o muzeu, kalendář akcí, virtuální expozice, obsáhlá databáze fotografií, filmových dokumentů a popularizačních i odborných textů včetně bibliografie. Záměrem pracovníků muzea je postihnout nejen šoa, tedy židovský holocaust a případně také romský holocaust, ale holocaust zdokumentovat komplexně. Podrobný popis vývoje událostí, jednotlivé kategorie obětí (Židé, Romové, političtí, svědkové Jehovovi, emigranti, asociálové, homosexuálové, oběti eutanazie), varování před novodobými genocidami a omezováním lidských práv. Anglicky.

www.watchtower.org

Soubor článků na oficiální internetové stránce svědků Jehovových. Úvahy věnované problematice náboženských minorit a jejich potlačování některými vládami. Důvody, které vedou majoritní společnost k pronásledování náboženských menšin; neutrální postoj svědků Jehovových během druhé světové války; svoboda svědomí a náboženství a její porušování v Arménii. Česky, přes menu se lze dostat na další jazykové verze.