Historie na internetu
  

abcHistory.czVálečné konflikty › Studená válka (1947–1991)

Studená válka (1947–1991)


Konflikt, který nezahrnuje vojenské, ale pouze ekonomicko-politické akce

Obecně vzato se termín užívá především k označení nevraživosti, která v letech 1947–1991 panovala mezi Spojenými státy a jejich spojenci sdruženými v NATO na jedné straně a Sovětským svazem (SSSR) a jeho spojenci v rámci Varšavské smlouvy na straně druhé. Protivníci byli také souhrnně označováni jako Západ a Východ. Součástí této studené války byly závody ve zbrojení.
  www.idnes.cz

Seriál článků vycházejících na stránkách interntového deníku iDnes.cz. Z jednotlivých dílů: Co bylo před Sputnikem; Družice zjistily, že vesmír je radioaktivní; První byl Gagarin; Kosmonautika zmenšila zeměkouli; Světové počasí hlídáme z kosmu téměř 50 let; Chytré automaty proklestily cestu člověka na Měsíc; První ztracené životy. Česky.

  www.law.umkc.edu

Sekce internetových stránek School of Law University of Missouri – Kansas City. Významné soudní případy v dějinách lidstva. Obsáhlé texty, mapy, fotografie, výukové nákresy. Texty zaměřené na výzkum Ústavního práva; významné mezníky světové i americké právní praxe. Odkazy na další internetové stránky. Anglicky.

  www.ddr5.homestead.com

Fotografie, mapy a texty ukazující umožňující nahlédnout do komunistické části Německa před rokem 1989, kdy byla Německá republika rozdělena na západní (SRN, respektive NSR) a východní (NDR) část. Muzeum železné opony na území Německa. Anglicky.

  www.mauer.jp

Fotogalerie Berlínské zdi, jedné z nejvýraznějších částí železné opony. Základní informace o stavbě zdi, fotografie stavby a její pozůstatky v současnosti. Anglicky, německy, japonsky.

  www.lahvista.cz

Sekce soukromých stránek věnovaná shromažďující příběhy železné opony, fotografie a vzpomínky související s ochranou západních hranic v období komunismu. Obce v hraničním pásmu, Pohraniční stráž (PS) - historie a účel, kdo byl Král Šumavy (Franz Nowotny alias Kilián) a další související informace. Česky.

  www.brianrose.com

Fotografie československého hraničního pásma z let 1985-1987, fotografované z území Spolkové republiky Německo (SRN); autor Brian Rose. Zátarasy a zákaz vstupu do českých vesnic z německé strany. Unikátní fotografie. Anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; hruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie); NASA. Česky.

  www.coldwar.cz

Web vznikl jako reakce na některé mezery historického výzkumu moderních dějin druhé poloviny dvacátého století, především na absenci vzájemné komunikace mezi profesionálními historiky (zčásti zaviněné těžkopádným mechanismem oficiální prezentace na stránkách odborných časopisů), na neexistenci veřejně přístupné databáze důležitých dokumentů či archívů, na minimální reflexi stavu historického bádání v jiných zemích a na chybějící konfrontaci se stavem českého bádání. Rovněž reakce na jazykovou nepřipravenost české historické obce prezentovat mnohdy zajímavé a přínosné výsledky výzkumu v zahraničí. Web obsahuje samostatné texty k událostem v jednotlivých zemích, dokumenty, svědectví a další související texty.

  nsarchive.chadwyck.com

Oficiální státní online databáze odtajněných amerických dokumentů. Mimo jiné jsou k dispozici k tématům: válka v Afghánistánu (1973-1990); Berlínská krize (1958-1962); Kubánská krize (1962); zasahování do záležitostí Salvadoru, Guatemaly, Íránu, Iráku, Nikaragui, Vietnamu; prezidentské výnosy a příkazy od dob prezidenta Trumana až dodnes; americká špionáž, nukleární historie USA a další. Anglicky.

  studena.valka.cz

Popularizačně laděný web zaměřený na mezinárodní atmosféru na politickém nebi po roce druhé světové válce a její důsledky na politiku jednotlivých zemí a další události. Mezinárodní vztahy, situace v Evropě, Americe, na Blízkém i Dálném Východě, projevy, dokumenty a další materiály.

  www.osa.ceu.hu

Oficiální stránky OSA, neziskového, archivního, výzkumného a vzdělávacího centra. Jeho sbírky a aktivity se vztahují k období po druhé světové válce, hlavně k období studené války, historii tehdejších komunistických zemí, k lidským právům, případně k válečným zločinům. Základní informace o nadaci, realizované nebo probíhající výzkumné a vzdělávací projekty, události, online expozice, granty, publikační činnost, osobnosti (Raoul Wallenberg, George Soros). Anglicky, rusky, maďarsky.